Tạo biểu mẫu mà người dùng có thể điền hoặc in trong Word

Tạo biểu mẫu mà người dùng có thể điền hoặc in trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo một biểu mẫu trong Microsoft Word bằng cách bắt đầu với một tài liệu trống hoặc mẫu và cách thêm điều khiển nội dung, bao gồm hộp kiểm, hộp văn bản, bộ chọn ngày và danh sách thả xuống. Những người khác có thể dùng Word để điền vào biểu mẫu trên máy tính của họ. Trong một kịch bản nâng cao, bất kỳ điều khiển nội dung mà bạn thêm vào biểu mẫu cũng có thể được nối kết với dữ liệu.

Lưu ý: Bạn có thể in biểu mẫu đã tạo bằng cách sử dụng kiểm soát nội dung, nhưng các ô xung quanh kiểm soát nội dung sẽ không được in.

Hãy làm theo các bước sau để tạo biểu mẫu trong Word.

 1. Bấm tab tệp , hãy đi đến tùy chọn, > Tùy chỉnh ruy-băng.

 2. Trong phần Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Tab Chính.

 3. Trong danh sách, hãy chọn hộp kiểm Người phát triển rồi bấm OK.

  Hộp thoại Tùy chỉnh Ruy-băng

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể bắt đầu từ mẫu biểu mẫu. Hoặc bạn có thể bắt đầu với tài liệu trống và lưu dưới dạng tài liệu hoặc mẫu để tái sử dụng trong tương lai.

Bắt đầu bằng mẫu biểu mẫu

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Mới.

 3. Tìm kiếm Biểu mẫu trong hộp tìm kiếm Mẫu.

 4. Bấm vào biểu mẫu phù hợp với loại mà bạn muốn tạo.

 5. Bấm vào Tải xuống nếu bạn đang sử dụng Word 2010 hoặc Tạo nếu bạn đang sử dụng Word 2013 hoặc 2016.

 6. Bấm vào tab Tệp lần nữa, bấm Lưu Dưới dạng và chọn một vị trí để lưu biểu mẫu.

 7. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, nhập tên cho mẫu hoặc tài liệu mới, rồi bấm Lưu.

Bắt đầu với một tài liệu trống

Nếu bạn muốn dùng để tạo mẫu của riêng bạn, bắt đầu với một tài liệu mới và lưu tài liệu mới dưới dạng mẫu.

 1. Trong tài liệu biểu mẫu bạn đã tạo, hãy bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu Dưới dạng.

 3. Bên dưới Lưu Dưới dạng, hãy chọn Mẫu Word từ menu.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, nhập tên tệp cho mẫu mới, rồi bấm vào Lưu.

Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế, rồi chèn các điều khiển bạn muốn.

Nút Chế độ Thiết kế

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Chèn một điều khiển văn bản vào nơi người dùng có thể nhập văn bản

Chèn điều khiển hình ảnh

Chèn điều khiển khối dựng

Chèn hộp tổ hợp hoặc danh sách thả xuống

Chèn bộ chọn ngày

Chèn hộp kiểm

Sử dụng kiểm soát biểu mẫu kế thừa

Chèn một điều khiển văn bản vào nơi người dùng có thể nhập văn bản

Trong điều khiển nội dung văn bản có định dạng, người dùng có thể định dạng văn bản là đậm hoặc nghiêng và họ có thể gõ nhiều đoạn văn. Nếu bạn muốn hạn chế những nội dung mà người dùng thêm vào, hãy chèn điều khiển nội dung văn bản thuần túy.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm Điều khiển nội dung văn bản có định dạng  điều khiển văn bản có định dạng phong phú hoặc Điều khiển nội dung văn bản thuần điều khiển văn bản thuần .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn điều khiển hình ảnh

Lưu ý: Ngày 11 tháng 7 năm 2016: Nếu bạn thử sử dụng kiểm soát nội dung hình ảnh dưới dạng mẫu trong Office 2016 nhưng bạn không thể sử dụng được, hãy cập nhật lên Office 2016 bản dựng 16.0.6965.2063. Để tải ngay bản cập nhật, hãy mở ứng dụng Office 2016 bất kỳ, rồi bấm vào Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật >Cập nhật Ngay. Để tìm hiểu thêm, hãy đi đến trang ghi chú phát hành của chúng tôi, rồi dưới Kênh, bấm vào Hiện tại.

