Tại sao tôi nhận thông báo rằng khắc phục sự cố kết nối Internet của tôi?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sẽ thấy một thông báo về kết nối internet của bạn khi bạn đang không kết nối với dịch vụ của chúng tôi. Mà có thể xảy ra khi bạn ngoại tuyến, nhưng cũng nếu dịch vụ của chúng tôi đang ngoại tuyến vì lý do.

Nếu kết nối với mạng của bạn hoặc Internet không hoạt động, hãy xem bạn có thể làm gì để sửa lỗi.

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu, bạn có thể có đi qua một thể loại mẫu không còn sẵn dùng. Thay vào đó, tìm mẫu bằng cách duyệt danh sách thể loại mẫu hay bằng cách dùng hộp tìm kiếm để tìm các mẫu trên trang web của Office.

Ngay cả khi bạn không thể truy nhập nội dung trực tuyến của chúng tôi, bạn vẫn có thể đến nội dung đã được cài đặt với Office. Danh sách các mẫu sẵn dùng cho bạn các mẫu được cài đặt trên máy tính của bạn. Ngoài ra, một tập hợp các nội dung Trợ giúp đã được cài đặt với Office.

Đây là cách để nhận trợ giúp trong khi đang ngoại tuyến:

  1. Trong cửa sổ chính của chương trình Microsoft Office của bạn, hãy bấm F1 để mở Trợ giúp.

  2. Trên menu Trạng thái kết nối , nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ trợ giúp, bấm Hiển thị nội dung chỉ khỏi máy tính này.

    Mẹo: Khi bạn đang trực tuyến trở lại, chuyển trở lại nhìn thấy nội dung trực tuyến bằng cách bấm Hiển thị nội dung từ Office.com (trong Office 2007 tùy chọn là Hiển thị nội dung từ Office Online).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×