Tạo bản ghi DNS tại Xinnet cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thận trọng: Xinnet website không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là một số tính năng Skype for Business OnlineOutlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 vận hành bởi 21Vianet nào bạn dùng, có những đáng kể hạn chế dịch vụ, và bạn có thể muốn chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bất chấp các hạn chế về dịch vụ, bạn chọn quản lý bản ghi DNS Office 365 của riêng mình tại Xinnet, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Lync, v.v.. đây là cách thiết lập.

Đây là những bản ghi chính cần thêm vào.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Xinnet, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365, mặc dù không có các tính năng Lync Online và Outlook Web App được đề cập ở trên.

Nếu bạn có Website công cộng SharePoint Online, bạn có thể thiết lập nó để dùng tên miền tùy chỉnh cho địa chỉ URL của website, như www.your_domain.com.

Lưu ý: Thông thường, bạn cần khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn để cập nhật thay đổi mà bạn đã thực hiện trên toàn bộ hệ thống DNS của Internet.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web Xinnet và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Xinnet

 2. Ở góc trên bên phải, bấm进入我的账户(truy nhập tài khoản của tôi).

  Bấm "进入我的账户"

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bấm我的产品(sản phẩm của tôi).

  Bấm "域名管理"

 4. Trong phần常规管理(quản lý chung), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

 5. Trong ngăn bên phải, bấm vào tab我的域名(tên miền của tôi).

  Bấm "我的域名"

 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Bấm "mydns解析设置"

 7. Bấm mydns解析设置(thiết đặt DNS).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

 8. Trong phần文本记录 (TXT) , hãy bấm添加新的文本记录(thêm bản ghi TXT).

  Bấm "添加新的文本记录"

 9. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 文本记录 (TXT): để trống hộp.

  • 文本内容 (giá trị): dán đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị từ bảng trong Office 365, ví dụ: MS = msXXXXXXX. Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  • TTL: dùng giá trị mặc định.

  Thêm bản ghi TXT

 10. Bấm提交(gửi).

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Thêm bản ghi MX để định tuyến email

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web Xinnet và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Xinnet

 2. Ở góc trên bên phải, bấm进入我的账户(truy nhập tài khoản của tôi).

  Bấm "进入我的账户"

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bấm我的产品(sản phẩm của tôi).

  Bấm "域名管理"

 4. Trong phần常规管理(quản lý chung), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

 5. Trong ngăn bên phải, bấm vào tab我的域名(tên miền của tôi).

  Bấm "我的域名"

 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Bấm "mydns解析设置"

 7. Bấm mydns解析设置(thiết đặt DNS).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

 8. Trong phần邮件交换记录 (MX) , hãy bấm添加新的邮件记录(thêm bản ghi MX).

  Bấm "添加新的邮件记录"

 9. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 邮件交换记录 (MX): để trống hộp.

  • 目标主机 (đích): dán giá trị trỏ tới địa chỉ từ Office 365: < phím tên miền >. mail.protection.partner.outlook.cn

   Lưu ý: Nhận < phím tên miền > của bạn từ Office 365 cổng thông tin tài khoản của bạn.
   Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  • 优先级 (mức ưu tiên): 5

  • TTL: dùng giá trị mặc định.

  Thêm bản ghi MX

 10. Bấm提交(gửi).

 11. Nếu bạn có bất kỳ bản ghi MX cho tên miền này gửi email đến nơi khác ngoài Office 365, loại bỏ chúng:

  1. Trên hàng bản ghi đã lỗi thời, hãy bấm删除(loại bỏ).

  2. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

Thêm bản ghi CNAME cần thiết cho Office 365

 1. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện email (Exchange).

  1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web Xinnet và đăng nhập.

   Đăng nhập vào Xinnet

  2. Ở góc trên bên phải, bấm进入我的账户(truy nhập tài khoản của tôi).

   Bấm "进入我的账户"

  3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bấm我的产品(sản phẩm của tôi).

   Bấm "域名管理"

  4. Trong phần常规管理(quản lý chung), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

  5. Trong ngăn bên phải, bấm vào tab我的域名(tên miền của tôi).

   Bấm "我的域名"

  6. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

   Bấm "mydns解析设置"

  7. Bấm mydns解析设置(thiết đặt DNS).

   Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

  8. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong phần别名 (CNAME) , hãy bấm添加新的别名(thêm bản ghi CNAME).

   Bấm "添加新的别名"

  9. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 别名 (CNAME): tự động phát hiện

   • 别名主机 (điểm để): autodiscover.partner.outlook.cn

   • TTL: dùng giá trị mặc định.

   Thêm bản ghi CNAME

  10. Bấm提交(gửi).

 2. Thêm bản ghi CNAME Tự động phát hiện của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong phần别名 (CNAME) , hãy bấm添加新的别名(thêm bản ghi CNAME).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 别名 (CNAME): lyncdiscover

   • 别名主机 (điểm để): webdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: dùng giá trị mặc định.

  3. Bấm提交(gửi).

 3. Thêm bản ghi CNAME SIP của Lync.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong phần别名 (CNAME) , hãy bấm添加新的别名(thêm bản ghi CNAME).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 别名 (CNAME): sip

   • 别名主机 (điểm để): sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: dùng giá trị mặc định.

  3. Bấm提交(gửi).

 4. Thêm Office 365 bản ghi MSOID CNAME. Đây là bản ghi bổ sung cần thiết cho Office 365.

  1. Trên trang DNS records cho tên miền của bạn, trong phần别名 (CNAME) , hãy bấm添加新的别名(thêm bản ghi CNAME).

  2. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

   • 别名 (CNAME): msoid

   • 别名主机 (điểm để): clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn

   • TTL: dùng giá trị mặc định.

  3. Bấm提交(gửi).

Thêm bản ghi TXT để giúp ngăn thư rác

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang web Xinnet và đăng nhập.

  Đăng nhập vào Xinnet

 2. Ở góc trên bên phải, bấm进入我的账户(truy nhập tài khoản của tôi).

  Bấm "进入我的账户"

 3. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bấm我的产品(sản phẩm của tôi).

  Bấm "域名管理"

 4. Trong phần常规管理(quản lý chung), hãy bấm域名管理(quản lý tên miền).

 5. Trong ngăn bên phải, bấm vào tab我的域名(tên miền của tôi).

  Bấm "我的域名"

 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh tên miền mà bạn muốn Cập Nhật.

  Bấm "mydns解析设置"

 7. Bấm mydns解析设置(thiết đặt DNS).

  Trên trang DNS records cho tên miền của bạn sẽ mở ra.

 8. Trong phần文本记录 (TXT) , hãy bấm添加新的文本记录(thêm bản ghi TXT).

  Bấm "添加新的文本记录"

 9. Hãy đảm bảo rằng các trường được thiết lập chính xác các giá trị sau đây cho bản ghi trống:

  • 文本记录 (TXT): để trống hộp.

  • 文本内容 (giá trị): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn-tất cả

  • TTL: dùng giá trị mặc định.

  Thêm bản ghi TXT

 10. Bấm提交(gửi).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×