Tạo biểu đồ vùng trong bản đồ 3D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với biểu đồ Vùng, bạn có thể tạo các phần trực quan hóa chẳng hạn như các bản đồ tiểu bang xanh và tiểu bang đỏ thể hiện kết quả bầu cử chính trị, thị phần theo quốc gia, hoặc thu nhập cá nhân theo mã zip.

Biểu đồ Vùng cho biết những ngôn ngữ được nói ở Nam Mĩ

Một biểu đồ Vùng sẽ hiển thị bất kỳ vùng nào trong số những vùng sau đây trong dữ liệu của bạn:

  • Quốc gia

  • Bang/Tỉnh

  • Hạt

  • Mã Zip/Mã bưu điện

  • Nếu bạn không thấy Ngăn Tầng, hãy bấm Trang đầu >Ngăn Tầng.

    Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

  • Trên tab Danh sách Trường, hãy bấm Thay đổi trực quan hóa thành Vùng.

    Biểu tượng biểu đồ Vùng trên tab Danh sách Trường

Ghi chú: Khi bạn đã chọn kiểu biểu đồ Vùng, thiết đặt quy mô chiều cao và độ dày không thể bị thay đổi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×