Tạo bản ghi DNS tại Nettica cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Nettica đã là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, bạn nên biết rằng đăng ký tên miền của bạn đã được di chuyển để Dyn, mà gần đây thức có Nettica.

Làm theo các bước trong hai phần của bài viết này để tạo một tài khoản tại Dyn, nơi bạn có thể thực hiện thay đổi DNS và gia hạn tên miền hoặc tên miền của bạn.

Bạn phải thiết lập dịch vụ tại Dyn và đại diện cho tên miền của bạn trước khi bạn có thể tạo bản ghi DNS tại Dyn.com cho Office 365.

Thiết lập dịch vụ tại Dyn

Tài khoản tên miền của bạn đã được chuyển đến Dyn. Trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng Office 365, Tuy nhiên, bạn cần phải thiết lập dịch vụ Dyn của bạn. Làm theo các bước để hoàn thành quy trình truyền dịch vụ.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Nettica bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  Nettica-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Account Summary , trong khu vực cảnh báo , chọn nối kết tài khoản Dyn .

  Nettica-BP-Cấu hình-1-2

 3. Đăng nhập vào tài khoản Dyn của bạn, bằng cách dùng Nettica tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  Dyn-BP-truyền-1-1

 4. Trong phần My Services , chọn dạng xem, sửa đổi, Mua, và xóa các dịch vụ của bạn.

  Dyn-BP-truyền-1-2

 5. Trên trang Tài khoản Level Services , trong phần Dịch vụ DYN , chọn Thêm Zone dịch vụ.

  Dyn-BP-truyền-1-3

 6. Trong trường Tên miền , hãy nhập hoặc sao chép và dán domain_namecủa bạn.

  (Nếu bạn có nhiều hơn một tên miền để chuyển, chọn + thêm nhiều tên và thêm domain_name đối với mỗi tên miền khác.)

  Dyn-BP-truyền-1-4

 7. Trong khu vực Đăng ký tên , hãy chọn chuyển một tên miền hiện có vào tài khoản của bạn.

  Ghi chú: Nếu tài khoản Nettica của bạn đã hết hạn, bạn sẽ cần phải mua dịch vụ DNS từ Dyn. Tài khoản Nettica trong tốt đứng đang được chuyển sang Dyn xuyên tỉ lệ.

  Dyn-BP-truyền-1-5

 8. Trong khu vực Dịch vụ DNS , chọn DNS chuẩn

  Dyn-BP-truyền-1-6

 9. Chọn Continue.

  Dyn-BP-truyền-1-7

 10. Trên trang Thêm Zone Services , kiểm tra lại mục nhập Yêu cầu tên miền của bạn, sau đó chọn tiếp tục để hoàn tất quy trình truyền.

  Dyn-BP-truyền-1-8

Khi quá trình chuyển hoàn tất, bạn sẽ nhận được một thông điệp email xác nhận thứ tự. Sau khi bạn đã nhận được thông báo đó, bạn có thể đi đến phần tiếp theo để bắt đầu bước tiếp theo trong quy trình truyền.

Trở về đầu trang

Tên miền của bạn để Dyn đại diện

Ngay cả khi dịch vụ DNS của bạn đang hoạt động, máy chủ tên cho tên miền được chuyển của bạn được thiết lập theo mặc định để không hoạt động (chưa sử dụng). Để tạo bản ghi DNS cần thiết cho Office 365, trước tiên bạn phải đại diện tên miền của bạn vào máy chủ tên Dyn Standard DNS.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Dyn bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập đầu tiên.

  Nettica-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Services , chọn dạng xem, sửa đổi, Mua, và xóa các dịch vụ của bạn.

  Dyn-BP-truyền-1-2

 3. Trên trang Tài khoản Level Services , trong phần ZONE LEVEL SERVICES , chọn tên miền mà bạn muốn đại diện.

  Dyn-BP-Ủy nhiệm-1-1

 4. Trên trang DNS for domain_name , chọn Cập Nhật ủy quyền của bạn.

  Dyn-BP-Ủy nhiệm-1-2

 5. Chọn OK để chấp nhận Dyn ủy quyền.

  Dyn-BP-Ủy nhiệm-1-3

 6. Trên trang Đăng ký tên miền , chọn Sửa máy chủ tên.

  Dyn-BP-Ủy nhiệm-1-4

 7. Trên trang Domain , chọn đặt thành Dyn Standard DNS máy chủ tên.

  Dyn-BP-Ủy nhiệm-1-5

 8. Chọn OK để xác nhận thay đổi của bạn.

  Dyn-BP-Ủy nhiệm-1-6

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bây giờ bạn đã thiết lập dịch vụ tại Dyn và ủy nhiệm tên miền của bạn, bạn có thể tạo bản ghi DNS tại Dyn.com cho Office 365.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×