Tạo các bản ghi DNS tại Amazon Web Services (AWS) cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu AWS là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác thực tên miền của bạn và thiết lập các bản ghi DNS cho email, Lync, v.v.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại AWS, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AWS-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

  AWS-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  AWS-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Create Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-1-4

 5. Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Mẹo: Dấu ngoặc kép được yêu cầu theo hướng dẫn trên màn hình sẽ được cung cấp tự động. Bạn không cần nhập chúng theo cách thủ công.

  Tên

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  (Để trống trường này.)

  TXT - Text

  No

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  Đơn giản

  AWS-BP-Xác nhận-1-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Xác nhận-1-2

 7. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AWS-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

  AWS-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  AWS-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Create Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-1-4

 5. Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Name

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  (Để trống trường này.)

  MX - Mail exchange

  No

  300

  0 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  0 là giá trị ưu tiên MX. Thêm nó vào đầu giá trị MX, tách biệt với phần còn lại của giá trị bằng một khoảng trắng.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Simple

  AWS-BP-Cấu hình-2-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Cấu hình-2-2

 7. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy loại bỏ chúng.

  Quan trọng: AWS lưu các bản ghi MX thành một bộ có thể chứa nhiều bản ghi. ĐỪNG chọn Delete Record Set, vì thao tác đó sẽ xóa tất cả các bản ghi MX của bạn, trong đó có cả bản ghi mà bạn vừa thêm vào. Thay vào đó hãy làm theo các hướng dẫn sau.

  Trước tiên, chọn bộ bản ghi MX.

  AWS-BP-Cấu hình-2-3

  Tiếp theo, trong khu vực Edit Record Set, xóa từng bản ghi MX lỗi thời bằng cách chọn mục nhập trong hộp Value và sau đó nhấn phím Delete trên bàn phím.

  AWS-BP-Cấu hình-2-4

 8. Chọn Save Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-2-5

Trở về đầu trang

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AWS-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

  AWS-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  AWS-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Create Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-1-4

 5. Thêm bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Name

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  autodiscover

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  sip

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  lyncdiscover

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  msoid

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  enterpriseregistration

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Simple

  enterpriseenrollment

  CNAME - Canonical name

  No

  300

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Đơn giản

  AWS-BP-Cấu hình-3-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Cấu hình-3-2

 7. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Trong trang Hosted Zones, chọn Create Record Set, tạo bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, sau đó chọn lại Create để hoàn thành bản ghi.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AWS-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

  AWS-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  AWS-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn tập dữ liệu TXT.

  AWS-BP-Cấu hình-4-1

 5. Trong khu vực Edit Record Set, ở cuối mục nhập hiện tại trong hộp Value: cho bản ghi hiện có, nhấn Enter trên bàn phím để tạo một dòng mới; rồi trên dòng mới đó (dưới giá trị hiện có), hãy nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây. (Bạn có thể xem ví dụ trong minh họa bên dưới bảng.)

  Giá trị:

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  (Dấu ngoặc kép được yêu cầu theo hướng dẫn trên màn hình sẽ được cung cấp tự động. Bạn không cần nhập chúng theo cách thủ công.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  AWS-BP-Cấu hình-4-2

 6. Chọn Save Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-4-3

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại AWS bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  AWS-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Resources, chọn Hosted Zones.

  AWS-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Hosted Zones, trong cột Domain Name, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  AWS-BP-Cấu hình-1-3

 4. Chọn Create Record Set.

  AWS-BP-Cấu hình-1-4

 5. Thêm bản ghi SRV đầu tiên:

  Trong khu vực Create Record Set, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn giá trị TypeRouting Policy từ danh sách thả xuống.)

  Name

  Loại

  Biệt danh

  TTL (Giây)

  Giá trị

  Chính sách Định tuyến

  _sip._tls

  SRV - Service locator

  No

  300

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Simple

  _sipfederationtls._tcp

  SRV - Service locator

  No

  300

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Simple

  AWS-BP-Cấu hình-5-1

 6. Chọn Create.

  AWS-BP-Cấu hình-5-2

 7. Để thêm bản ghi SRV khác:

  Trong trang Hosted Zones, chọn Create Record Set, tạo bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, sau đó chọn lại Create để hoàn thành bản ghi.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×