Tại sao tôi lại nhận một Microsoft Office Professional Plus lỗi?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Professional Plus lỗi là một thông báo lỗi chung và nguyên nhân thông báo lỗi này có thể khác nhau.

Khởi động lại máy tính

Một cách để giải quyết lỗi thư là khởi động lại máy tính của bạn. Nếu bạn nhận được thông báo một lần nữa, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Đồng hồ tính thiết không chính xác

Lý do nào khác bạn có thể nhận được thông báo lỗi chung là rằng đồng hồ máy tính của bạn có thể được thiết lập không chính xác. Kiểm tra đồng hồ máy tính của bạn để đảm bảo rằng nó sẽ hiển thị đúng thời gian và ngày, khởi động lại máy tính của bạn, và sau đó tìm cách hoàn thành quá trình cài đặt hoặc kích hoạt Office lại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×