Tạo bản ghi DNS tại Melbourne IT cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Melbourne IT là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn, đồng thời thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, v.v..

Đây là các bản ghi chính để thêm. Hãy làm theo các bước bên dưới hoặc xem video. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Melbourne IT, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 0:51).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Melbourne IT bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Purchases, chọn Manage Domain Names.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong mục DNS, trên hàng DNS Status, chọn Manage Power DNS.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-4

 5. Cuộn xuống tới mục Bản ghi TXT, rồi trong các hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau.

  TÊN MÁY CHỦ

  GIÁ TRỊ TXT

  Sử dụng tên miền của bạn.

  Ví dụ: contoso.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  MelbourneIT-BP-Verify-1-1

 6. Hãy chọn nút Add được chỉ ra trong hình minh họa sau đây.

  MelbourneIT-BP-Verify-1-2

 7. Chọn Edit cho bản ghi mà bạn vừa tạo.

  MelbourneIT-BP-Verify-1-3

 8. Chọn 3600 cho giá trị TTL (SEC).

  MelbourneIT-BP-Verify-1-4

 9. Chọn Update.

  MelbourneIT-BP-Xác nhận-1-5

 10. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Lên đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 4:03).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Melbourne IT bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Purchases, chọn Manage Domain Names.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong mục DNS, trên hàng DNS Status, chọn Manage Power DNS.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-4

 5. Cuộn xuống đến mục MX Records. Ở hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  TÊN MÁY CHỦ

  ĐỊA CHỈ

  MỨC ƯU TIÊN

  Dùng tên miền của bạn.

  Ví dụ: contoso.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  0

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  MelbourneIT-BP-Configure-2-1

 6. Hãy chọn nút Add được chỉ ra trong hình minh họa sau đây.

  MelbourneIT-BP-Configure-2-2

 7. Chọn Edit cho bản ghi mà bạn vừa tạo.

  MelbourneIT-BP-Configure-2-3

 8. Chọn 3600 cho giá trị TTL (SEC).

  MelbourneIT-BP-Configure-2-4

 9. Chọn Update.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-2-5

 10. Nếu có bất kỳ bản ghi MX hiện có nào khác, hãy xóa từng bản ghi bằng cách chọn Delete ở hàng dành cho bản ghi đó.

  MelbourneIT-BP-Configure-2-6

 11. Chọn OK để xác nhận thao tác xóa.

  MelbourneIT-BP-Configure-2-7

Lên đầu trang

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 4:57).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Melbourne IT bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Purchases, chọn Manage Domain Names.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong mục DNS, trên hàng DNS Status, chọn Manage Power DNS.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-4

 5. Cuộn xuống đến mục A, CNAME, AAAA Records và tạo bản ghi đầu tiên trong bốn bản ghi CNAME bắt buộc.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  (Chọn giá trị TYPE từ danh sách thả xuống.)

  TÊN MÁY CHỦ

  POINTS TO

  LOẠI

  autodiscover.ten_mien.

  Phải thêm giá trị "autodiscover" vào đầu tên miền của bạn dưới dạng một chuỗi đơn và được phân tách bằng dấu chấm.
  Ví dụ:
  autodiscover.fourthcoffee.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  sip.ten_mien.

  Phải thêm giá trị giá trị "sip" vào đầu tên miền của bạn dưới dạng một chuỗi đơn và được phân tách bằng dấu chấm.
  Ví dụ:
  sip.fourthcoffee.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  lyncdiscover.ten_mien.

  Phải thêm giá trị "lyncdiscover" vào đầu tên miền của bạn dưới dạng một chuỗi đơn và được phân tách bằng dấu chấm.
  Ví dụ:
  lyncdiscover.fourthcoffee.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  msoid.ten_mien.

  Phải thêm giá trị "msoid" vào đầu tên miền của bạn dưới dạng một chuỗi đơn và được phân tách bằng dấu chấm.
  Ví dụ:
  msoid.fourthcoffee.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  enterpriseregistration.ten_mien.

