Tạo đầu trang hoặc chân trang khác nhau cho các trang lẻ và chẵn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, đầu trang và chân trang trong Word ở mỗi trang là giống nhau. Đối với báo cáo hoặc sách nhỏ, bạn thường muốn có nội dung khác nhau ở bên trái và bên phải của tài liệu.

Không có một phương pháp khác nhau để xóa bỏ hoặc thay đổi đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất. Thêm số trang? Đọc Thêm số trang khác nhau ở các phần khác nhau.

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hay chân trang (gần trên cùng hoặc dưới cùng của trang) để mở Đầu trang & Chân trang.

 2. Chọn hộp kiểm Trang lẻ & Trang chẵn khác nhau.

  Các tùy chọn Đầu trang và Chân trang

 3. Ở một trong các trang lẻ, hãy bấm khu vực đầu trang hoặc chân trang bạn muốn thay đổi và sau đó bấm vào mũi tên bên dưới Đầu trang hoặc Chân trang.

  Nhóm đầu trang và chân trang

 4. Ở đây có một số bố trí để sử dụng, bao gồm một số bố trí được liệt kê riêng cho bố trí trang lẻ hoặc trang chẵn. Cuộn và sau đó bấm vào một bố trí bạn muốn và hiệu chỉnh văn bản.

  Bố trí đầu trang của trang lẻ và chẵn

 5. Bạn hãy nhập văn bản, và sau đó lặp lại bước 3-5 cho các trang chẵn.

 6. Để trở lại thân tài liệu của bạn, hãy bấm vào Đóng Đầu trang và Chân trang

  Nút Đóng Đầu trang và chân trang

 1. Hãy bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Onlinenếu bạn vẫn chưa mở tài liệu để chỉnh sửa.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 2. Bấm Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  Nút Đầu trang & Chân trang

 3. Trong vùng trắng xuất hiện ở trên cùng của vùng tài liệu, hãy bấm Tùy chọn > Trang Lẻ & Trang Chẵn Khác nhau.

  Tùy chọn Trang Lẻ & Trang Chẵn Khác nhau

 4. Hãy gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên trang chẵn.

 5. Bấm Trang Lẻ rồi gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên trang lẻ.

  Vùng đầu trang và chân trang lẻ

 6. Để tiếp tục sửa tài liệu của bạn, hãy bấm vào vùng tài liệu màu xám. Lưu ý rằng bạn sẽ không thấy đầu trang hoặc chân trang của bạn trong khi sửa.

 7. Để xem tài liệu của bạn sẽ trông như thế nào với đầu trang và chân trang mới, hãy bấm Xem > Dạng xem chỉ Đọc.

  Nút Dạng xem chỉ Đọc

Tạo lẻ và chẵn đầu trang hoặc chân trang trong tài liệu nhưng không sử dụng đầu trang hoặc chân trang

 1. Chọn một lẻ trang có số trang, chẳng hạn như trang đầu tiên của tài liệu của bạn.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm đầu trang & chân trang , hãy chọn đầu trang hoặc chân trang.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Trong bộ sưu tập đầu trang hoặc chân trang, hãy chọn một thiết kế có nhãn (Trang lẻ), chẳng hạn như Austere (trang lẻ).

 4. Bên dưới đầu trang & chân trang công cụ, trên tab thiết kế , trong nhóm tùy chọn , hãy chọn hộp kiểm trang chẵn & lẻ khác nhau .

 5. Bên dưới đầu trang & chân trang công cụ, trên tab thiết kế , trong nhóm dẫn hướng , hãy chọn Phần tiếp theo Ảnh nút để chuyển con trỏ vào đầu trang hoặc chân trang cho trang chắn.

 6. Bên dưới đầu trang & chân trang công cụ, trên tab thiết kế , trong nhóm đầu trang & chân trang , hãy chọn đầu trang hoặc chân trang.

 7. Trong bộ sưu tập đầu trang hoặc chân trang, hãy chọn một thiết kế có nhãn (Trang chẵn), chẳng hạn như Austere (trang chẵn).

Nếu cần thiết, bạn có thể định dạng văn bản trong đầu trang hoặc chân trang bằng cách chọn văn bản và sử dụng tùy chọn định dạng trên thanh công cụ Office Fluent Mini. Nếu bạn muốn chuyển sang khác nhau được xác định trước đầu trang hoặc chân trang, lặp lại các bước này, và chọn khác nhau đầu trang hoặc chân trang từ bộ sưu tập.

Tạo lẻ và chẵn đầu trang hoặc chân trang trong tài liệu vốn đã có đầu trang hoặc chân trang

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc chân trang.

 2. Bên dưới đầu trang & chân trang công cụ, trên tab thiết kế , trong nhóm tùy chọn , hãy chọn hộp kiểm trang chẵn & lẻ khác nhau .

  Hiện có đầu trang hoặc chân trang được cấu hình cho số lẻ trang chỉ.

 3. Bên dưới đầu trang & chân trang công cụ, trên tab thiết kế , trong nhóm dẫn hướng , chọn Phần tiếp theo Ảnh nút để chuyển con trỏ vào đầu trang hoặc chân trang cho trang chắn, sau đó tạo đầu trang hoặc chân trang cho trang chắn.

Xem thêm

Xóa bỏ hoặc thay đổi đầu trang hoặc chân trang trên một trang đơn lẻ

Thêm các số trang hoặc định dạng số vào các phần khác nhau

Thêm ảnh vào đầu trang hoặc chân trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×