Tạo bản ghi DNS tại Wix cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Wix là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là bản ghi chính cần thêm. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Wix, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

mạnh > ghi chú: thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Ghi chú:  Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này, nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Wix bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang My Domains , trong khu vực nâng cao , bấm vào nút Edit DNS .

 3. Bấm + Add khác vào hàng TXT (Text) của trình soạn thảo DNS.

 4. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Host Record

  TTL

  Type

  TXT Value

  @

  14400

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

 5. Bấm vào nút Lưu DNS ở phía trên cùng của trình soạn thảo DNS.

 6. Hãy chờ 15 phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Wix bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang My Domains , trong khu vực hộp thư , bấm vào nối kết Thay đổi thiết đặt .

 3. Chọn các từ danh sách thả xuống.Nhà cung cấp Email của bạn

 4. Bấm + Add khác

 5. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây:

  Host Record

  TTL

  Type

  Trỏ tới

  Priority

  @

  14400

  MX

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Ghi chú: Nhận < phím tên miền > của bạn từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  0

  Để biết thêm thông tin về mức ưu tiên, hãy xem ưu tiên MX là gì?

 6. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong phần MX (Mail Exchanger) , hãy xóa từng đối số.

 7. Bấm OK

 8. Trong hộp thoại xác nhận, chọn OK.

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Wix bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang My Domains , trong khu vực nâng cao , bấm vào nút Edit DNS .

 3. Bấm + Thêm khác trong hàng CNAME (biệt danh) của trình soạn thảo DNS cho từng bản ghi CNAME.

 4. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây:

  Host Record

  TTL

  Type

  Trỏ tới

  autodiscover

  14400

  CNAME

  autodiscover.outlook.com

  sip

  14400

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  14400

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  14400

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  14400

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  14400

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

 5. Bấm vào nút Lưu DNS ở phía trên cùng của trình soạn thảo DNS.

 6. Hãy chờ 15 phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có bản ghi đơn SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Wix bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang My Domains , trong khu vực nâng cao , bấm vào nút Edit DNS .

 3. Bấm + Add khác vào hàng TXT của trình soạn thảo DNS.

 4. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây:

  Host Record

  TTL

  Type

  Giá trị

  [này để trống]

  14400

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

 5. Bấm vào nút Lưu DNS ở phía trên cùng của trình soạn thảo DNS.

 6. Hãy chờ 15 phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Wix bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

 2. Trên trang My Domains , trong khu vực nâng cao , bấm vào nút Edit DNS .

 3. Bấm + Add khác trong hàng SRV của DNS editor.

 4. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây:

  Service

  Protocol

  Host

  TTL

  Type

  Priority

  Weight

  Port

  Trỏ tới

  _sip

  _tls

  @

  14400

  SRV

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls

  _tcp

  @

  14400

  SRV

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

 5. Bấm vào nút Lưu DNS ở phía trên cùng của trình soạn thảo DNS.

 6. Hãy chờ 15 phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Lưu ý: Thông thường nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×