  Phải thêm giá trị "enterpriseregistration" vào đầu tên miền của bạn dưới dạng một chuỗi đơn và được phân tách bằng dấu chấm.
  Ví dụ:
  enterpriseregistration.fourthcoffee.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  Phải thêm giá trị "enterpriseenrollment" vào đầu tên miền của bạn dưới dạng một chuỗi đơn và được phân tách bằng dấu chấm.
  Ví dụ:
  enterpriseenrollment.fourthcoffee.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  CNAME

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-3-1

 6. Chọn nút Add được chỉ ra trong hình minh họa sau đây để thêm bản ghi đầu tiên.

  MelbourneIT-BP-Configure-3-2

 7. Chọn Edit cho bản ghi mà bạn vừa tạo.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-3-3

 8. Chọn 3600 cho giá trị TTL (SEC).

  MelbourneIT-BP-Configure-3-4

 9. Chọn Update.

  MelbourneIT-BP-Configure-3-5

 10. Tạo bản ghi CNAME thứ hai bằng cách sử dụng quy trình tương tự.

  Ở hộp dành cho bản ghi thứ hai, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng bên trên, chọn Add để thêm bản ghi, chọn Edit đối với bản ghi mới, đặt giá trị TTL (SEC) của bản ghi thành 3600, rồi chọn Update.

  Sử dụng quy trình tương tự để thêm các bản ghi CNAME còn lại với các giá trị từ các hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu của bảng.

Lên đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 6:01).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Melbourne IT bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Purchases, chọn Manage Domain Names.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong mục DNS, trên hàng DNS Status, chọn Manage Power DNS.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-4

 5. Cuộn xuống đến mục TXT Records. Ở hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  TÊN MÁY CHỦ

  GIÁ TRỊ TXT

  Sử dụng tên miền của bạn.

  Ví dụ: contoso.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  MelbourneIT-BP-Configure-4-1

 6. Hãy chọn nút Add được chỉ ra trong hình minh họa sau đây.

  MelbourneIT-BP-Configure-4-2

 7. Chọn Edit cho bản ghi mà bạn vừa tạo.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-4-3

 8. Chọn 3600 cho giá trị TTL (SEC).

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-4-4

 9. Chọn Update.

  MelbourneIT-BP-Configure-4-5

Lên đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Làm theo các bước bên dưới hoặc xem video (bắt đầu từ 6:47).

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại Melbourne IT bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trong phần My Purchases, chọn Manage Domain Names.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-2

 3. Bên dưới Domain Name, chọn tên miền bạn muốn sửa.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-3

 4. Trong mục DNS, trên hàng DNS Status, chọn Manage Power DNS.

  MelbourneIT-BP-Cấu hình-1-4

 5. Cuộn xuống đến mục SRV Records và tạo bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Tên

  Mức ưu tiên

  Cổng

  Trọng số

  Dịch vụ

  Giao thức

  Mục tiêu

  Dùng tên miền của bạn.

  Ví dụ: contoso.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  100

  443

  1

  _sip

  _tls

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Dùng tên miền của bạn.

  Ví dụ: contoso.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  100

  5061

  1

  _sipfederationtls

  _tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  MelbourneIT-BP-Configure-5-1

 6. Chọn nút Add được chỉ ra trong hình minh họa sau đây để thêm bản ghi đầu tiên.

  MelbourneIT-BP-Configure-5-2

 7. Chọn Edit cho bản ghi mà bạn vừa tạo.

  MelbourneIT-BP-Configure-5-3

 8. Chọn 3600 cho giá trị TTL (SEC).

  MelbourneIT-BP-Configure-5-4

 9. Chọn Update.

  MelbourneIT-BP-Configure-5-5

 10. Tạo bản ghi SRV thứ hai bằng cách sử dụng quy trình tương tự.

  Ở hộp dành cho bản ghi thứ hai, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng bên trên, chọn Add để thêm bản ghi, chọn Edit đối với bản ghi mới, đặt giá trị TTL (SEC) của bản ghi thành 3600, rồi chọn Update.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Lên đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Lên đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×