Tạo biểu đồ với Excel trên thiết bị di động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng lệnh Biểu đồ đề xuất trên tab chèn để tạo nhanh một biểu đồ phù hợp với dữ liệu của bạn, hoặc bạn có thể dùng các tùy chọn khác để tạo biểu đồ tùy chỉnh.

 1. Mở sổ làm việc của bạn và đi tới bảng tính có chứa dữ liệu của bạn.

 2. Kéo núm điều khiển Núm điều khiển để chọn dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ của bạn.

 3. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Gõ nhẹ khuyên dùng để xem các biểu đồ mà Excel đề xuất cho dữ liệu của bạn.

  Thiết kế biểu đồ được đề xuất cho dữ liệu của bạn

 5. Cuộn qua các hình ảnh của thiết kế biểu đồ được đề xuất, và gõ nhẹ vào bất kỳ thiết kế biểu đồ để xem dữ liệu của bạn sẽ trông trong định dạng như thế nào.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy một định dạng biểu đồ bạn thích, gõ nhẹ vào biểu đồ trên tab chèn để xem tất cả các loại biểu đồ sẵn có.

  • Chọn biểu đồ trên tab chèn

 6. Khi bạn chọn một thiết kế biểu đồ, tab biểu đồ xuất hiện.

  Tab biểu đồ

  Bạn có thể sử dụng tab này để xem và chọn định dạng biểu đồ được sắp xếp theo kiểu, bố trí với chú giải, tùy chọn màu và thành phần biểu đồ cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể gõ nhẹ vào tùy chọn chuyển đổi để xem các dạng xem thay thế dữ liệu của bạn.

 7. Gõ nhẹ vào biểu đồ của bạn để xem menu ngữ cảnh.

  Menu ngữ cảnh

  Bạn có thể cắt và dán biểu đồ, sao chép nó để dùng ở nơi khác, hoặc xóa bỏ nó. Bạn cũng có thể gõ nhẹ vào biểu đồ và kéo nó đến vị trí khác trên bảng tính của bạn.

 1. Mở sổ làm việc của bạn và đi tới bảng tính có chứa dữ liệu của bạn.

 2. Kéo núm điều khiển Núm điều khiển để chọn dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ của bạn.

 3. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Gõ nhẹ khuyên dùng để xem các biểu đồ mà Excel đề xuất cho dữ liệu của bạn.

  Thiết kế biểu đồ được đề xuất

 5. Cuộn qua các hình ảnh của thiết kế biểu đồ được đề xuất, và gõ nhẹ vào bất kỳ thiết kế biểu đồ để xem dữ liệu của bạn sẽ trông trong định dạng như thế nào.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy một định dạng biểu đồ bạn thích, gõ nhẹ vào biểu đồ trên tab chèn để xem tất cả các loại biểu đồ sẵn có.

  • Chọn biểu đồ trên tab chèn

 6. Khi bạn chọn một thiết kế biểu đồ, tab biểu đồ xuất hiện.

  Tab biểu đồ

  Bạn có thể sử dụng tab này để xem và chọn định dạng biểu đồ được đề xuất khác, biểu đồ được sắp xếp theo kiểu, định dạng các bố trí với chú giải và thành phần biểu đồ cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể gõ nhẹ vào tùy chọn chuyển đổi để xem các dạng xem thay thế dữ liệu của bạn.

 7. Gõ nhẹ vào biểu đồ của bạn để xem menu ngữ cảnh.

  Menu ngữ cảnh

  Bạn có thể cắt và dán biểu đồ, sao chép nó để dùng ở nơi khác, hoặc xóa bỏ nó. Bạn cũng có thể gõ nhẹ vào biểu đồ và kéo nó đến vị trí khác trên bảng tính của bạn.

 1. Mở sổ làm việc của bạn và đi tới bảng tính có chứa dữ liệu của bạn.

 2. Kéo núm điều khiển Núm điều khiển để chọn dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong biểu đồ của bạn.

 3. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào Thêm Xem thêm , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Để xem các biểu đồ mà Excel đề xuất cho dữ liệu của bạn, trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào biểu đồ và sau đó gõ nhẹ khuyên dùng.

  Thiết kế biểu đồ được đề xuất

  Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ khuyên dùng.

 5. Cuộn qua các hình ảnh của thiết kế biểu đồ được đề xuất, và gõ nhẹ vào bất kỳ thiết kế biểu đồ để xem dữ liệu của bạn sẽ trông trong định dạng như thế nào.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy một định dạng biểu đồ bạn thích, gõ nhẹ vào biểu đồ trên tab chèn để xem tất cả các loại biểu đồ sẵn có.

  • Chọn biểu đồ trên tab chèn

 6. Khi bạn chọn một thiết kế biểu đồ, tab biểu đồ xuất hiện.

  Tab biểu đồ

  Bạn có thể sử dụng tab này để xem và chọn định dạng biểu đồ được đề xuất khác, định dạng biểu đồ bổ sung sắp xếp theo kiểu, bố trí với chú giải, tùy chọn màu và biểu đồ cụ thể thành phần. Bạn có thể nhập một kích cỡ, văn bản thay thế và mô tả. Ngoài ra, bạn có thể gõ nhẹ vào tùy chọn chuyển đổi để xem các dạng xem khác nhau của dữ liệu của bạn.

 7. Gõ nhẹ vào biểu đồ của bạn để xem menu ngữ cảnh.

  Menu ngữ cảnh

  Bạn có thể cắt và dán biểu đồ, sao chép nó để dùng ở nơi khác, hoặc xóa bỏ nó. Bạn cũng có thể gõ nhẹ vào biểu đồ và kéo nó đến vị trí khác trên bảng tính của bạn.

Xem thêm

Sửa đổi biểu đồ trong Office trên điện thoại di động

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×