Tạo bản ghi DNS tại Freenom cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miềnnếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Thận trọng: Freenom website không hỗ trợ bản ghi SRV, nghĩa là một vài Skype for Business Online và Outlook Web App tính năng sẽ không hoạt động. Cho dù gói Office 365 nào bạn dùng, có những hạn chế dịch vụ đáng kể, và bạn có thể muốn chuyển sang một nhà cung cấp lưu trữ DNS khác nhau.

Nếu bất chấp các hạn chế về dịch vụ, bạn chọn quản lý bản ghi DNS cho Office 365 của riêng mình tại Freenom, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email và các dịch vụ khác. đây là cách thiết lập.

Đây là bản ghi chính cần thêm.

Để tìm hiểu về webhosting và DNS cho trang web với Office 365, hãy xem dùng một website công cộng với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Freenom login_C3_201753013122

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và Domains_C3_2017530131524 của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý Domain_C3_2017530132047

 4. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Quản lý Freenom Freenom DNS_C3_2017530132437

 5. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn TXT từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi TXT_C3_2017530132929

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên

  Kiểu

  TTL

  Mục tiêu

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600 (giây)

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Dùng đích hoặc điểm cụ thể của bạn để giá trị địa chỉ ở đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Giá trị Freenom TXT cho verification_C3_2017530133639
 7. Chọn lưu các thay đổi.

  Bản ghi Freenom TXT lưu Changes_C3_2017530134225

 8. Hãy chờ vài phút trước khi tiếp tục, để cho bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  Chọn tên miền của bạn trong Office 365_C3_2017530143622

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  Bắt đầu thiết lập tên miền trong Office 365_C3_2017530143645

 4. Trên trang xác nhận tên miền , nếu cần thiết chọn Add TXT bản ghi thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Chọn thêm bản ghi TXT thay vào đó trong Office 365_C3_2017530143712

 5. Trên trang xác nhận tên miền , với bản ghi TXT được chọn, chọn xác minh.

  Freenom xác nhận tên miền của bạn trong Office 365_C3_2017617122635

Ghi chú: Thông thường, nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Tìm và khắc phục sự cố sau khi thêm tên miền hoặc bản ghi DNS trong Office 365 của bạn

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và Domains_C3_2017530144130 của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý Domain_C3_2017530144221

 4. Thiết đặt máy chủ tên cho tên miền của bạn tới máy chủ tên Freenom mặc định. Chọn Công cụ quản lý, sau đó chọn máy chủ tên.

  Máy chủ tên Freenom setting_C3_2017617135123

 5. Hãy bảo đảm sử dụng máy chủ tên mặc định được chọn, sau đó chọn Thay đổi máy chủ tên.

  Thay đổi Freenom Nameservers_C3_20176171419

 6. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Freenom chọn quản lý Freenom DNS_C3_2017530144245

 7. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn MX từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi MX_C3_2017530144524

 8. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  Tên

  Kiểu

  TTL

  Mục tiêu

  Ưu tiên

  (Hãy để trống)

  MX (Mail Exchanger)

  3600 (giây)

  < phím tên miền >. mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: Nhận < miền-khóa > từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.

  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  10

  Để biết thêm thông tin về mức ưu tiên, hãy xem ưu tiên MX là gì?

  Freenom MX record_C3_201761712395
 9. Chọn lưu các thay đổi.

  Bản ghi Freenom MX lưu Changes_C3_2017617124216
 10. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, xóa bỏ tất cả. Đối với từng bản ghi, chọn xóa. Khi thư bạn thực sự muốn loại bỏ các mục nhập này? xuất hiện, chọn OK.

Thêm các bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Freenom login_C3_2017530145248

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và Domains_C3_2017530145323 của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý Domain_C3_2017530145413

 4. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Freenom chọn quản lý Freenom DNS_C3_201753014550

 5. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn CNAME từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi CNAME_C3_201753015527

 6. Tạo bản ghi CNAME đầu tiên. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  Tên

  Loại bản ghi

  TTL

  Mục tiêu

  autodiscover

  CNAME

  3600 (giây)

  autodiscover.outlook.com

  sip

  CNAME

  3600 (giây)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  CNAME

  3600 (giây)

  webdir.online.lync.com

  msoid

  CNAME

  3600 (giây)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  CNAME

  3600 (giây)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  CNAME

  3600 (giây)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Freenom CNAME values_C3_201753015924
 7. Chọn lưu các thay đổi.

  Freenom CNAME lưu Changes_C3_201753015129

 8. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác.

  Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Ghi chú: Quan trọng: bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn tại Freenom bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập bằng

  Freenom Login_C3_2017530151234

 2. Chọn dịch vụ, sau đó chọn Tên miền của tôi.

  Freenom chọn dịch vụ và Domains_C3_2017530151310 của tôi

 3. Đối với tên miền mà bạn muốn sửa, chọn Quản lý tên miền.

  Freenom chọn quản lý Domain_C3_2017530151345

 4. Chọn quản lý Freenom DNS.

  Freenom chọn quản lý Freenom DNS_C3_2017530151417
 5. Trong phần Thêm bản ghi, trong cột kiểu , chọn TXT từ menu.

  Kiểu Freenom thêm bản ghi TXT_C3_2017530151442

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  Tên

  Loại bản ghi

  TTL

  Mục tiêu

  (Hãy để trống)

  TXT

  3600 (giây)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

  Giá trị Freenom TXT cho SPF_C3_2017530152024
 7. Chọn lưu các thay đổi.

  Bản ghi Freenom TXT cho SPF lưu Changes_C3_201753015215

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×