Tạo công thức bằng cách dùng hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo một công thức để tính toán giá trị trong trang tính của bạn bằng cách dùng hàm. Ví dụ, công thức =SUM(A1:A2)SUM(A1,A2) đều dùng hàm SUM để thêm giá trị trong ô A1 và A2. Công thức luôn bắt đầu với dấu bằng (=).

  1. Bấm vào ô nơi bạn muốn đặt công thức.

  2. Để bắt đầu công thức bằng hàm, hãy bấm vào thanh công thức Ảnh nút hoặc bắt đầu gõ công thức vào ô.

    Mẹo: Để biết danh sách các hàm sẵn dùng, hãy xem các hàm (theo thứ tự bảng chữ cái) hoặc các hàm (theo thể loại).

  3. Sau khi bạn hoàn thành đối số cho công thức, nhấn Enter để xem kết quả công thức trong ô.

Mẹo:  Nếu bạn thường xuyên dùng hàm, bạn có thể nhập công thức trực tiếp trên trang tính. Sau khi bạn gõ dấu bằng (=) và tên hàm, bạn có thể thấy thông tin về cú pháp công thức và đối số của hàm.

Ví dụ

Dùng dữ liệu ở đây để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng hàm. Bạn có thể xem và thay đổi các công thức và nhập công thức riêng của bạn.

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng các hàm này.

Dữ liệu

5

4

2

6

3

8

7

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=SUM(A:A)

Cộng tất cả các số trong cột A

=SUM(A:A)

'=AVERAGE(A1:B4)

Tính giá trị trung bình của tất cả các số trong khoảng A1:B4

=AVERAGE(A1:B4)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×