Tạo các bản ghi DNS tại Gandi.net cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Gandi.net là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn, đồng thời thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v.

Quy trình này gồm hai phần chính: trước tiên, bạn cần xác minh miền, sau đó, bạn sẽ thêm bản ghi DNS vào miền đó. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Xác minh miền của bạn

Thêm các bản ghi DNS vào miền của bạn

Để xác minh và đặt cấu hình miền cho Office 365, bạn cần thêm một vài bản ghi DNS vào miền đó, sử dụng tệp vùng. Bạn không thể chỉnh sửa tệp vùng Gandi.net hiện hoạt. Thay vào đó, bạn sẽ tạo một bản sao duy nhất của tệp vùng Gandi.net hiện hoạt cho mục đích xác minh miền, rồi tạo một bản sao duy nhất khác, trong đó bạn sẽ tạo tất cả các bản ghi DNS cho Office 365.

Khi bạn hoàn thành cả hai tác vụ này, miền Gandi.net của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365

Để xác minh miền của bạn cho Office 365, bạn cần thêm bản ghi vào tệp vùng cho miền đó. Như đã đề cập ở trên, bạn không thể chỉnh sửa một tệp vùng Gandi.net hiện hoạt. Thay vào đó, bạn sẽ tạo một bản sao duy nhất cho tệp vùng Gandi.net hiện hoạt để sử dụng quy trình xác minh miền Gandi.net với Office 365.

(Khi đã hoàn thành quy trình xác minh, bạn sẽ tạo một bản sao duy nhất khác, trong đó, bạn sẽ tạo tất cả các bản ghi DNS cho Office 365.)

Tệp vùng đầu tiên này chỉ được dùng để giúp xác minh rằng bạn sở hữu miền của mình; tệp không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Bạn có thể xóa tệp vùng này sau, nếu muốn. (Mặt khác, bạn sẽ giữ lại tệp vùng thứ hai, vì tệp có chứa tất cả các bản ghi DNS mà bạn tạo để miền hoạt động với Office 365.)

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng Default Gandi zone file, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Normal trong Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó, chọn Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Trong hộp thoại Copy a zone, nhập tên vùng mới vào trường Name (ví dụ: Xác minh Office 365).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Sau đó, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Trên trang Zones > zone_name, chọn Create a new version.

  GandiNet-BP-Cấu hình-1-6

Bây giờ, khi bạn đã tạo tệp vùng, hãy chuyển sang mục tiếp theo, nơi bạn sẽ thêm bản ghi TXT mà bạn sẽ cần để xác minh miền Gandi.net với Office 365.

Trở về đầu trang

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Nếu bạn chưa làm vậy, hãy hoàn thành quy trình Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365 ở mục đầu tiên trong bài viết này trước khi bắt đầu quy trình trong mục này.

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng dành cho tệp vùng bạn đã tạo để xác minh Office 365, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Add a record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn các giá trị Type, TTLhours từ danh sách thả xuống.)

  Type

  TTL

  Name

  Value

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Bây giờ, khi bạn đã tạo tệp TXT mà Office 365 sẽ sử dụng để xác minh miền Gandi.net của bạn, hãy đi tới mục tiếp theo, tại đây, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng mới chứa bản ghi.

Trở về đầu trang

Kích hoạt tệp vùng để xác minh Office 365

Nếu bạn chưa làm vậy, hãy hoàn thành các quy trình trong hai mục đầu tiên của bài viết này (Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365Thêm bản ghi TXT để xác minh) trước khi bạn bắt đầu quy trình trong mục này.

Bây giờ, bạn sẽ cập nhật thiết đặt mặc định Gandi.net để tệp vùng xác minh Office 365 trở thành tệp vùng hiện hoạt cho miền bạn đang thay đổi.

Cảnh báo: Việc không cập nhật sẽ ngăn Office 365 xác minh miền của bạn.

 1. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Sau đó, chọn Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Trong hộp thoại Use this version, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Trong thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Domains.

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Trên trang Batch zone file change, tìm tệp vùng mới, rồi chọn Choose.

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Để hoàn thành quy trình xác minh miền Gandi.net của bạn với Office 365, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục tiếp theo.

Trở về đầu trang

Xác minh miền của bạn với Office 365

Nếu bạn chưa làm vậy, hãy hoàn thành các quy trình trong ba mục đầu tiên của bài viết này (Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365, Thêm bản ghi TXT để xác minhKích hoạt tệp vùng để xác minh Office 365) trước khi bạn bắt đầu quy trình trong mục này.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Giờ đây, khi bạn đã xác minh miền Gandi.net với Office 365, bạn có thể tiếp tục tạo một bản sao duy nhất khác cho tệp vùng Gandi.net hiện hoạt, trong đó, bạn sẽ tạo tất cả các bản ghi DNS mà miền Gandi.net sẽ cần để hoạt động với Office 365. Các mục còn lại trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình.

Trở về đầu trang

Tạo tệp vùng cho các bản ghi DNS Office 365

Nếu bạn chưa xác minh miền Gandi.net với Office 365, hãy xác minh ngay bằng cách làm theo các quy trình trong bốn mục đầu tiên của bài viết này, bắt đầu với mục Tạo một tệp vùng để xác minh Office 365.

Tệp vùng bây giờ bạn sẽ tạo là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS cần thiết cho Office 365. Tài khoản Office 365 của bạn sẽ không hoạt động nếu thiếu các bản ghi này. Khi tạo tất cả các bản ghi DNS xong, bạn sẽ chỉ định tệp vùng này làm tệp vùng Gandi.net hiện hoạt của mình, hãy sử dụng tệp này thay cho tệp vùng bạn đã tạo để xác minh miền ở các mục trước.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng Default Gandi zone file, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Normal ở danh sách thả xuống Edit mode.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Sau đó, chọn Copy this zone to edit.

