Tạo bản ghi DNS tại Dyn.com cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Nếu Dyn.com là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều dịch vụ khác.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần thêm trợ giúp? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Dyn.com, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

 1. Để bắt đầu, truy nhập trang miền của bạn tại Dyn.com bằng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Dyn-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ Cấp Vùng, chọn Dịch vụ DNS Tiêu chuẩn Dyn cho miền bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trên trang DNS cho miền của bạn, chọn Tùy chọn.

 4. Chọn Bật Giao diện Chuyên gia.

 5. Trong mục Thêm Báo cáo DNS, ở các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Loại từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  600

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Dyn-BP-Verify-1-1

 6. Chọn Tạo Bản ghi.

  Dyn-BP-Verify-1-2

 7. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Miền, chọn miền bạn đang xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-2

 3. Trên trang Thiết lập, chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Trên trang Xác minh miền, chọn Xác minh.

  O365-BP-Xác minh-1-4

Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Để bắt đầu, truy nhập trang miền của bạn tại Dyn.com bằng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Dyn-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ Cấp Vùng, chọn Dịch vụ DNS Tiêu chuẩn Dyn cho miền bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trên trang DNS cho miền của bạn, chọn Tùy chọn.

 4. Chọn Bật Giao diện Chuyên gia.

 5. Trong phần Add DNS Record, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  600

  MX

  10 <domain-key>.mail.protection.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  10 là giá trị mức ưu tiên MX. Thêm 10 vào đầu giá trị MX, phân tách với phần còn lại của giá trị bằng một khoảng trắng.

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Dyn-BP-Cấu hình-2-1

 6. Chọn Create Record.

  Dyn-BP-Cấu hình-2-2

 7. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác, hãy loại bỏ các bản ghi đó bằng cách chọn hộp kiểm cho từng bản ghi trong cột Xóa.

  Dyn-BP-Cấu hình-2-3

 8. Chọn Áp dụng Thay đổi.

  Dyn-BP-Cấu hình-2-4

Trở về đầu trang

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy đi đến trang miền của bạn tại Dyn.com bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Dyn-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ Cấp Vùng, chọn Dịch vụ DNS Tiêu chuẩn Dyn cho miền bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trên trang DNS cho miền của bạn, chọn Tùy chọn.

 4. Chọn Bật Giao diện Chuyên gia.

 5. Thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Ở mục Thêm Bản ghi DNS, ở các hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  tự động phát hiện

  600

  CNAME

  autodiscover.outlook.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  sip

  600

  CNAME

  sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  lyncdiscover

  600

  CNAME

  webdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  msoid

  600

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseregistration

  600

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  enterpriseenrollment

  600

  CNAME

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Dyn-BP-Cấu hình-3-1

 6. Chọn Create Record.

  Dyn-BP-Configure-3-2

 7. Thêm năm bản ghi CNAME còn lại.

  Ở mục Thêm Bản ghi DNS, tạo bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi chọn lại Tạo Bản ghi để hoàn thành bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn có thể gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn tích hợp cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực tính hợp lệ cho bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực tính hợp lệ của bản ghi SPF này.

 1. Để bắt đầu, truy nhập trang miền của bạn tại Dyn.com bằng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Dyn-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ Cấp Vùng, chọn Dịch vụ DNS Tiêu chuẩn Dyn cho miền bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trên trang DNS cho miền của bạn, chọn Tùy chọn.

 4. Chọn Bật Giao diện Chuyên gia.

 5. Trong phần Add DNS Record, trong những hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  (Để trống trường này.)

  600

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Dyn-BP-Cấu hình-4-1

 6. Chọn Create Record.

  Dyn-BP-Configure-4-2

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Để bắt đầu, hãy truy nhập trang miền của bạn tại Dyn.com bằng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc để đăng nhập   Dyn-BP-Configure-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ Cấp Vùng, chọn Dịch vụ DNS Tiêu chuẩn Dyn cho miền bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trên trang DNS cho miền của bạn, chọn Tùy chọn.

 4. Chọn Bật Giao diện Chuyên gia.

 5. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Ở mục Thêm Bản ghi DNS, ở các hộp dành cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau đây.

  (Chọn giá trị Type từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ

  TTL

  Loại

  Dữ liệu

  _sip._tls

  600

  SRV

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  _sipfederationtls._tcp

  600

  SRV

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Giá trị này PHẢI kết thúc bằng dấu chấm (.)

  Ghi chú: Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Dyn-BP-Cấu hình-5-1

 6. Chọn Create Record.

  Dyn-BP-Cấu hình-5-2

 7. Thêm bản ghi SRV còn lại.

  Ở mục Thêm Bản ghi DNS, tạo bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, rồi chọn lại Tạo Bản ghi để hoàn thành bản ghi đó.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×