Tại sao tôi không thể chọn và thay đổi văn bản ở chân trang?

Tại sao tôi không thể chọn và thay đổi văn bản ở chân trang?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Vấn đề: Bạn không thể chọn và thay đổi văn bản ở chân trang bên dưới trang chiếu của mình.

Giải pháp: Nếu văn bản bạn muốn sửa thực sự là một chân trang, bạn có thể sửa nó bằng cách đến tab Chèn và sau đó bấm Đầu trang & Chân trang. Để biết toàn bộ thủ tục, xem: Thêm chân trang vào trang chiếu của bạn.

Một khả năng khác là văn bản bạn thấy bên dưới trang chiếu không thực sự là chân trang, mà là một hộp văn bản ngẫu nhiên. Văn bản này rất có thể là trang chiếu cái hoặc một trong những bố trí trang chiếu kèm theo. Để xóa hoặc thay đổi thiết đặt này, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Xem, hãy bấm vào Trang chiếu Cái.

    Trên tab Dạng xem, hãy bấm Trang chiếu Cái

  2. Ở phía trên ngăn hình thu nhỏ, kiểm tra trang chiếu cái cho văn bản đó.

    Hình thu nhỏ Trang chiếu Cái trong Dạng xem Trang chiếu Cái

    Nếu trang chiếu cái không chứa văn bản đó, hãy kiểm tra các bố trí trang chiếu kèm theo bên dưới nó trong ngăn hình thu nhỏ.

  3. Chọn văn bản đó và thay đổi hoặc xóa nó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×