Tạo biểu đồ bằng cách sử dụng Microsoft Graph

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo biểu đồ bằng cách sử dụng Microsoft Graph, biểu đồ dữ liệu được hiển thị trong bảng được gọi là "biểu dữ liệu." Biểu dữ liệu cung cấp thông tin mẫu cho thấy vị trí để nhập hàng và nhãn cột và dữ liệu của riêng bạn.

  1. Trong chương trình mà bạn muốn chèn biểu đồ, bấm đối tượng trên menu chèn , sau đó bấm vào tab Tạo mới .

  2. Trong hộp kiểu đối tượng , bấm Microsoft Graph biểu đồ, sau đó bấm OK.

  3. Để thay thế dữ liệu mẫu, hãy nhập thông tin bạn muốn trên biểu dữ liệu.

    Làm thế nào?

  4. Để trở lại chương trình bạn chèn biểu đồ trong, bấm cửa sổ tài liệu của chương trình.

Mẹo

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×