Tạo bản ghi DNS tại Network Information Center (NIC) cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Trung tâm Thông tin Mạng (NIC) là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online và nhiều hơn nữa.

Đây là các bản ghi chính để thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại NIC, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NIC bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  NIC-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domain Admin, trong hàng Domains, chọn Manage.

  NIC-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền, hãy chọn biểu tượng Thiết đặt, rồi chọn Quản lý DNS đối với miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  NIC-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Quản lý DNS, trong mục Bản ghi, hãy chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NIC-BP-Configure-1-4

 5. Chọn TXT từ danh sách thả xuống Loại.

  NIC-BP-Verify-1-1

 6. Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây vào các hộp dành cho bản ghi mới.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  LOẠI

  MÁY CHỦ

  GIÁ TRỊ TXT

  TTL

  TXT

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  1 Hour

  NIC-BP-Verify-1-2

 7. Chọn Save.

  NIC-BP-Verify-1-3

 8. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NIC bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  NIC-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domain Admin, trong hàng Domains, chọn Manage.

  NIC-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền, hãy chọn biểu tượng Thiết đặt, rồi chọn Quản lý DNS đối với miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  NIC-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Quản lý DNS, trong mục Bản ghi, hãy chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NIC-BP-Configure-1-4

 5. Chọn MX từ danh sách thả xuống Type.

  NIC-BP-Cấu hình-2-1

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  TYPE

  HOST

  POINTS TO

  PRIORITY

  TTL

  MX

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  1 Hour

  NIC-BP-Đặt cấu hình-2-2

 7. Chọn Save.

  NIC-BP-Đặt cấu hình-2-3

 8. Nếu có bất cứ bản ghi MX nào khác, hãy xóa tất cả trong phần MX của trang Domain Details.

  Trước tiên, chọn biểu tượng bút chì Edit cho từng bản ghi.

  NIC-BP-Đặt cấu hình-2-4

  Sau đó, chọn biểu tượng thùng rác Delete Record.

  NIC-BP-Đặt cấu hình-2-5

 9. Chọn Delete.

  NIC-BP-Đặt cấu hình-2-6

Trở về đầu trang

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NIC bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  NIC-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domain Admin, trong hàng Domains, chọn Manage.

  NIC-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền, hãy chọn biểu tượng Thiết đặt, rồi chọn Quản lý DNS đối với miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  NIC-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Quản lý DNS, trong mục Bản ghi, hãy chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NIC-BP-Configure-1-4

 5. Chọn CNAME từ danh sách thả xuống Type

  NIC-BP-Cấu hình-3-1

 6. Thêm bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc dán các giá trị từ dòng đầu tiên trong bảng sau đây.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  TYPE

  HOST

  POINTS TO

  TTL

  CNAME

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 Hour

  CNAME

  sip

  sipdir.online.lync.com

  1 Hour

  CNAME

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  1 Hour

  CNAME

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1 Hour

  CNAME

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  1 Hour

  CNAME

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  1 Hour

  NIC-BP-Đặt cấu hình-3-2

 7. Chọn Save.

  NIC-BP-Cấu hình-3-3

 8. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Áp dụng quy trình tương tự nhưng sử dụng các giá trị trên từng hàng trong năm hàng còn lại của bảng.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NIC bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  NIC-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domain Admin, trong hàng Domains, chọn Manage.

  NIC-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền, hãy chọn biểu tượng Thiết đặt, rồi chọn Quản lý DNS đối với miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  NIC-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Quản lý DNS, trong mục Bản ghi, hãy chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NIC-BP-Configure-1-4

 5. Chọn TXT từ danh sách thả xuống Loại.

  NIC-BP-Cấu hình-4-1

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc dán các giá trị từ bảng sau.

  (Chọn giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  TYPE

  HOST

  GIÁ TRỊ TXT

  TTL

  TXT (Text)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  1 Hour

  NIC-BP-Đặt cấu hình-4-2

 7. Chọn Save.

  NIC-BP-Cấu hình-4-3

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại NIC bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  NIC-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Domain Admin, trong hàng Domains, chọn Manage.

  NIC-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang Miền, hãy chọn biểu tượng Thiết đặt, rồi chọn Quản lý DNS đối với miền mà bạn muốn chỉnh sửa.

  NIC-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trên trang Quản lý DNS, trong mục Bản ghi, hãy chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  NIC-BP-Configure-1-4

 5. Chọn SRV từ danh sách thả xuống Type

  NIC-BP-Đặt cấu hình-5-1

 6. Thêm bản ghi SRV đầu tiên.

  Trong các hộp dành cho bản ghi mới đầu tiên, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên trong bảng sau.

  (Chọn các giá trị TTL từ danh sách thả xuống.)

  TYPE

  NAME

  TARGET

  PROTOCOL

  SERVICE

  PRIORITY

  WEIGHT

  PORT

  TTL

  SRV (Service)

  @

  sipdir.online.lync.com

  _tls

  _sip

  100

  1

  443

  1 Hour

  SRV (Service)

  @

  sipfed.online.lync.com

  _tcp

  _sipfederationtls

  100

  1

  5061

  1 Hour

  NIC-BP-Cấu hình-5-2

 7. Chọn Save.

  NIC-BP-Cấu hình-5-3

 8. Thêm bản ghi mới thứ hai, sử dụng các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×