Tại sao tôi không thể chuyển đổi gói Office 365 dành cho doanh nghiệp?

Nếu bạn không thấy nút Chuyển đổi gói thì gói Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn không thể được tự động chuyển đổi. Trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ giải quyết được sự cố này để sử dụng nút Chuyển đổi gói hoặc thay vào đó, bạn có thể chuyển đổi gói theo cách thủ công. Đặt chuột trên biểu tượng thông tin để xem thông báo giải thích lý do nút Chuyển đổi gói không khả dụng. Sử dụng thông tin trong bài viết này để giải quyết sự cố.

Thông báo cho biết gói này không đủ điều kiện để chuyển đổi gói tự động.

Bạn cần nội dung khác? Mua một đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp khác | Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp | Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Quản trị | Gọi đến bộ phận Hỗ trợ của Microsoft

Bạn cần biết thông tin khác? Mua một đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp khác | Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp | Gọi đến bộ phận Hỗ trợ của Microsoft

Bạn cần biết thông tin khác? Mua hoặc dùng thử các đăng ký Office 365 do 21Vianet điều hành | Hủy bỏ đăng ký Office 365 do 21Vianet điều hành của bạn | Gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet

Tại sao nút Chuyển đổi gói không sẵn dùng cho đăng ký của tôi?

Để sử dụng nút Chuyển đổi gói cho việc chuyển đổi gói tự động, tất cả người dùng đều cần được gán giấy phép hợp lệ. Nếu bạn gán giấy phép quá số giấy phép đã mua, bạn sẽ thấy một cảnh báo trên trang Giấy phép cho biết bạn gặp xung đột về giấy phép cần được giải quyết. Tìm hiểu cách để giải quyết xung đột về giấy phép. Sau khi đã giải quyết mọi xung đột về giấy phép, bạn sẽ thấy nút Chuyển đổi gói. Nếu không, bạn có thể chuyển đổi gói thủ công hoặc gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Để sử dụng nút Chuyển đổi gói nhằm chuyển đổi gói tự động, tất cả người dùng đều phải được gán giấy phép hợp lệ. Nếu gán quá số giấy phép đã mua, bạn sẽ thấy cảnh báo trên trang Giấy phép cho biết bạn gặp xung đột về giấy phép cần được giải quyết. Tìm hiểu cách giải quyết xung đột về giấy phép. Sau khi đã giải quyết mọi xung đột về giấy phép, bạn sẽ thấy nút Chuyển đổi gói. Nếu không, bạn có thể chuyển đổi gói theo cách thủ công hoặc gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Để sử dụng nút Chuyển đổi gói nhằm chuyển đổi gói tự động, tất cả người dùng đều phải được gán giấy phép hợp lệ. Nếu gán quá số giấy phép đã mua, bạn sẽ thấy cảnh báo trên trang Giấy phép cho biết bạn gặp xung đột về giấy phép cần được giải quyết. Tìm hiểu cách giải quyết xung đột về giấy phép. Sau khi đã giải quyết mọi xung đột về giấy phép, bạn sẽ thấy nút Chuyển đổi gói. Nếu không, bạn có thể chuyển đổi gói theo cách thủ công hoặc gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet.

Ví dụ: trong hình ảnh bên dưới, dịch vụ Skype for Business gặp sự cố, trong khi tất cả các dịch vụ khác hiện bình thường.

Trang trạng thái dịch vụ hiển thị các dịch vụ có sự cố và tư vấn.
Trạng thái dịch vụ hiện tại cho thấy Skype for Business gặp sự cố về dịch vụ

Để biết liệu có sự cố về việc cung cấp hay trạng thái dịch vụ hay không, trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy đi đến trang Trạng thái dịch vụ hoặc chọn Trạng thái > Trạng thái dịch vụ.

Để biết liệu có sự cố về việc cung cấp hay trạng thái dịch vụ hay không, trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy đi đến trang Trạng thái dịch vụ hoặc chọn Trạng thái > Trạng thái dịch vụ.

