Tại sao tôi không thể mở tệp của tôi trong Word trên thiết bị di động?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn gặp sự cố mở một tệp? Nó có thể là vì nó đã được lưu ở định dạng tệp Word không hỗ trợ trên thiết bị của bạn. Tìm thiết bị của bạn và sau đó kiểm tra bảng để xem nếu đó là trường hợp.

Ghi chú: Bài viết này tham chiếu tới máy khách di động. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi mở một tài liệu trong Word trên PC của bạn, hãy xem mở tài liệu sau khi một tệp bị hỏng lỗi.

Loại tệp

Mở và sửa

Mở chỉ đọc

Tài liệu Word (.docx)

Tài liệu nhị phân (.doc)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Mẫu Word (.dotx)

Không

Không

Mẫu Nhị phân ( .dot)

Không

Không

Tài liệu cho-phép-Macro ( .docm)

Không

(Cập nhật thành .định dạng docx để chỉnh sửa)

Các tệp được bảo vệ bằng IRM

Không

Văn bản OpenDocument (.odt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Bảo vệ bằng mật khẩu ( Password-To -Mở)

Bảo vệ bằng mật khẩu ( Password-To -Thay đổi)

Không

PDF ( .pdf)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Tệp văn bản có định dạng ( .rtf)

Không

Không

Tệp XML Word, Word 2003 XML hay XML khác ( .xml)

Không

Không

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (.htm, .html)

Không

Không

Trang Web ( .mht, .mhtml)

Không

Không

Tệp văn bản thuần (.txt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Hoạt động 6-9 tài liệu ( .wps)

Không

Không

Loại tệp

Mở và sửa

Mở chỉ đọc

Tài liệu Word (.docx)

Tài liệu nhị phân (.doc)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Mẫu Word (.dotx)

Mẫu nhị phân (.dot)

Tài liệu cho-phép-Macro ( .docm)

Không

Các tệp được bảo vệ bằng IRM

Văn bản OpenDocument (.odt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

PDF ( .pdf)

Không

Không

Tệp văn bản có định dạng ( .rtf)

Không

Không

Tệp XML Word, Word 2003 XML hay XML khác ( .xml)

Không

Không

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (.htm, .html)

Không

Không

Trang Web ( .mht, .mhtml)

Không

Không

Tệp văn bản thuần (.txt)

Không

Không

Hoạt động 6-9 tài liệu ( .wps)

Không

Không

Loại tệp

Mở và sửa

Mở chỉ đọc

Tài liệu Word (.docx)

Tài liệu nhị phân (.doc)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Mẫu Word (.dotx)

Không

Không

Mẫu Nhị phân ( .dot)

Không

Không

Tài liệu cho-phép-Macro ( .docm)

Không

Các tệp được bảo vệ bằng IRM

Không

Không

Văn bản OpenDocument (.odt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Bảo vệ bằng mật khẩu ( Password-To -Mở)

Bảo vệ bằng mật khẩu ( Password-To -Thay đổi)

Không

PDF ( .pdf)

Không

Không

Tệp văn bản có định dạng ( .rtf)

Không

Không

Tệp XML Word, Word 2003 XML hay XML khác ( .xml)

Không

Không

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (.htm, .html)

Không

Không

Trang Web ( .mht, .mhtml)

Không

Không

Tệp văn bản thuần (.txt)

Không

(Cập nhật thành định dạng .docx để chỉnh sửa)

Hoạt động 6-9 tài liệu ( .wps)

Không

Không

Macro được giữ nguyên cho .doc và .docm định dạng. Bạn không thể sửa hoặc thực thi macro.

Xem thêm

Video: Mở tệp DropBox trong Office cho iPhone

Có câu hỏi chúng tôi không trả lời?

Hãy thử đăng câu hỏi của bạn trong Word câu trả lời cộng đồng

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×