Tại sao yêu cầu mối quan hệ nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây với một khách hàng Office 365 hiện có?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bây giờ bạn có thể yêu cầu mối quan hệ nhà cung cấp (CSP) giải pháp điện toán đám mây với Office 365 khách hàng đã mua gói đăng ký của họ trực tiếp từ Microsoft.

Ghi chú: Tìm kiếm nội dung Trợ giúp đối tác khác? Xem qua Trợ giúp dành cho đối tác.

Lợi ích của việc yêu cầu một mối quan hệ kênh bán lại với khách hàng trực tiếp

Dưới dạng một kênh bán lại, bạn có thể đến được các khách hàng tiềm năng bất kể làm thế nào những khách hàng đã được tạo lần đầu tiên. Điện toán đám mây nhà cung cấp (CSP) giải pháp đối tác và khách hàng có thể tương tác theo những cách sau đây:

  • Là khách hàng hiện có của trực tiếp Office 365 có thể thiết lập một mối quan hệ với một CSP.

  • Là khách hàng hiện có của trực tiếp Office 365 có thể mua gói đăng ký từ một CSP.

Đối tác có thể thiết lập một mối quan hệ CSP với khách hàng đã có đối tượng thuê hiện có hoặc thuê bao và sau đó có thể bán chúng CSP thuê bao.

Một khách hàng CSP cũng có thể mua gói đăng ký từ trực tiếp từ Microsoft và không còn giới hạn mua thuê bao thông qua kênh bán lại CSP của họ. Việc này, đối tác có thể thiết lập một mối quan hệ CSP với một khách hàng đã có thuê bao hiện có và một đối tượng thuê hiện có và có thể rồi bán CSP thuê bao cho khách hàng đó. Trong khi điều này cho phép cùng tồn tại CSP và thuê bao nào khác loại trên cùng một khách hàng các đối tượng thuê, điều này không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ của khách hàng đã mua thuê bao. Các gói đăng ký vẫn hoạt động và không thay đổi, và bất kỳ đối tác của-bản ghi (POR) liên kết với các gói đăng ký vẫn tại chỗ. Ngoài ra, khách hàng có thể tiếp tục để mua thuê bao thông qua các kênh khác cùng với các thuê bao của CSP, ví dụ, trực tiếp từ Microsoft.

Để biết hướng dẫn về cách yêu cầu mối quan hệ này, hãy xem đối tác: yêu cầu một mối quan hệ kênh bán lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi cần phải gửi vai trò CSP kênh bán lại thư mời thư?   

Đối tác CSP với quản trị đầy đủ (AdminAgents) và vai trò doanh số hỗ trợ (SalesAgents) có thể gửi thư.

CSP đối tác có thể xem thuê bao khách hàng đã mua trực tiếp từ Microsoft?   

Có, đối tác CSP có thể xem tất cả các gói đăng ký, nhưng bất kỳ thuê bao được mua trực tiếp từ Microsoft là dạng chỉ đọc.

Khách hàng có thể xem thuê bao được mua bằng một kênh bán lại CSP cho chúng?   

Không, khách hàng không thể xem những người trong Trung tâm quản trị Office 365, bên dưới thanh toán > thuê bao. Tuy nhiên, những khách hàng có thể xem những giấy phép từ các thuê bao bên dưới thanh toán > giấy phép.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×