Tạo bản ghi DNS tại IP Mirror cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu IP Mirror là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập các bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online cùng nhiều dịch vụ khác.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại IP Mirror, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

Quan trọng: Một số tài khoản IP Mirror bị hạn chế ở giới hạn 10 bản ghi DNS. Để đảm bảo rằng tài khoản của bạn không bị ảnh hưởng bởi giới hạn đó, chúng tôi khuyên bạn nên xóa bản ghi này sau khi miền của bạn được xác minh.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại IP Mirror bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. Trong cột Manage Domain, chọn My Domains.

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang My Domains, chọn View All.

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang My Domains, trong phần Domain Name, chọn tên miền bạn đang cập nhật.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Domain Properties, chọn Edit DNS Record.

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Trên trang Edit DNS Record, ở phía trên cùng của phần Domain, kiểm tra giá trị trong hộp TTL.

  Nếu giá trị TTL chưa được đặt thành 300 thì hãy đặt ngay giá trị đó thành 300. (Giá trị này chỉ cần đặt một lần và sẽ được áp dụng cho tất cả bản ghi DNS của bạn cho IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-1-6

 7. Vẫn trên trang Edit DNS Record, trong phần TXT Records, chọn biểu tượng Host +.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Verify-1-1

 8. Trong phần TXT Records, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Máy chủ

  Mô tả

  (Để trống trường này.)

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.
  Làm thế nào để tôi tìm thấy giá trị này?

  ipMirror-BP-Verify-1-2

 9. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Verify-1-3

 10. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền mà bạn đang xác nhận.

  O365-BP-Xác nhận-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-xác nhận-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại IP Mirror bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. Trong cột Manage Domain, chọn My Domains.

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang My Domains, chọn View All.

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang My Domains, trong phần Domain Name, chọn tên miền bạn đang cập nhật.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Domain Properties, chọn Edit DNS Record.

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Trên trang Edit DNS Record, ở phía trên cùng của phần Domain, kiểm tra giá trị trong hộp TTL.

  Nếu giá trị TTL chưa được đặt thành 300 thì hãy đặt ngay giá trị đó thành 300. (Giá trị này chỉ cần đặt một lần và sẽ được áp dụng cho tất cả bản ghi DNS của bạn cho IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-1-6

 7. Vẫn trên trang Chỉnh sửa Bản ghi DNS, trong mục Bản ghi TXT, chọn biểu tượng Máy chủ +.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-2-1

 8. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Máy chủ

  Mức ưu tiên

  Máy chủ thư

  (Để trống trường này.)

  1

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  ipMirror-BP-Cấu hình-2-2

 9. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Configure-2-3

 10. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong mục Bản ghi MX, hãy xóa một trong số chúng bằng cách chọn biểu tượng Xóa (thùng rác) cho bản ghi đó.

  ipMirror-BP-Cấu hình-2-4

 11. Trong hộp thoại xác nhận, chọn OK để xác nhận việc xóa.

  ipMirror-BP-Cấu hình-2-5

 12. Sử dụng cùng một quy trình (chọn biểu tượng Xóa (thùng rác), rồi chọn OK để xác nhận) để loại bỏ mọi bản ghi MX khác trong danh sách, chỉ để lại một bản ghi bạn đã tạo trước đó trong quy trình này.

 13. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Configure-2-3

Trở về đầu trang

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại IP Mirror bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. Trong cột Manage Domain, chọn My Domains.

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang My Domains, chọn View All.

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang My Domains, trong phần Domain Name, chọn tên miền bạn đang cập nhật.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Domain Properties, chọn Edit DNS Record.

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Trên trang Edit DNS Record, ở phía trên cùng của phần Domain, kiểm tra giá trị trong hộp TTL.

  Nếu giá trị TTL chưa được đặt thành 300 thì hãy đặt ngay giá trị đó thành 300. (Giá trị này chỉ cần đặt một lần và sẽ được áp dụng cho tất cả bản ghi DNS của bạn cho IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-1-6

 7. Vẫn trên trang Chỉnh sửa Bản ghi DNS, trong mục Bản ghi CNAME, chọn biểu tượng Tên Biệt danh + sáu lần để tạo sáu hàng trống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-3-1

 8. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Tên Biệt danh

  Là biệt danh dành cho

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  ipMirror-BP-Configure-3-2

 9. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-3-3

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại IP Mirror bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. Trong cột Manage Domain, chọn My Domains.

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang My Domains, chọn View All.

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang My Domains, trong phần Domain Name, chọn tên miền bạn đang cập nhật.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Domain Properties, chọn Edit DNS Record.

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Trên trang Edit DNS Record, ở phía trên cùng của phần Domain, kiểm tra giá trị trong hộp TTL.

  Nếu giá trị TTL chưa được đặt thành 300 thì hãy đặt ngay giá trị đó thành 300. (Giá trị này chỉ cần đặt một lần và sẽ được áp dụng cho tất cả bản ghi DNS của bạn cho IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-1-6

 7. Vẫn trên trang Edit DNS Record, trong phần TXT Records, chọn biểu tượng Host +.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-4-1

 8. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Máy chủ

  Mô tả

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  ipMirror-BP-Cấu hình-4-2

 9. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-4-3

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang tên miền của bạn tại IP Mirror bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập lần đầu tiên.

  ipMirror-BP-Configure-1-1

 2. Trong cột Manage Domain, chọn My Domains.

  ipMirror-BP-Configure-1-2

 3. Trên trang My Domains, chọn View All.

  ipMirror-BP-Configure-1-3

 4. Trên trang My Domains, trong phần Domain Name, chọn tên miền bạn đang cập nhật.

  ipMirror-BP-Configure-1-4

 5. Trên trang Domain Properties, chọn Edit DNS Record.

  ipMirror-BP-Configure-1-5

 6. Trên trang Edit DNS Record, ở phía trên cùng của phần Domain, kiểm tra giá trị trong hộp TTL.

  Nếu giá trị TTL chưa được đặt thành 300 thì hãy đặt ngay giá trị đó thành 300. (Giá trị này chỉ cần đặt một lần và sẽ được áp dụng cho tất cả bản ghi DNS của bạn cho IP Mirror.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-1-6

 7. Vẫn trên trang Chỉnh sửa Bản ghi DNS, trong mục Bản ghi SRV, chọn biểu tượng Máy chủ + hai lần để tạo hai hàng trống.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-5-1

 8. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Máy chủ

  Priority

  Weight

  Cổng

  Mục tiêu

  _sip._tls

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  ipMirror-BP-Cấu hình-5-2

 9. Chọn Save.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  ipMirror-BP-Cấu hình-5-3

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×