Tạo bài tập trong Microsoft Teams

Tạo bài tập trong Microsoft Teams

Tạo bài tập cho học viên của bạn trong Microsoft nhóm. Quản lý các đường thời gian đã gán, hướng dẫn, thêm tài nguyên để bật, và nhiều hơn nữa.

 1. Dẫn hướng đến kênh chung trong lớp học mong muốn, sau đó chọn bài tập.

 2. Chọn tạo bài tập>.

  Chọn tạo, sau đó gán.

 3. Nhập tiêu đề cho nhiệm vụ này — yêu cầu này.

 4. Cung cấp thêm thông tin về nhiệm vụ. Các bước sau đây là tùy

  chọn: Tác giả gán.

  • Chọn nhiều lớp học hoặc học viên riêng lẻ trong một lớp để gán cho.

  • Thêm hướng dẫn bổ sung 

  • Đính kèm các tài nguyên để gán bằng cách chọn Thêm tài nguyên.

   Trong bước này, hãy thêm một tài liệu từ OneDrive cá nhân, máy tính hoặc tạo một tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint để bàn giao cho học viên của bạn. Rời khỏi mặc định là học viên sẽ sửa bản sao riêng của họ để phân phối một tài liệu giống hệt nhau cho mỗi học viên để chỉnh sửa và bật. Chọn học viên không thể sửa nếu bạn muốn đính kèm tài liệu chỉ để tham chiếu, chẳng hạn như PDF hoặc liên kết.

   Lưu ý: Nếu bạn đang gán trang sổ ghi chép lớp học, hãy kiểm tra xem bạn có thể sử dụng Phiên bản OneNote nào để đảm bảo rằng các trang đã gán của họ sẽ khóa sau ngày đến hạn chuyển nhượng.

   Thêm tài nguyên vào một nhiệm vụ.

  • Chọn ngày đến hạn và thời gian.

   Để biết thêm tùy chọn đường thời gian chuyển nhượng, hãy chọn chỉnh sửa. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh khi gán của bạn sẽ được đăng cho học sinh và khi nào nó sẽ đóng lại để bật tiếng. Theo mặc định, không có ngày đóng sẽ được chọn, cho phép học viên chuyển sang trễ.

   Chỉnh sửa cửa sổ đường thời gian gán.

  • Chọn số điểm của bài tập này là giá trị, nếu có. Bạn có thể sử dụng các điểm trên bất kỳ Thang đo theo số nào bao gồm cả số của 100 và đặt mẫu số của riêng bạn. Ví dụ: 88/100 hoặc số thập phân của 3,7/4,0.

  • Chọn Thêm phiếu chọn thêm để thêm dấu phiếu chấm chấm công.

  • Thêm thể loại.

 5. Chọn gán. Học viên của bạn sẽ được thông báo về nhiệm vụ mới trong ngày mà bạn đã chỉ định. 

 6. Chọn loại bỏ để ngừng hoạt động trên bài tập này hoặc lưu để trở lại mục gán và sửa nó sau này.

  Lưu ý: Chọn tab bung rộng (mũi tên chéo, hai mặt) để nhập chế độ toàn màn hình.

Tìm hiểu thêm

Chỉnh sửa bài tập

Lưu bài tập dưới dạng bản thảo

Xem lại, trả về và xoay trong bài tập bằng cách dùng vòng lặp phản hồi

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×