Tạo bản ghi DNS tại OVH cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miền nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu OVH là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Đây là bản ghi chính cần thêm. Hãy làm theo các bước dưới đây. (Cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại OVH, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  OVH login_C3_201752617225

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  OVH chọn domain_C3_201769175443 vào

 3. Chọn DNS zone.

  OVH chọn DNS zone_C3_201752617239

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

  OVH thêm một entry_C3_2017526172337

 5. Chọn TXT

  OVH chọn TXT entry_C3_2017526172412

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  TTL

  Value

  TXT

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  MS = msxxxxxxxx

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng của bạn cụ thể đích hoặc trỏ tới địa chỉ giá trị sau đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

 7. Chọn xác nhận.

  OVH xác nhận TXT cho verification_C3_2017526172553

 8. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Đi đến trang tên miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  OVH chọn tên miền của bạn trong Office 365_C3_20176917563

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  OVH bắt đầu thiết lập trong Office 365_C3_201769175638

 4. Trên trang xác nhận tên miền , chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Thêm một bản ghi TXT instead_C3_2017526172713 trong Office 365

 5. Chọn tiếp theo, sau đó chọn xác nhận.

  OVH xác nhận tên miền của bạn trong Office 365_C3_201769202357

Ghi chú: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Dưới mục tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 3. Chọn DNS zone.

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

 5. Chọn MX.

  Bản ghi OVH MX type_C3_201752617285

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Ghi chú: theo mặc định OVH sử dụng ký hiệu tương đối cho đích, thêm tên miền để kết thúc ghi đích. Để sử dụng ký hiệu tuyệt đối thay vào đó, hãy thêm dấu chấm ghi đích, như minh họa trong bảng dưới đây.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  TTL

  Mức ưu tiên

  Mục tiêu

  MX

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com.

  Lưu ý: nhận < miền-khóa > từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.

  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Bản ghi OVH MX cho mail_C3_201769183841

 7. Chọn tiếp theo.

  Bản ghi OVH MX chọn Next_C3_20176918395

 8. Chọn xác nhận.

  Bản ghi OVH MX chọn Confirm_C3_201769183928

 9. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy xóa chúng tất cả trong danh sách trên trang DNS zone . Chọn từng bản ghi và sau đó trong cột hành động , chọn biểu tượng thùng rác có thể xóa bỏ .

  OVH xóa MX record_C3_2017526173640

 10. Chọn xác nhận.

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 3. Chọn DNS zone.

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

 5. Hãy chọn CNAME.

  OVH thêm type_C3_2017526173716 bản ghi CNAME

 6. Tạo bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  Đích

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  3600 giây

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  3600 giây

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  3600 giây

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  3600 giây

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  3600 giây

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  3600 giây

  OVH CNAME record_C3_20176920622

 7. Chọn tiếp theo.

  Giá trị OVH thêm bản ghi CNAME và chọn Next_C3_201752910115

  Bản ghi OVH CNAME chọn Next_C3_20176920643

 8. Chọn xác nhận.

 9. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác.

  Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Quan trọng: bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 3. Chọn DNS zone.

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

 5. Chọn TXT.

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  TTL

  Giá trị TXT

  TXT

  (Hãy để trống)

  3600 (giây)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

  OVH thêm bản ghi TXT cho SPF_C3_2017529102318

 7. Chọn tiếp theo.

  OVH thêm TXT bản ghi SPF và chọn Next_C3_2017529102438

 8. Chọn xác nhận.

  OVH thêm bản ghi TXT cho SPF và Confirm_C3_201752910250

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại OVH bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Bên dưới tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

 3. Chọn DNS zone.

 4. Chọn Thêm một mục nhập.

 5. Hãy chọn SRV.

  OVH chọn type_C3_2017521125535 bản ghi SRV

 6. Tạo bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây. Để gán một giá trị TTL, chọn cá nhân hoá từ danh sách thả xuống, sau đó nhập giá trị trong hộp văn bản.

  Loại bản ghi

  Tên miền con

  Mức ưu tiên

  Trọng số

  Cổng

  TTL

  Target

  SRV (Service)

  _sip ._tls

  100

  1

  443

  3600 (giây)

  sipdir.online.lync.com.

  SRV (Service)

  _sipfederationtls ._tcp

  100

  1

  5061

  3600 (giây)

  sipfed.online.lync.com.

  OVH SRV record_C3_201769195042

 7. Chọn tiếp theo.

  Bản ghi OVH SRV chọn Next_C3_20176919516

 8. Chọn xác nhận.

 9. Lặp lại các bước trước đó để tạo bản ghi SRV khác. Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×