Tạo bản ghi DNS tại Aabaco Small Business cho Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Nếu Aabaco Small Business là nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết này để xác minh miền của bạn và thiết lập bản ghi DNS cho email, Skype for Business Online, cùng nhiều dịch vụ khác.

Đây là các bản ghi chính cần thêm. (Bạn cần trợ giúp thêm? Nhận hỗ trợ.)

Sau khi bạn thêm những bản ghi này tại Aabaco Small Business, miền của bạn sẽ được thiết lập để hoạt động với các dịch vụ Office 365.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Thêm bản ghi TXT để xác thực

Trước khi bạn sử dụng Office 365 với tên miền của bạn, chúng tôi phải chắc chắn bạn sở hữu tên miền đó. Việc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại cơ quan đăng ký tên miền và tạo bản ghi DNS chứng tỏ với Office 365 rằng bạn sở hữu miền đó.

Ghi chú: Bản ghi này chỉ được dùng để xác nhận tên miền của riêng bạn và không ảnh hưởng tới bất kỳ điều gì khác. Sau này bạn có thể xóa bản ghi nếu muốn.

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi TXT, chọn Thêm.

  Aabaco-BP-Xác minh-1-1

 4. Trên trang Thêm Bản ghi TXT, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ:

  Văn bản:

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Ghi chú: Bạn phải sử dụng trung tâm quản trị để lấy giá trị này. Làm thế nào để tìm thấy giá trị này?

  Aabaco-BP-Verify-1-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Verify-1-3

Bây giờ bạn đã thêm bản ghi tại site của cơ quan đăng ký tên miền của mình, bạn sẽ quay lại Office 365 và yêu cầu Office 365 tìm kiếm bản ghi.

Khi Office 365 tìm thấy đúng bản ghi TXT, tên miền của bạn được xác nhận.

 1. Đi đến trang Miền.

 2. Trên trang Quản lý tên miền, chọn tên miền mà bạn đang xác nhận, sau đó trong cột Hành động cho tên miền đó, hãy chọn Bắt đầu thiết lập.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. Trên trang Thêm bản ghi TXT này để cho biết bạn sở hữu trang tenmien_cuaban, chọn Ổn rồi, tôi đã thêm bản ghi.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Chọn Tiếp.

  O365-BP-Verify-1-4

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi MX để email cho tên miền của bạn sẽ đến Office 365

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi MX, chọn Thêm.

  Aabaco-BP-Configure-2-1

 4. Trên trang Thêm Bản ghi MX, trong hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị sau đây.

  (Chọn giá trị Chọn mức ưu tiên từ danh sách thả xuống.)

  Máy chủ Thư

  Chọn mức ưu tiên

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  Ghi chú: Lấy <khóa-tên miền> từ Office 365 tài khoản cổng thông tin của bạn.
  Làm thế nào để tôi tìm khóa này?

  10

  Để biết thêm về mức ưu tiên, hãy xem Ưu tiên MX là gì?

  Aabaco-BP-Configure-2-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-2-3

 6. Xóa mọi bản ghi MX khác được liệt kê bằng cách chọn điều khiển Xóa (thùng rác) trong cột Hành động.

  Aabaco-BP-Configure-2-4

 7. Chọn Delete.

  Aabaco-BP-Configure-2-5

Trở về đầu trang

Thêm sáu bản ghi CNAME bắt buộc cho Office 365

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi A và CNAME, chọn Thêm.

  Aabaco-BP-Configure-3-1

 4. Trên trang Bản ghi A hoặc CNAME, hãy thêm bản ghi đầu tiên trong sáu bản ghi CNAME.

  Trong các hộp cho bản ghi mới, nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ hàng đầu tiên của bảng sau.

  Quan trọng: Bạn không cần phải xác định loại bản ghi trong trường hợp này, vì Aabaco Small Business sẽ tự động nhận diện loại CNAME theo các giá trị được nhập trong các trường NguồnĐích.

