Tạo biểu đồ Pareto

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Pareto hay biểu đồ tần suất đã sắp xếp sẽ chứa cả các cột được sắp xếp theo thứ tự giảm dần và một đường biểu diễn tỷ lệ phần trăm tổng tích lũy. Biểu đồ Pareto làm nổi bật các yếu tố lớn nhất trong tập dữ liệu và được xem là một trong bảy công cụ giám sát chất lượng cơ bản nhờ giúp dễ dàng thấy được những vấn đề hoặc sự cố phổ biến nhất.

Ví dụ về biểu đồ Pareto

Tạo biểu đồ Pareto

 1. Chọn dữ liệu của bạn. Thông thường, bạn chọn một cột chứa văn bản (thể loại) và một trong các số. Một biểu đồ pareto sau đó phân nhóm các danh mục giống nhau và tính tổng các số tương ứng.

  Dữ liệu được sử dụng để tạo biểu đồ pareto ví dụ
  Dữ liệu được sử dụng để tạo ra biểu đồ ví dụ ở trên

  Nếu bạn chọn hai cột chứa số chứ không phải một cột chứa số và một cột chứa danh mục văn bản tương ứng, Excel sẽ lập biểu đồ cho dữ liệu của bạn thành các bin, giống như biểu đồ tần suất. Sau đó bạn có thể điều chỉnh các bin này.

 2. Hãy bấm Chèn > Chèn Biểu đồ Thống kê, rồi bên dưới Biểu đồ tần suất, chọn Pareto.

  Ảnh cho thấy biểu đồ Pareto được truy nhập từ tab Chèn

  Bạn cũng có thể sử dụng tab Tất cả Biểu đồ trong Biểu đồ được Đề xuất để tạo biểu đồ Pareto (bấm Chèn > Biểu đồ được Đề xuất > tab Tất cả biểu đồ.

Mẹo: Sử dụng tab Thiết kếĐịnh dạng để tùy chỉnh diện mạo cho biểu đồ của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy các tab này, hãy bấm vào bất kỳ chỗ nào trong biểu đồ Pareto để thêm Công cụ Biểu đồ vào ribbon.

Tab Thiết kế và Định dạng cho Công cụ Biểu đồ

Cấu hình bin

 1. Bấm chuột phải vào trục ngang của biểu đồ, > Định dạng Trục >Tùy chọn Trục.

  Lệnh Định dạng Trục trên menu lối tắt
 2. Sử dụng thông tin dưới đây để chọn tùy chọn mà bạn muốn trong ngăn tác vụ Định dạng Trục.

  Ngăn tác vụ Định dạng Trục

  Theo Thể loại    Tùy chọn mặc định khi vẽ cả dữ liệu lẫn văn bản. Thể loại văn bản được vẽ trên trục ngang và vẽ đồ thị theo thứ tự giảm dần.

  Mẹo: Để đếm số lần xuất hiện cho chuỗi văn bản, hãy thêm một cột và điền vào giá trị "1", sau đó vẽ biểu đồ Pareto và đặt bin thành Theo Thể loại.

  Tự động    Đây là tùy chọn mặc định cho biểu đồ Pareto được vẽ với một cột dữ liệu duy nhất. Độ rộng bin được tính bằng cách sử dụng Quy tắc tham chiếu chuẩn tắc của Scott.

  Độ rộng bin    Nhập một số thập phân dương cho số lượng điểm dữ liệu trong mỗi phạm vi.

  Số lượng bin    Nhập số lượng bin cho biểu đồ Pareto (bao gồm bin tràn trên và tràn dưới). Độ rộng bin sẽ tự động điều chỉnh.

  Bin tràn trên    Chọn hộp này để tạo bin cho tất cả các giá trị lớn hơn số trong ô tương ứng. Để thay đổi giá trị này, hãy nhập một số thập phân vào hộp.

  Bin tràn dưới    Chọn hộp này để tạo bin cho tất cả các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số trong ô tương ứng. Để thay đổi giá trị này, hãy nhập một số thập phân vào hộp.

Các công thức được sử dụng để tạo biểu đồ tần suất trong Excel 2016

Quy tắc tham chiếu chuẩn tắc của Scott:   

Công thức cho tùy chọn Tự động

Quy tắc tham chiếu chuẩn tắc của Scott cố gắng giảm thiểu độ chênh lệch trong phương sai của biểu đồ Pareto so với tập dữ liệu, đồng thời giả định rằng dữ liệu được phân bố chuẩn tắc.

Bin Tràn trên   

Công thức cho tùy chọn Bin tràn trên

Bin Tràn dưới   

Công thức cho tùy chọn Bin tràn dưới

Mẹo: Để đọc thêm về biểu đồ Pareto và làm thế nào biểu đồ này giúp bạn trực quan hóa dữ liệu thống kê, hãy xem bài đăng blog này về biểu đồ tần suất, biểu đồ Pareto và dải dữ liệu trung bình của nhóm Excel. Bạn cũng có thể quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về những loại biểu đồ mới khác được mô tả trong bài đăng blog này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×