Tạo báo cáo về doanh số theo sản phẩm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Business Contact Manager cho Outlook bạn có thể sử dụng một chuỗi các báo cáo mặc định để đánh giá hiệu suất bán hàng của sản phẩm và dịch vụ của mình. Trong khu vực Bán hàng, bạn có thể xem báo cáo về sản phẩm theo lợi nhuận của nó hoặc theo lãi. Lợi nhuận là doanh thu được từ bán hàng, còn lại sau khi đã trừ ra chi phí. Lãi là phần trăm của tổng doanh thu mà phần lợi nhuận ứng với. Lãi được tính bằng cách lấy tổng chi phí bán hàng trừ ra khỏi tổng doanh thu do việc bán hàng đó tạo ra. Ví dụ, nếu bạn bán một món hàng giá $50, nhưng món hàng đó có chi phí $25, thì lãi gộp là $25, hay 50%.

Khi bạn tạo báo cáo, bạn có thể thêm đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của bạn bằng cách sắp xếp dữ liệu bất kỳ cách nào mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với báo cáo, bao gồm in chúng hoặc xuất chúng sang Microsoft Excel, hãy xem sử dụng báo cáo và biểu đồ trong Business Contact Manager.

  1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm Business Contact Manager.

  2. Trên Ribbon, bấm tab Báo cáo.

  3. Trong nhóm Bán hàng trên ribbon, hãy bấm Sản phẩm Trên cùng rồi sau đó bấm vào một trong những phần sau:

    • Sản phẩm Bán chạy.

    • Sản phẩm có Khả năng sinh lợi Nhiều nhất.

    • Sản phẩm Lãi Cao nhất.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×