Điều khiển hình ảnh thường được dùng cho các mẫu, nhưng bạn cũng có thể thêm điều khiển hình ảnh vào biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bấm Điều khiển nội dung ảnh điều khiển hình ảnh .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn điều khiển khối dựng

Bạn có thể sử dụng kiểm soát khối dựng khi bạn muốn mọi người chọn một khối văn bản cụ thể. Ví dụ: kiểm soát khối dựng rất hữu ích nếu bạn đang thiết lập mẫu hợp đồng và bạn cần thêm văn bản mẫu khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hợp đồng. Bạn có thể tạo kiểm soát nội dung văn bản có định dạng cho mỗi phiên bản của văn bản mẫu, sau đó, bạn có thể dùng kiểm soát khối dựng làm bộ chứa cho kiểm soát nội dung văn bản có định dạng.

Bạn cũng có thể dùng điều khiển khối dựng trong biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm Điều khiển nội dung khối dựng (trong Word 2016, đây có nhãn Điều khiển nội dung bộ sưu tập khối dựng) điều khiển bộ sưu tập khối dựng .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn hộp tổ hợp hoặc danh sách thả xuống

Trong hộp tổ hợp, người dùng có thể chọn từ danh sách các lựa chọn do bạn cung cấp hoặc họ có thể gõ thông tin riêng của mình. Trong danh sách thả xuống, người dùng chỉ có thể chọn từ danh sách các lựa chọn.

thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm vào Điều khiển nội dung hộp tổ hợp  điều khiển hộp tổ hợp hoặc Điều khiển nội dung danh sách thả xuống điều khiển menu thả xuống .

 2. Chọn điều khiển nội dung, sau đó trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Thuộc tính.

 3. Để tạo danh sách lựa chọn của bạn, dưới Thuộc tính Danh sách Thả xuống, hãy bấm vào Thêm.

 4. Nhập một lựa chọn vào hộp Tên Hiển thị, chẳng hạn như Có, Không hoặc Có thể.

  Hãy lặp lại bước này cho đến khi tất cả các lựa chọn đều có trong danh sách thả xuống.

 5. Điền vào bất kỳ thuộc tính nào khác bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung, người dùng sẽ không thể bấm vào lựa chọn.

Chèn bộ chọn ngày

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển nút chọn ngày.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bấm Điều khiển nội dung bộ chọn ngày điều khiển bộ chọn ngày tháng .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Chèn hộp kiểm

 1. Hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn điều khiển hộp kiểm.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bấm Điều khiển nội dung hộp kiểm điều khiển hộp kiểm .

Để đặt các thuộc tính cụ thể cho kiểm soát, hãy xem Bước 4: Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho kiểm soát nội dung.

Sử dụng kiểm soát biểu mẫu kế thừa

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn kiểm soát kế thừa.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào thả xuống Biểu mẫu Kế thừa.

 3. Chọn kiểm soát Biểu mẫu Kế thừa hoặc Kiểm soát Active X mà bạn muốn đưa vào.

Mỗi điều khiển nội dung có các thuộc tính mà bạn có thể đặt hoặc thay đổi. Ví dụ: quản lý bộ chọn ngày cung cấp các tùy chọn cho định dạng bạn muốn dùng để hiển thị ngày.

 1. Hãy bấm vào điều khiển nội dung bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Kiểm soát, hãy bấm vào Thuộc tính và thay đổi các thuộc tính mà bạn muốn.

thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

Văn bản hướng dẫn có thể nâng cao tính khả dụng của biểu mẫu do bạn tạo và phân phát. Bạn có thể thay đổi văn bản hướng dẫn mặc định trong điều khiển nội dung.

Để tùy chỉnh văn bản hướng dẫn mặc định cho những người dùng biểu mẫu, bạn hãy làm như sau:

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế.

  Nút Chế độ Thiết kế

 2. Hãy bấm vào điều khiển nội dung nơi bạn muốn thay đổi văn bản hướng dẫn chỗ dành sẵn.

 3. Sửa văn bản chỗ dành sẵn và định dạng văn bản đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

 4. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế để tắt tính năng thiết kế và lưu văn bản hướng dẫn.

Lưu ý: Bạn đừng chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung nếu bạn muốn người dùng biểu mẫu thay thế văn bản hướng dẫn bằng văn bản của chính họ.

Bảo vệ biểu mẫu có nghĩa là nó không thể thay đổi; mọi người có thể điền vào biểu mẫu được bảo vệ, nhưng họ không thể thay đổi các điều khiển hoặc điều khiển thuộc tính.

Mẹo: Bạn hãy kiểm tra biểu mẫu trước khi phân phát. Mở biểu mẫu, điền vào đó như người dùng sẽ điền, rồi lưu bản sao.