  Nguồn

  Đích

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  sip

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  Aabaco-BP-Configure-3-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-3-3

 6. Thêm từng bản ghi CNAME trong số năm bản ghi còn lại.

  Trên trang Panel Điều khiển Miền, chọn lại Thêm, tạo bản ghi bằng các giá trị từ hàng tiếp theo trong bảng, rồi lại chọn Thêm để hoàn tất bản ghi đó.

  Lặp lại quy trình này cho tới khi bạn đã tạo được tất cả sáu bản ghi CNAME.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Thêm một bản ghi TXT cho SPF để giúp ngăn chặn email rác

Quan trọng: Bạn không thể có nhiều hơn một bản ghi TXT cho SPF đối với một miền. Nếu miền của bạn có nhiều hơn một bản ghi SPF, bạn sẽ gặp lỗi email, cũng như các sự cố về chuyển phát và phân loại thư rác. Nếu bạn đã có bản ghi SPF cho miền của mình, đừng tạo bản ghi mới cho Office 365. Thay vào đó, hãy thêm các giá trị Office 365 bắt buộc vào bản ghi hiện thời để bạn có một bản ghi SPF đơn bao gồm cả hai bộ giá trị. Bạn cần ví dụ? Hãy xem các chi tiết và bản ghi SPF mẫu này. Để xác thực bản ghi SPF của mình, bạn có thể sử dụng một trong những công cụ xác thực SPF này.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi TXT, chọn Thêm.

  Aabaco-BP-Configure-4-1

 4. Trên trang Thêm Bản ghi TXT, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Tên máy chủ:

  Văn bản:

  (Để trống trường này.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  Ghi chú:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  Aabaco-BP-Configure-4-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-4-3

Trở về đầu trang

Thêm hai bản ghi SRV được yêu cầu cho Office 365

 1. Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu thủ tục này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi bất kỳ tài khoản Aabaco nào khác mà bạn có thể có.

  Để bắt đầu, đi tới trang tên miền của bạn tại Aabaco Small Business bằng cách sử dụng liên kết này. Trước tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-1

 2. Trên trang Dịch vụ của Tôi, ở phần dành cho tên miền mà bạn đang làm việc, hãy chọn Miền.

  Aabaco-BP-Cấu hình-1-2

 3. Trên trang Panel Điều khiển Miền, trong mục Bản ghi SRV, chọn Thêm.

  (Bạn có thể phải cuộn xuống dưới.)

  Aabaco-BP-Configure-5-1

 4. Thêm bản ghi đầu tiên trong hai bản ghi SRV.

  Trong mục Thêm Bản ghi SRV, trong các hộp cho bản ghi mới, hãy nhập hoặc sao chép và dán các giá trị từ bảng sau đây.

  Aabaco-BP-Configure-5-2

  Tên máy chủ

  Đích

  Mức ưu tiên

  Weight

  Cổng

  sip._tls

  sipdir.online.lync.com.

  Ghi chú:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  100

  1

  443

  sipfederationtls._tcp

  sipfed.online.lync.com.

  Ghi chú:  Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và dán mục nhập này, sao cho tất cả khoảng cách đều giữ nguyên đúng.

  100

  1

  5061

  Aabaco-BP-Configure-5-2

 5. Chọn Add.

  Aabaco-BP-Configure-5-3

 6. Để thêm bản ghi SRV khác:

  Trong mục Thêm Bản ghi SRV, chọn Thêm, tạo một bản ghi bằng các giá trị từ hàng thứ hai trong bảng, rồi lại chọn Thêm để hoàn tất bản ghi đó.

Ghi chú: Thông thường, sẽ mất khoảng 15 phút để các thay đổi DNS có hiệu lực. Tuy nhiên, đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn cho một thay đổi mà bạn đã thực hiện để cập nhật qua hệ thống DNS của Internet. Nếu bạn đang gặp rắc rối với dòng thư hoặc các vấn đề khác sau khi thêm bản ghi DNS, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền hoặc bản ghi DNS của bạn.

Trở về đầu trang

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Trở về đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×