Tạo Chứng chỉ APNs cho thiết bị iOS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để quản lý các thiết bị iOS như iPad và iPhone trong Quản lý Thiết bị Di động cho Office 365, bạn phải tạo một chứng chỉ APNs.

 1. Bên cạnh Configure a APNs Certificate for iOS devices, chọn Set up.

 2. Chọn Download your CSR file và lưu yêu cầu đăng nhập Chứng chỉ tới vị trí nào đó trên máy tính của bạn mà bạn sẽ ghi nhớ.

  Tải xuống tệp yêu cầu ký chứng chỉ.
 3. Chọn Next.

 4. Tạo chứng chỉ APN.

  • Hãy chọn Apple APNS Portal để mở Apple Push Certificates Portal.

   Đi đến cổng thông tin chứng chỉ đẩy Apple để tạo chứng chỉ.
  • Đăng nhập bằng một Apple ID.

   Quan trọng: Sử dụng Apple ID của công ty có liên kết với một tài khoản email mà tài khoản này sẽ được giữ lại trong tổ chức của bạn ngay cả khi người dùng quản lý tài khoản đó đã nghỉ việc. Lưu ID này vì bạn sẽ cần dùng cùng một ID khi muốn gia hạn chứng chỉ.

  • Chọn Create a Certificate và chấp nhận Terms of Use.

  • Browse đến yêu cầu ký chứng chỉ mà bạn đã tải xuống máy tính từ Office 365 rồi chọn Upload.

  • Download chứng chỉ APN đã được tạo bởi Apple Push Certificate Portal vào máy tính của bạn.

   Mẹo: Nếu bạn gặp vấn đề về việc tải xuống chứng chỉ, hãy làm mới trình duyệt của bạn.

 5. Quay trở lại Office 365 và chọn Tiếp để đến trang Tải lên chứng chỉ APNS.

 6. Duyệt tới chứng chỉ APN mà bạn đã tải xuống từ Apple Push Certificates Portal.

  Tải lên chứng chỉ mà bạn đã tạo trên Apple push certificate portal.
 7. Chọn Finish.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×