 1. Chọn điều khiển nội dung mà bạn muốn hạn chế thay đổi.

  Mẹo: Chọn nhiều điều khiển bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong khi bạn bấm vào các điều khiển.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm nhóm, và sau đó, nếu được nhắc, hãy bấm nhóm lần nữa.
  điều khiển nhóm chế độ dành cho nhà phát triển

 3. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính.
  thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển nội dung , bên dưới khóa, hãy thực hiện như sau:

 • Chọn hộp kiểm Không thể xóa điều khiển nội dung, cho phép chỉnh sửa nội dung của điều khiển nhưng không thể xóa chính điều khiển đó ra khỏi mẫu hay tài liệu dựa trên mẫu đó.

 • Chọn hộp kiểm Không thể sửa điều khiển nội dung, cho phép bạn xóa được điều khiển nhưng không cho phép bạn sửa nội dung trong điều khiển.

Dùng thiết đặt này khi bạn muốn bảo vệ văn bản nếu có bao gồm văn bản này. Ví dụ, nếu bạn thường đưa vào một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, bạn có thể giúp đảm bảo cho văn bản luôn không đổi, và bạn có thể xóa phần tuyên bố này đối với những tài liệu không cần đến.

Hãy làm theo các bước sau để tạo biểu mẫu trong Word.

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào Phổ biến.

 3. Chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

  Lưu ý: Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Mới.

 2. Bên dưới Mẫu, hãy bấm vào Mẫu của tôi.

 3. Bấm đúp vào Bình thường, rồi bấm vào Mẫu hoặc Tài liệu dưới Tạo Mới.

 4. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

 5. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, hãy nhập tên tệp cho mẫu hoặc tài liệu mới, rồi bấm vào Lưu.

Thiết kế biểu mẫu bằng cách phác họa trước bố trí hoặc sử dụng một biểu mẫu hiện có làm hướng dẫn. Trong biểu mẫu của mình, bạn có thể thêm kiểm soát nội dung, bảng và các phần tử đồ họa khác.

Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Chế độ Thiết kế, rồi bấm vào nơi bạn muốn chèn điều khiển.

Ảnh nút

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Chèn một điều khiển văn bản vào nơi người dùng có thể nhập văn bản

Chèn một trường điền văn bản

Chèn danh sách thả xuống giới hạn các lựa chọn sẵn dùng cho những nội dung bạn chỉ định

Chèn hộp kiểm

Chèn một điều khiển văn bản vào nơi người dùng có thể nhập văn bản

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm điều khiển Văn bản có Ảnh ribbon hoặc điều khiển văn bản Ảnh ribbon .

Chèn một trường điền văn bản

Quan trọng: Tính năng Kiểm tra Chính tả sẽ không gắn cờ cho bất kỳ lỗi nào được nhập trong trường biểu mẫu văn bản. Nếu bạn muốn chạy Kiểm tra Chính tả, hãy sử dụng điều khiển Văn bản Có định dạng hoặc điều khiển Văn bản.

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Công cụ Kế thừa.

 2. Bấm vào Trường Biểu mẫu Văn bản.

 3. Trong nhóm Điều khiển, bấm vào Chế độ Thiết kế, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm gạch chân dưới trường, hãy chọn trường, rồi bấm vào Gạch chân trong nhóm Phông chữ trên tab Trang chủ.

  • Để giới hạn số lượng thông tin một người có thể nhập vào trường, hãy đặt độ rộng tối đa bằng cách chọn trường, bấm vào Thuộc tính trong nhóm Điều khiển, rồi nhập một giá trị dưới Độ dài tối đa.

  • Để giúp trường có độ dài tương đương với độ dài tối đa, hãy thêm văn bản hướng dẫn bằng cách bấm vào Thuộc tính trong nhóm Điều khiển, rồi nhập văn bản, chẳng hạn như Nhập tên của bạn ở đây, bên dưới Văn bản mặc định.

Chèn danh sách thả xuống giới hạn các lựa chọn sẵn dùng cho những nội dung bạn chỉ định

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào điều khiển Danh sách Thả xuống Ảnh ribbon .

 2. Chọn điều khiển nội dung, sau đó trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Thuộc tính.

  Ảnh nút

 3. Để tạo danh sách lựa chọn của bạn, dưới Thuộc tính Danh sách Thả xuống, hãy bấm vào Thêm.

 4. Nhập một lựa chọn vào hộp Tên Hiển thị, chẳng hạn như Có, Không hoặc Có thể.

  Hãy lặp lại bước này cho đến khi tất cả các lựa chọn đều có trong danh sách thả xuống.

Chèn hộp kiểm

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Công cụ Kế thừa.