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. Trong hộp thoại Copy a zone, nhập tên vùng mới vào trường Name (ví dụ: Bản ghi DNS Office 365).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Sau đó, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. Trên trang Zones > zone_name, chọn Create a new version.

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Giờ đây, khi bạn đã tạo tệp vùng mới, bạn sẽ thêm tất cả các bản ghi DNS mà miền Gandi.net phải có vào tệp vùng đó để miền hoạt động đúng cách với Office 365. Bạn sẽ tạo bốn loại bản ghi: MX, CNAME, SPF và SRV. Bạn có thể tạo các bản ghi này theo thứ tự bất kỳ nhưng bạn nên tạo tất cả các bản ghi trước khi kích hoạt tệp vùng mới, điều bạn sẽ thực hiện ở mục cuối cùng trong bài viết này.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Quan trọng: Trước khi tạo bản ghi DNS cho miền Gandi.net, trước tiên bạn phải xác minh miền với Office 365 (xem bốn mục đầu tiên trong bài viết này), rồi Tạo tệp vùng, là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi đã tạo mọi bản ghi cần thiết, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng dành cho tệp vùng bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Add a record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn các giá trị Type, TTLhours từ danh sách thả xuống.)

  Type

  TTL

  Name

  Value

  MX Priority

  MX

  1 hours

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  0

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa từng bản ghi một bằng cách chọn biểu tượng Delete (X) cho bản ghi đó.

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Chọn Delete để xác nhận việc xóa.

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Sử dụng quy trình tương tự để xóa bất kỳ bản ghi MX còn lại nào khác, chỉ để lại bản ghi mà bạn tạo trước đó trong quy trình này.

Trở về đầu trang

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Quan trọng: Trước khi tạo bản ghi DNS cho miền Gandi.net, trước tiên bạn phải xác minh miền với Office 365 (xem bốn mục đầu tiên trong bài viết này), rồi Tạo tệp vùng, là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi đã tạo mọi bản ghi cần thiết, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng dành cho tệp vùng bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong mục Add a record, ở các hộp dành cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn các giá trị Type, TTLhours từ danh sách thả xuống.)

  Type

  TTL

  Name

  Value

  CNAME

  1 hours

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  1 hours

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Trong khu vực Zone file versions, chọn Add, tạo một bản ghi sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

Quan trọng: Trước khi tạo bản ghi DNS cho miền Gandi.net, trước tiên bạn phải xác minh miền với Office 365 (xem bốn mục đầu tiên trong bài viết này), rồi Tạo tệp vùng, là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi đã tạo mọi bản ghi cần thiết, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng dành cho tệp vùng bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Trong mục Add a record, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn các giá trị Type, TTLhours từ danh sách thả xuống.)

  Type

  TTL

  Name

  Value

  TXT

  1 hours

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Quan trọng: Trước khi tạo bản ghi DNS cho miền Gandi.net, trước tiên bạn phải xác minh miền với Office 365 (xem bốn mục đầu tiên trong bài viết này), rồi Tạo tệp vùng, là nơi bạn sẽ tạo các bản ghi DNS. Khi đã tạo mọi bản ghi cần thiết, bạn sẽ kích hoạt tệp vùng.

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Gandi.net bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Batch zone file change, trong hàng dành cho tệp vùng bạn đã tạo cho các bản ghi DNS Office 365, chọn biểu tượng Modify (pencil).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  (Đừng chọn Use this version vội.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. Vẫn trong khu vực Zone file versions, chọn Add.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn các giá trị Type, TTLhours từ danh sách thả xuống.)

  Type

  TTL

  Name

  Value

  SRV

  1 hours

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  SRV

  1 hours

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Thêm bản ghi SRV còn lại:

  Trong khu vực Zone file versions, chọn Add, tạo một bản ghi sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Submit để hoàn thành bản ghi đó.

Trở về đầu trang

Kích hoạt tệp vùng cho các bản ghi DNS Office 365

Quan trọng: Nếu bạn vẫn chưa xác minh miền và đã tạo tất cả các bản ghi DNS cần thiết thì chúng tôi khuyến nghị bạn nên thực hiện điều đó trước khi thực hiện quy trình cuối cùng này. Tất cả các hướng dẫn cần thiết đều được cung cấp trong các mục trước của bài viết này.

Nếu bạn hiện đã xác minh miền và tạo tất cả các bản ghi MX, CNAME, SPF và SRV cần thiết cho Office 365, giờ bạn sẽ cập nhật lại thiết đặt mặc định của Gandi.net, lần này là để tệp vùng Bản ghi DNS Office 365 thay thế cho tệp vùng Xác minh Office 365 và trở thành tệp vùng hiện hoạt cho miền mà bạn đang thay đổi.

Cảnh báo: Nếu không thực hiện thay đổi này, miền Gandi.net sẽ không hoạt động đúng cách với Office 365.

 1. Trong khu vực Zone file versions, chọn Version 2.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Sau đó, chọn Use this version.

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. Trong hộp thoại Use this version, chọn Submit.

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Trong thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Domains.

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. Trên trang Domains, chọn hộp kiểm cạnh tên miền mà bạn đang thay đổi.

  Sau đó, trong danh sách thả xuống Select the lines and choose an action vừa mở ra, cuộn đến mục Technical changes, rồi chọn Change the zone file.

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Trên trang Batch zone file change, hãy tìm tệp vùng mới (tệp vùng nơi bạn đã thêm tất cả các bản ghi DNS Office 365 của mình), rồi chọn Choose.

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Chọn Submit để xác nhận thay đổi của bạn.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×