Tại sao tôi không nhìn thấy thư mục mới tôi đã thêm vào danh sách này?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

SharePoint Workspace không phân biệt bằng hình ảnh giữa các mục danh sách và thư mục. Do đó, các thư mục trong danh sách xuất hiện dưới dạng các hạng mục danh sách trong dạng xem danh sách. Một thư mục trong danh sách chỉ có nội dung ở trường tiêu đề trong dạng xem danh sách.

Các thư mục SharePoint trên một trang SharePoint và trong SharePoint workspace

1. Một thư mục trong một trang SharePoint.

2. Một thư mục trong SharePoint workspace.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×