Tạo bản ghi DNS tại Domainnameshop cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra câu hỏi thường gặp của tên miềnnếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Nếu Domainnameshop là cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác nhận tên miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, vân vân.

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Domainnameshop, tên miền của bạn sẽ được thiết lập để làm việc với các dịch vụ Office 365.

Để tìm hiểu về việc lưu trữ web và DNS cho các website với Office 365, xem mục Sử dụng một website công khai với Office 365.

Lưu ý: Lưu ý: Thông thường nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng tên miền của bạn với Office 365, chúng tôi phải đảm bảo rằng bạn sở hữu nó. Khả năng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn và tạo bản ghi DNS chứng minh vào Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền.

Lưu ý: Lưu ý: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền của bạn; nó không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì. Bạn có thể xóa bỏ nó sau này nếu bạn muốn.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Domainnameshop bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Domainnameshop login_C3_2017626164856

 2. Chọn tên miền của tôi.

  Domainnameshop chọn Domains_C3_2017626164918 của tôi

 3. Chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  Chọn Domainnameshop domain_C3_2017626164944 vào

 4. Chọn tab DNS records .

  Domainnameshop chọn DNS records_C3_2017626165010

 5. Chọn Hiển thị thiết đặt nâng cao.

  Domainnameshop chọn Hiển thị settings_C3_2017626165030 nâng cao

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  TTL

  RR kiểu

  Dữ liệu

  (Hãy để trống)

  1 hour

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Lưu ý: Đây là một ví dụ. Sử dụng giá trị Đích hoặc Trỏ tới Địa chỉ cụ thể của bạn ở đây, từ bảng trong Office 365.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Bản ghi Domainnameshopt TXT cho verification_C3_201762793521

 7. Chọn + (thêm) nút.

 8. Chờ vài phút trước khi tiếp tục, để bản ghi bạn vừa tạo có thể cập nhật qua Internet.

Giờ đây, khi bạn đã thêm bản ghi tại site của nhà đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy bản ghi TXT chính xác, miền của bạn sẽ được xác minh.

 1. Chọn Thiết lập > Miền.

 2. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn đang xác nhận.

  Domainnameshop chọn tên miền trong Office 365_C3_20176279656

 3. Trên trang thiết lập , hãy chọn bắt đầu thiết lập.

  Domainnameshop bắt đầu thiết lập trong Office 365_C3_20176279736

 4. Trên trang xác nhận tên miền, chọn Thêm bản ghi TXT thay vào đó, sau đó chọn tiếp theo.

  Chọn Domainnameshop thêm TXT thay vào đó trong Office 365_C3_2017627999

 5. Chọn xác nhận.

  Xác nhận Domainnameshop trong Office 365_C3_20176279953

Lưu ý: Lưu ý: Thông thường nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Domainnameshop bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Domainnameshop login_C3_201762793725

 2. Chọn tên miền của tôi.

  Domainnameshop domains_C3_201762793743 của tôi

 3. Chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  Domainnameshop chọn domain_C3_20176279383

 4. Chọn tab DNS records .

  Bản ghi Domainnameshop DNS tab_C3_201762793824

 5. Chọn Hiển thị thiết đặt nâng cao.

  Hiển thị Domainnameshop nâng cao settings_C3_201762793841

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  TTL

  RR kiểu

  Tham số (ưu tiên)

  Dữ liệu (đích)

  (Hãy để trống)

  1 giờ

  MX (Mail Exchanger)

  10

  Để biết thêm thông tin về mức ưu tiên, hãy xem ưu tiên MX là gì?

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Lưu ý: nhận < phím tên miền > của bạn từ tài khoản cổng thông tin Office 365 của bạn.

  Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Domainnameshop MX record_C3_201762710552

 7. Chọn + (thêm) nút.

  Bản ghi Domainnameshop MX thêm button_C3_201762710631

 8. Nếu có bất kỳ bản ghi MX nào khác trong danh sách, hãy xóa từng bằng cách chọn biểu tượng thùng rác có thể kế bên nó.

Thêm bản ghi CNAME được yêu cầu cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Domainnameshop bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Domainnameshop login_C3_201762710655

 2. Chọn tên miền của tôi.

  Domainnameshop domains_C3_201762710729 của tôi

 3. Chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  Domainnameshop chọn tên miền name_C3_201762710752

 4. Chọn tab DNS records .

  Bản ghi Domainnameshop DNS tab_C3_201762710812

 5. Chọn Hiển thị thiết đặt nâng cao.

  Nối kết này chuyển giữa các chế độ hai: thường thiết đặt và thiết đặt nâng cao. Nếu bạn thấy Hiển thị thiết đặt bình thường, bạn đã có trong chế độ thiết đặt nâng cao.