Để biết liệu có sự cố về việc cung cấp hay trạng thái dịch vụ hay không, trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy đi đến trang Trạng thái dịch vụ hoặc chọn Trạng thái > Trạng thái dịch vụ.

Nếu bạn nhận thấy dịch vụ không được cung cấp đầy đủ hoặc bạn gặp sự cố về trạng thái dịch vụ, vui lòng chờ một vài giờ để dịch vụ của bạn trở nên sẵn dùng, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Nếu bạn nhận thấy dịch vụ không được cung cấp đầy đủ hoặc bạn gặp sự cố về trạng thái dịch vụ, vui lòng chờ một vài giờ để dịch vụ của bạn trở nên sẵn dùng, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Nếu bạn nhận thấy dịch vụ không được cung cấp đầy đủ hoặc bạn gặp sự cố về trạng thái dịch vụ, vui lòng chờ một vài giờ để dịch vụ của bạn trở nên sẵn dùng, rồi thử lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet.

Hãy chờ kiểm tra tín dụng hoàn tất, rồi thực hiện chuyển đổi gói. Kiểm tra tín dụng có thể kéo dài tới hai ngày làm việc.

Các lý do khác về việc nút Chuyển đổi gói không sẵn dùng

Nếu bạn đã thanh toán trước cho đăng ký, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói theo cách thủ công được. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được tín dụng cho thời gian chưa sử dụng còn lại trên đăng ký hiện tại nếu bạn chuyển đổi gói trước khi gói hiện tại hết hạn.

Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet để được trợ giúp.

Nếu bạn có gói dành cho chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể chuyển đổi gói thủ công hoặc gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nếu bạn có gói dành cho chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể chuyển đổi gói theo cách thủ công hoặc gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nếu bạn có gói dành cho chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể chuyển đổi gói theo cách thủ công hoặc gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet để được trợ giúp.

Nút Chuyển đổi gói không sẵn dùng cho các đăng ký có hơn 3.000 giấy phép được gán cho người dùng. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói thủ công được. Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nút Chuyển đổi gói không sẵn dùng cho các đăng ký có hơn 3.000 giấy phép được gán cho người dùng. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói theo cách thủ công được. Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nút Chuyển đổi gói không sẵn dùng cho các đăng ký có hơn 3.000 giấy phép được gán cho người dùng. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói theo cách thủ công được. Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet để được trợ giúp.

Nút Chuyển đổi gói có thể tạm thời không sẵn dùng vì dịch vụ đang trong quá trình chuyển đổi số lượng gói lớn. Hãy thử lại khoảng một giờ sau lần thử đầu tiên.

Khi chuyển đổi gói, các gói sẵn dùng mà bạn có thể chuyển đổi sang sẽ hiển thị dựa trên các dịch vụ hiện tại trong gói hiện tại của bạn. Bạn chỉ có thể chuyển đổi sang gói có cùng dịch vụ liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như Exchange Online hoặc SharePoint Online hoặc sang phiên bản cấp cao hơn của dịch vụ. Điều này đảm bảo rằng người dùng sẽ không bị mất dữ liệu liên quan đến những dịch vụ này trong lúc chuyển đổi.

Nếu gói của bạn không đủ điều kiện để tự động chuyển đổi gói, thay vào đó, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói thủ công được. Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nếu gói của bạn không đủ điều kiện để tự động chuyển đổi gói thì thay vào đó, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói theo cách thủ công được. Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp.

Nếu gói của bạn không đủ điều kiện để tự động chuyển đổi gói thì thay vào đó, có thể bạn sẽ chuyển đổi gói theo cách thủ công được. Bạn cũng có thể gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet để được trợ giúp.

Lưu ý: Chuyển đổi theo cách thủ công từ gói Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium hoặc Office 365 Business Premiumkhông được hỗ trợ.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Gọi cho bộ phận hỗ trợ để trợ giúp bạn chuyển đổi gói

Điện thoại Gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft

Điện thoại Gọi cho bộ phận Hỗ trợ của Microsoft

Điện thoại Gọi cho bộ phận hỗ trợ của 21Vianet

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×