Tạo bản sao lưu các quy tắc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Quản lý Quy tắc & Cảnh báo.

 3. Nếu bạn có nhiều tài khoản email, trong Áp dụng thay đổi cho danh sách thư mục này, hãy chọn Hộp thư đến mà bạn muốn.

 4. Bấm Tùy chọn.

 5. Bấm Xuất Quy tắc.

 6. Trong hộp Tên Tệp, hãy nhập đường dẫn và tên tệp cho bộ quy tắc mà bạn muốn xuất.

 7. Nếu bạn muốn xuất một tệp chỉ bao gồm các quy tắc tương thích với phiên bản Microsoft Outlook trước đó, trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 2002

  • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 2000

  • Quy tắc Trình hướng dẫn Quy tắc Tương thích với Outlook 98

 8. Bấm Lưu.

Ghi chú:  Các quy tắc đã xuất sẽ được lưu vào tệp sử dụng đuôi mở rộng .rwz.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×