Tạo các bản ghi DNS tại 123-reg.co.uk cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu 123-reg.co.uk là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại 123-reg.co.uk, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 123-reg.co.uk bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Tổng quan tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS từ các danh sách thả xuống Chọn hành động.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Manage your DNS, chọn tab Advanced DNS.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-4

 5. Trong phần Advanced DNS Settings, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Hostname

  Type

  Destination TXT/SPF

  @

  TXT/SPF

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  123Reg-BP-Verify-1-1

 6. Chọn Add.

  123Reg-BP-Verify-1-2

 7. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Quay lại đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 123-reg.co.uk bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Tổng quan tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS từ các danh sách thả xuống Chọn hành động.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Manage your DNS, chọn tab Advanced DNS.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-4

 5. Trong phần Advanced DNS Settings, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên máy chủ

  Loại

  Mức ưu tiên

  MX Đích

  @

  MX

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  123Reg-BP-Cấu hình-2-1

 6. Chọn Add.

  123Reg-BP-Cấu hình-2-2

 7. Nếu có bất cứ bản ghi MX nào khác, hãy loại bỏ từng bản ghi một bằng cách chọn biểu tượng Delete (thùng rác) cho bản ghi đó.

  123Reg-BP-Cấu hình-2-3

Quay lại đầu trang

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 123-reg.co.uk bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Tổng quan tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS từ các danh sách thả xuống Chọn hành động.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Manage your DNS, chọn tab Advanced DNS.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-4

 5. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong phần Advanced DNS Settings, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên máy chủ

  Loại

  CNAME Đích

  autodiscover

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseregistration

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  123Reg-BP-Configure-3-1

 6. Chọn Add.

  123Reg-BP-Cấu hình-3-2

 7. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Trong mục Advanced DNS, tạo một bản ghi sử dụng giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi chọn lại Add để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Quay lại đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 123-reg.co.uk bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Tổng quan tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS từ các danh sách thả xuống Chọn hành động.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Manage your DNS, chọn tab Advanced DNS.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-4

 5. Trong phần Advanced DNS Settings, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên máy chủ

  Loại

  TXT/SPF Đích

  @

  TXT/SPF

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  123Reg-BP-Cấu hình-4-1

 6. Chọn Add.

  123Reg-BP-Configure-4-2

Quay lại đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại 123-reg.co.uk bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Tổng quan tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-2

 3. Chọn DNS từ các danh sách thả xuống Chọn hành động.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Manage your DNS, chọn tab Advanced DNS.

  123Reg-BP-Cấu hình-1-4

 5. Thêm bản ghi đầu tiên trong số hai bản ghi SRV:

  Trong phần Advanced DNS Settings, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Tên máy chủ

  Loại

  Mức ưu tiên

  TTL

  SRV Đích

  _sip._tls

  SRV

  100

  3600

  1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  _sipfederationtls._tcp

  SRV

  100

  3600

  1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  123Reg-BP-Cấu hình-5-1

 6. Chọn Add.

  123Reg-BP-Cấu hình-5-2

 7. Để thêm bản ghi SRV khác:

  Trong mục Advanced DNS, tạo một bản ghi sử dụng giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, rồi chọn lại Add để hoàn thành bản ghi đó.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Quay lại đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Quay lại đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×