Tạo bản đồ tùy chỉnh bản đồ 3D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng bản đồ 3D để khám phá dữ liệu với bất kỳ kiểu của bản đồ bằng cách tạo hoặc nhập một bản đồ tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo bản đồ tùy chỉnh để hiển thị lưu lượng truy nhập tuyến phương tiện di chuyển, chẳng hạn như những đảo hư cấu này.

Ảnh bản đồ tùy chỉnh

Để làm điều này, bạn cần có:

 • Một ảnh có định dạng tệp .jpg, .bmp hoặc .png. Ví dụ như một ảnh sơ đồ sàn hoặc bản đồ tuyến đường chuyên chở công cộng.

 • Dữ liệu liên quan đến ảnh bản đồ 3D có thể vẽ trên bản đồ tùy chỉnh của bạn bằng cách sử dụng hệ thống toạ độ XY.

  Mẹo: Nếu bạn chưa có dữ liệu X và Y, hãy thử sử dụng Microsoft Paint để ghi lại vị trí điểm ảnh của các mục trong ảnh của bạn và nhập chúng vào cột X và Y trên trang tính của mình.

Đây là cách bạn có thể sử dụng các mục đó để tạo bản đồ tùy chỉnh của bạn:

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc có dữ liệu tọa độ X và Y cho ảnh của bạn.

 2. Bấm chèn > bản đồ 3D.

  Tùy chọn Bản đồ 3D trong Excel

 3. Bấm Hành trình Mới.

  Nút Hành trình Mới trong bộ sưu tập Bản đồ

 4. Trong bản đồ 3D, bấm trang đầu > Cảnh mới.

  Nút Cảnh Mới trên tab Nhà

 5. Chọn Bản đồ Tùy chỉnh Mới.

  Nút bản đồ tùy chỉnh mới trong bộ sưu tập ảnh phong cảnh mới

 6. Trong hộp Tùy chọn Bản đồ Tùy chỉnh, hãy bấm Duyệt hình nền Nút Ảnh , xác định vị trí ảnh bạn muốn dùng, chọn nó và bấm Mở.

  Hộp thoại tùy chọn bản đồ tùy chỉnh

 7. Điều chỉnh các tọa độ X và Y nếu cần thiết.

  Bạn cũng có thể:

  • Lật các trục bằng cách chọn hộp Hoán đổi trục X và Y.

  • Bấm Tự động Khớp để có kích thước phù hợp nhất.

  • Chọn hộp kiểm Khóa các giá trị toạ độ hiện tại nếu bạn không muốn các giá trị thay đổi.

 8. Bấm Áp dụng để chấp nhận các lựa chọn bạn đã thực hiện và bấm Tiếp theo trong Ngăn Tầng.

  Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng bản đồ 3D như với bất kỳ dữ liệu địa lý khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

6 cách tuyệt vời để sử dụng bản đồ tùy chỉnh

hướng dẫn 5 phút để tạo bản đồ tùy chỉnh với Excel và bản đồ 3D

Bắt đầu với bản đồ 3D

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×