 2. Bấm vào Hộp Kiểm Trường Biểu mẫu.

 3. Nhập một khoảng trắng, rồi nhập nhãn cho hộp kiểm.

 4. Để loại bỏ hiệu ứng tạo bóng cho hộp kiểm, hãy bấm vào Công cụ Kế thừa, rồi bấm vào Tạo bóng.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể chọn hoặc xóa hộp kiểm cho đến khi bạn bảo vệ biểu mẫu.

Mỗi điều khiển nội dung có các thuộc tính mà bạn có thể đặt hoặc thay đổi. Ví dụ: quản lý bộ chọn ngày cung cấp các tùy chọn cho định dạng bạn muốn dùng để hiển thị ngày.

 1. Hãy bấm chuột phải vào kiểm soát nội dung mà bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào Thuộc tính và thay đổi các thuộc tính mà bạn muốn.

Văn bản hướng dẫn có thể nâng cao tính khả dụng của biểu mẫu do bạn tạo và phân phát. Bạn có thể thay đổi văn bản hướng dẫn mặc định trong điều khiển nội dung.

Để tùy chỉnh văn bản hướng dẫn mặc định cho những người dùng biểu mẫu, bạn hãy làm như sau:

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế.

  Ảnh nút

 2. Hãy bấm vào điều khiển nội dung nơi bạn muốn thay đổi văn bản hướng dẫn chỗ dành sẵn.

 3. Sửa văn bản chỗ dành sẵn và định dạng văn bản đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

 4. Nếu bạn muốn kiểm soát nội dung biến mất khi ai đó nhập trong nội dung riêng của họ để thay thế các hướng dẫn của bạn trong điều khiển Văn bản Có định dạng hoặc điều khiển Văn bản, hãy bấm vào Thuộc tính trong nhóm Điều khiển, rồi chọn hộp kiểm Loại bỏ kiểm soát nội dung khi nội dung được chỉnh sửa.

 5. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế để tắt tính năng thiết kế và lưu văn bản hướng dẫn.

Lưu ý: Bạn đừng chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung nếu bạn muốn người dùng biểu mẫu thay thế văn bản hướng dẫn bằng văn bản của chính họ.

Bạn có thể bảo vệ kiểm soát nội dung cá nhân trong mẫu biểu mẫu để giúp ngăn người khác xóa hay chỉnh sửa một kiểm soát nội dung cụ thể hoặc nhóm điều khiển hoặc bạn có thể chuẩn bị một biểu mẫu được phân phối và điền vào bằng cách khóa biểu mẫu. Bạn có thể giúp bảo vệ tất cả các nội dung mẫu biểu mẫu bằng mật khẩu.

Mẹo: Nếu muốn, bạn có thể kiểm tra biểu mẫu trước khi phân phát. Hãy mở biểu mẫu, điền vào biểu mẫu như người dùng sẽ điền, rồi lưu bản sao ở vị trí bạn muốn.

 1. Chọn kiểm soát nội dung hoặc nhóm điều khiển mà bạn muốn hạn chế thay đổi.

 2. Để nhóm một số điều khiển, hãy chọn điều khiển bằng cách nhấn SHIFT và bấm vào từng điều khiển mà bạn muốn nhóm. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Nhóm, rồi bấm vào Nhóm.

 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Thuộc tính.

  Ảnh nút

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính Kiểm soát Nội dung, bên dưới Khóa, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn hộp kiểm Không thể xóa điều khiển nội dung, cho phép chỉnh sửa nội dung của điều khiển nhưng không thể xóa chính điều khiển đó ra khỏi mẫu hay tài liệu dựa trên mẫu đó.

  • Chọn hộp kiểm Không thể sửa điều khiển nội dung, cho phép bạn xóa được điều khiển nhưng không cho phép bạn sửa nội dung trong điều khiển.

   Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng cho mọi điều khiển.

 1. Mở biểu mẫu mà bạn muốn khóa để người khác không thể điền.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Bảo vệ, hãy bấm vào Bảo vệ Tài liệu, rồi bấm vào Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ Tài liệu, dưới Các hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Chỉ cho phép loại chỉnh sửa này trong tài liệu.

 4. Trong danh sách các hạn chế chỉnh sửa, hãy chọn Điền vào biểu mẫu.

 5. Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

 6. Để gán mật khẩu vào tài liệu để chỉ người xem lại biết mật khẩu mới có thể loại bỏ bảo vệ, hãy nhập mật khẩu trong hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

  Quan trọng:  Nếu bạn chọn không dùng mật khẩu, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi các hạn chế chỉnh sửa của bạn.

  Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp các yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải gồm 8 ký tự trở lên. Một cụm mật khẩu có 14 ký tự trở lên sẽ tốt hơn.

  Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×