  Hiển thị Domainnameshop tab_C3_201762710837 thiết đặt nâng cao

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  TTL

  RR kiểu

  Dữ liệu (đích)

  autodiscover

  1 giờ

  BẢN GHI CNAME

  autodiscover.outlook.com

  autodiscover

  1 giờ

  CNAME

  sipdir.online.lync.com

  autodiscover

  1 giờ

  CNAME

  webdir.online.lync.com

  msoid

  1 giờ

  CNAME

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  1 giờ

  CNAME

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  1 giờ

  CNAME

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  Domainnameshop CNAME record_C3_201762711127

 7. Chọn + (thêm) nút.

 8. Lặp lại các bước trước đó để tạo năm bản ghi CNAME khác.

  Cho từng bản ghi, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng kế tiếp của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi đó.

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Lưu ý: Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF cho tên miền. Nếu tên miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ nhận được email lỗi, cũng như các vấn đề phân loại chuyển phát và thư rác. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF cho tên miền của bạn, không tạo một mật khẩu mới cho Office 365. Thay vào đó, thêm các giá trị Office 365 yêu cầu vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF bao gồm cả hai giá trị. Cần ví dụ? Kiểm tra các chi tiết và bản ghi SPF mẫu. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể dùng một trong công cụ kiểm soát SPF.

Hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Domainnameshop bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

  Domainnameshop login_C3_2017627111251

 2. Chọn tên miền của tôi.

  Domainnameshop domains_C3_201762711137 của tôi

 3. Chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  Domainnameshop chọn domain_C3_2017627111326 vào

 4. Chọn tab DNS records .

  Bản ghi Domainnameshop DNS tab_C3_2017627111354

 5. Chọn Hiển thị thiết đặt nâng cao.

  Nối kết này chuyển giữa các chế độ hai: thường thiết đặt và thiết đặt nâng cao. Nếu bạn thấy Hiển thị thiết đặt bình thường, bạn đã có trong chế độ thiết đặt nâng cao.

  Hiển thị Domainnameshop nâng cao settings_C3_2017627111413

 6. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  TTL

  RR kiểu

  Dữ liệu (đích)

  (Hãy để trống)

  1 hour

  TXT

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Lưu ý: chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách giữ nguyên đúng.

  Bản ghi Domainnameshop TXT cho SPF_C3_2017627111559

 7. Chọn + (thêm) nút.

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

Hãy làm theo các bước dưới đây.

Để bắt đầu, hãy đến trang tên miền của bạn trong Domainnameshop bằng cách dùng nối kết này. Bạn sẽ được nhắc để đăng nhập.

 1. Chọn tên miền của tôi.

  Domainnameshop Domains_C3_2017627111745 của tôi

 2. Chọn tên miền mà bạn muốn sửa.

  Domainnameshop chọn domain_C3_201762711182 vào

 3. Chọn tab DNS records .

  Bản ghi Domainnameshop DNS tab_C3_2017627111818

 4. Chọn Hiển thị thiết đặt nâng cao.

  Nối kết này chuyển giữa các chế độ hai: thường thiết đặt và thiết đặt nâng cao. Nếu bạn thấy Hiển thị thiết đặt bình thường, bạn đã có trong chế độ thiết đặt nâng cao.

  Hiển thị Domainnameshop nâng cao settings_C3_2017627111835

 5. Trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ

  TTL

  RR kiểu

  Tham số (ưu tiên)

  Tham số (độ dày)

  Tham số (cổng)

  Dữ liệu

  _sip._tls

  1 giờ

  SRV (Service)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp

  1 giờ

  SRV (Service)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  Domainnameshop SRV record_C3_2017627112040

 6. Chọn + (thêm) nút.

 7. Lặp lại các bước trước đó để tạo bản ghi SRV khác.

  Nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng thứ hai của bảng ở trên vào các hộp cho bản ghi thứ hai

Lưu ý: Lưu ý: Thông thường nó sẽ mất khoảng 15 phút để DNS thay đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, có thể đôi khi sẽ mất nhiều thời gian cho một thay đổi bạn đã thực hiện để cập nhật qua Internet của hệ thống DNS. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các dòng thư hoặc các vấn đề sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×