Tại sao tôi không thể tinh chỉnh ảnh?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Picture Manager không còn công cụ hệ thống Microsoft Office mà bạn có thể dùng để quản lý, sửa và chia sẻ ảnh của bạn. Nó không hỗ trợ tất cả các tính năng chỉnh sửa được hỗ trợ trong Microsoft ảnh trình soạn thảo, chẳng hạn như khả năng để tinh chỉnh ảnh.

Đối với một loạt các tùy chọn sửa ảnh, tốt nhất là để làm việc với chỉnh sửa ảnh chương trình, chẳng hạn như Microsoft điện tử ảnh Pro. Hoặc, nếu bạn nâng cấp lên Microsoft Office 2003 từ Office XP, bạn có thể cài đặt lại ảnh trình soạn thảo từ CD-ROM XP của Microsoft Office.

Sửa các tính năng không được hỗ trợ bởi trình quản lý ảnh

Các tính năng sau đây đã có sẵn trong trình soạn thảo ảnh sẽ không sẵn dùng trong trình quản lý ảnh. Bạn có thể tìm thấy các tính năng này trong hầu hết chỉnh sửa ảnh chương trình, chẳng hạn như Microsoft điện tử ảnh Pro.

Hiệu ứng    Tinh chỉnh làm mờ, âm, Despeckle, Posterize, cạnh, phấn than, và gấp, đồ họa bút, Notepaper, màu nước, màu kính, con dấu, Texturizer.

Công cụ    Smudge, tinh chỉnh, đặt màu trong suốt.

Thu nhận ảnh    Bạn không thể tạo một ảnh mới từ một máy quét hoặc camera. (Trong Microsoft Windows XP, khả năng để tạo một ảnh mới từ một máy quét hoặc camera được xây dựng vào Microsoft Windows Explorer.)

Hình ảnh    Tùy chọn sửa lỗi ít màu sẵn dùng trong trình quản lý ảnh hơn đang sẵn dùng trong trình soạn thảo ảnh. Cụ thể, không có điều chỉnh Gamma không, và bạn không thể áp dụng sửa cho chỉ một trong các cấu phần ba màu đỏ-màu xanh lục-lam (RGB).

Thuộc tính    Bạn không thể xác định rõ ràng số chấm mỗi in-xơ (dpi) của các độ phân giải ảnh hoặc sâu màu của ảnh.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×