Tạo PivotTable với nguồn dữ liệu ngoài

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khả năng phân tích tất cả dữ liệu có thể giúp bạn đưa ra nhũng quyết định kinh doanh tốt hơn. Nhưng đôi khi thật khó để biết bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi bạn có rất nhiều dữ liệu lưu trữ bên ngoài Excel, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Microsoft Access hay Mircrosoft SQL Server hoặc tệp khối Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP). Trong trường hợp này, bạn sẽ kết nối tới nguồn dữ liệu ngoài, rồi tạo một PivotTable để tóm tắt, phân tích, tìm hiểu và trình bày dữ liệu này.

Đây là cách tạo PivotTable sử dụng một kết nối dữ liệu ngoài hiện có:

 1. Bấm vào ô bất kỳ trong trang tính.

 2. Bấm Chèn > PivotTable.

  Nút PivotTable trên tab Chèn

 3. Trong hộp thoại Tạo PivotTable, dưới Chọn dữ liệu bạn muốn phân tích, bấm Sử dụng nguồn dữ liệu ngoài.

  Create PivotTable dialog box with use and external data source selected

 4. Bấm Chọn Kết nối.

 5. Trên tab Kết nối, trong hộp Hiện, hãy chọn Tất cả các Kết nối hoặc chọn một loại kết nối có nguồn dữ liệu mà bạn muốn kết nối đến đó.

Để sử dụng lại hoặc chia sẻ một kết nối hiện có, hãy dùng kết nối từ Kết nối trong Sổ làm việc này.

 1. Trong danh sách kết nối, hãy chọn kết nối bạn muốn, rồi bấm Mở.

 2. Dưới Chọn nơi bạn muốn đặt báo cáo PivotTable, hãy chọn một vị trí.

  • Để đặt PivotTable vào một trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy chọn Trang tính Mới.

  • Để đặt PivotTable vào trang tính hiện hoạt, hãy chọn Trang tính Hiện có, sau đó trong hộp Vị trí, hãy nhập vào ô mà bạn muốn PivotTable bắt đầu ở đó.

 3. Bấm OK.

  Excel thêm một PivotTable trống và hiện danh sách trường để bạn có thể Hiển thị các trường bạn muốnsắp xếp lại để tạo bố trí của riêng bạn.

  Danh sách Trường hiển thị các trường dữ liệu ngoài

 4. Trong phần danh sách trường, bạn hãy đánh dấu hộp kiểm kế bên tên trường để đặt trường này vào một vùng mặc định trong phần vùng của Danh sách Trường.

  Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và trường ngày và thời gian được đưa vào vùng Cột. Bạn có thể di chuyển trường tới một vùng khác nếu cần thiết.

  Mẹo:  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào một trường, sau đó chọn Thêm vào Bộ lọc Báo cáo, Thêm vào Nhãn Cột, Thêm vào Nhãn Hàng, hay Thêm vào Giá trị để đặt trường vào vùng đó của phần vùng, hoặc kéo một trường từ phần trường tới một vùng trong phần vùng.

  Sử dụng danh Sách trường để thêm sắp xếp lại dữ liệu PivotTable bằng cách bấm chuột phải các trường trong phần vùng, rồi chọn vùng bạn muốn, hoặc bằng cách kéo các trường từ các vùng trong phần vùng.

Kết nối tới nguồn dữ liệu ngoài mới

Để tạo kết nối dữ liệu bên ngoài mới với SQL Server và nhập dữ liệu vào Excel dưới dạng bảng hoặc PivotTable, hãy làm như sau:

 1. Bấm Dữ liệu > Từ Nguồn Khác.

Nút Từ Nguồn Khác trên tab Dữ liệu

 1. Bấm vào kết nối mà bạn muốn.

  • Bấm Từ SQL Server để tạo một kết nối tới bảng SQL Server.

  • Bấm Từ Analysis Services để tạo một kết nối tới khối SQL Server Analysis.

 2. Trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu, hãy hoàn tất các bước để thiết lập kết nối.

  • Ở trang 1, hãy nhập máy chủ cơ sở dữ liệu và chỉ rõ bạn muốn đăng nhập vào máy chủ như thế nào.

  • Ở trang 2, hãy nhập cơ sở dữ liệu, bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu bạn muốn.

  • Ở trang 3, hãy nhập tệp kết nối mà bạn muốn tạo.

Để tạo một kết nối mới tới cơ sở dữ liệu Access và nhập dữ liệu vào Excel dưới dạng bảng hoặc PivotTable, hãy làm như sau:

 1. Bấm Dữ liệu > Từ Access.

Nút Từ Access trên tab Dữ liệu

 1. Trong hộp thoại Chọn Nguồn dữ liệu, hãy định vị cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối và bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại Chọn Bảng, hãy chọn bảng bạn muốn, rồi bấm OK.

Nếu có nhiều bảng, hãy chọn hộp kiểm Cho phép chọn nhiều bảng để bạn có thể chọn hộp kiểm của các bảng mong muốn, rồi bấm OK.

 1. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, hãy chọn cách mà bạn muốn xem dữ liệu trong sổ làm việc của mình và nơi bạn muốn đặt nó, rồi bấm OK.

Các bảng là tự động được thêm vào mô hình dữ liệuvà cơ sở dữ liệu Access được thêm vào kết nối sổ làm việc của bạn.

Thông tin khác về PivotTable

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×