Tạo bản ghi DNS tại MyDomain cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Thận trọng: Website của MyDomain không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là gì một vài Skype for Business Online và các tính năng Outlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 nào bạn dùng, nếu bạn quản lý bản ghi DNS tại MyDomain, có những hạn chế dịch vụ đáng kể, và bạn có thể chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bạn chọn quản lý bản ghi DNS Office 365 của riêng mình tại MyDomain, bất kể các giới hạn về dịch vụ, hãy làm theo các bước trong bài viết này để thiết lập bản ghi DNS của bạn cho email, Skype for Business Online cùng nhiều dịch vụ khác.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi tại MyDomain, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365 .

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng miền của mình với Office 365, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại nhà đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS sẽ chứng minh với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại MyDomain bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Favorites, chọn Domain Central.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong hàng Overview, chọn DNS.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-4

 5. Từ danh sách thả xuống Modify, chọn TXT/SPF Record.

  MyDomain-BP-Verify-1-1

 6. Bên dưới Content, trong hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Nội dung

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  MyDomain-BP-Verify-1-2

 7. Chọn Add.

  MyDomain-BP-Verify-1-3

 8. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ, sau khi đã thêm bản ghi vào site thuộc nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, miền của bạn được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  Tên miền đã chọn trong Trung tâm quản trị Office 365

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  Nút bắt đầu thiết lập

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  Nút xác minh

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại MyDomain bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Favorites, chọn Domain Central.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong hàng Overview, chọn DNS.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-4

 5. Từ danh sách thả xuống Modify, hãy chọn MX Record.

  MyDomain-BP-Cấu hình-2-1

 6. Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Mức ưu tiên

  Máy chủ

  Trỏ Tới:

  0

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  @

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Lấy <khóa-tên miền> từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.
  Làm thế nào để tìm được giá trị này?

  MyDomain-BP-Configure-2-2

 7. Chọn Add.

  MyDomain-BP-Cấu hình-2-3

 8. Nếu có những bản ghi MX khác hiện có, hãy chọn Remove trong cột Action cho từng bản ghi để xóa bản ghi đó.

  MyDomain-BP-Cấu hình-2-4

 9. Chọn OK.

  MyDomain-BP-Configure-2-5

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại MyDomain bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Favorites, chọn Domain Central.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong hàng Overview, chọn DNS.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-4

 5. Trong danh sách thả xuống Modify, hãy chọn CNAME Alias.

  MyDomain-BP-Cấu hình-3-1

 6. Thêm bản ghi CNAME đầu tiên.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Máy chủ

  Trỏ Tới:

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  MyDomain-BP-Cấu hình-3-2

 7. Chọn Thêm để thêm bản ghi đầu tiên.

  MyDomain-BP-Cấu hình-3-3

 8. Thêm bản ghi CNAME thứ hai.

  Sử dụng các giá trị từ hàng thứ hai của bảng trên đây, rồi chọn Thêm để thêm bản ghi thứ hai.

  Thêm các bản ghi còn lại theo cách tương tự, sử dụng các giá trị từ các hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu của bảng.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều bản ghi TXT cho SPF của một miền. Nếu miền của bạn có nhiều bản ghi SPF, bạn có thể gặp phải lỗi email cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện tại để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại MyDomain bằng cách sử dụng liên kết này. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập trước tiên.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Favorites, chọn Domain Central.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain, chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong hàng Overview, chọn DNS.

  MyDomain-BP-Cấu hình-1-4

 5. Từ danh sách thả xuống Modify, chọn TXT/SPF Record.

  MyDomain-BP-Cấu hình-4-1

 6. Bên dưới Content, trong hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán giá trị từ bảng sau đây.

  Nội dung

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  MyDomain-BP-Configure-4-2

 7. Chọn Add.

  MyDomain-BP-Cấu hình-4-3

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Thận trọng: Website của MyDomain không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là gì một vài Skype for Business Online và các tính năng Outlook Web App sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 nào bạn dùng, nếu bạn quản lý bản ghi DNS tại MyDomain, có những hạn chế dịch vụ đáng kể, và bạn có thể chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Lưu ý: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×