Tại sao tôi không thể đồng thời làm việc với người khác trên một tài liệu chia sẻ?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể làm việc với những người khác trên một tài liệu trực tuyến được lưu vào OneDrive, Dropbox hoặc site nhóm SharePoint, cũng giống như bạn thực hiện khi sử dụng Word cho Windows hoặc Word cho Mac.

Nếu bạn không thể làm việc được cùng với người khác trên một tài liệu, thì đây là một số điều cần kiểm tra:

 • Tài liệu là một tệp .doc? Nếu vậy, thì bạn cần chuyển đổi tài liệu đó thành một tệp .docx khi mở nó trên iPad. (Gõ nhẹ Chuyển đổi và Sửa trong thanh ở phía trên cùng tài liệu.)

 • Tài liệu có được đánh dấu là bản cuối cùng không? Nếu là vậy và bạn muốn thay đổi nó, hãy bấm Vẫn Sửa trong thanh ở đầu tài liệu.

 • Tài liệu chứa macro không? Nếu có, bạn không thể đồng thời sửa một tài liệu cho-phép-macro. Từ biểu thị macro bật tài liệu với biểu tượng này:

  Biểu tượng tài liệu cho phép macro

 • Bạn có đang kết nối với Internet? Bạn phải trực tuyến để có thể truy nhập tài liệu từ OneDrive, SharePoint hoặc Dropbox và làm việc với những người khác.

 • Là tài liệu bị hạn chế bởi quyền? Nếu vậy, bạn không thể cộng tác trên tài liệu. Hạn chế tài liệu Hiển thị thư chẳng hạn như thế này:

  Thông báo mà bạn nhìn thấy khi cố gắng sửa tệp bị hạn chế

 • Liệu có nhiều người đang cùng lúc sửa cùng một phần? Nếu vậy, tài liệu sẽ không được lưu trực tuyến cho đến khi bạn sử dụng tab Xung đột để giải quyết mọi khác biệt.

  Tab Xung đột

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×