Tạo đường thời gian PivotTable để lọc ngày

Tạo đường thời gian PivotTable để lọc ngày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thay vì thao tác với các bộ lọc để hiện ngày, giờ đây bạn có thể dùng đường thời gian PivotTable. Đó là một hộp bạn có thể thêm vào PivotTable của mình cho phép bạn lọc theo thời gian và phóng to vào thời kỳ bạn muốn. Bấm Phân tích > Chèn Đường thời gian để gọi lên.

Đường thời gian

Giống như một slicer bạn tạo ra để lọc dữ liệu, bạn có thể chèn đường thời gian một lần và giữ nó với PivotTable của mình để thay đổi khoảng thời gian khi cần. Đây là cách thực hiện:

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable để hiển thị Công cụ PivotTable.

Công cụ PivotTable

  1. Bấm Phân tích > Chèn Đường thời gian.

Chèn Đường thời gian trên tab Phân tích

  1. Trong hộp thoại Chèn Đường thời gian, hãy chọn hộp kiểm của những trường ngày tháng bạn muốn có và bấm OK.

Chèn hộp thoại Đường thời gian

Dùng đường thời gian để lọc theo khoảng thời gian

Với đường thời gian được thiết lập, giờ bạn đã sẵn sàng để lọc theo khoảng thời gian ở một trong bốn cấp độ thời gian (năm, quý, tháng hoặc ngày).

  1. Bấm vào mũi tên kế bên cấp độ thời gian đã hiển thị và chọn một cấp độ thời gian bạn muốn.

Mũi tên cấp độ thời gian

  1. Kéo thanh cuộn đường thời gian tới khoảng thời gian bạn muốn để phân tích.

Thanh cuộn đường thời gian

  1. Trong điều khiển quãng thời gian, hãy bấm vào một lát xếp khoảng thời gian và kéo để đưa vào các lát xếp bổ sung để chọn ra phạm vi ngày bạn muốn. Dùng các núm điều khiển quãng thời gian để điều chỉnh phạm vi ngày ở hai bên.

Núm điều khiển chọn quãng thời gian

  1. Để xóa đường thời gian, bấm nút Xóa Bộ lọc Xóa nút Lọc .

Mẹo:  Nếu bạn muốn kết hợp các slicer với đường thời gian để lọc cùng trường dữ liệu, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm Cho phép nhiều bộ lọc theo trường có trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable (Công cụ PivotTable > Phân tích > Tùy chọn > tab Tổng cộng & Bộ Lọc.

Tùy chỉnh đường thời gian

Khi đường thời gian đã thể hiện trên dữ liệu PivotTable của bạn, bạn có thể di chuyển nó tới một vị trí hợp lý hơn và thay đổi kích cỡ của nó. Bạn cũng có thể thay đổi kiểu đường thời gian, điều này có thể hữu ích nếu bạn có nhiều đường thời gian.

  • Để di chuyển đường thời gian, chỉ cần kéo nó tới vị trí bạn mong muốn.

  • Để thay đổi kích cỡ của đường thời gian, hãy bấm vào nó rồi kéo điều khiển đổi cỡ tới kích cỡ bạn muốn.

  • Để thay đổi kiểu đường thời gian hãy bấm vào nó để hiển thị Công cụ Đường thời gian, rồi chọn kiểu bạn muốn trên tab Tùy chọn.

Kiểu Đường thời gian trên tab Tùy chọn của Công cụ Đường thời gian

Thông tin thêm về PivotTable

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×