Tại sao quá trình xác thực số được liệt kê là không hoàn thành?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Địa chỉ hợp lệ là một phần quan trọng của thiết lập gọi gói trong Office 365. Nó cung cấp một người dùng trong tổ chức của bạn một địa chỉ gọi khẩn cấp có thể được sử dụng dịch vụ khẩn cấp phản hồi.

Tạo yêu cầu dịch vụ để xác nhận địa chỉ khẩn cấp

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn với tư cách là người quản trị.

 2. Trong trung tâm quản trị Office 365, ở điều hướng bên trái, bấm vào Hỗ trợ > Yêu cầu dịch vụ.

 3. Dưới Yêu cầu dịch vụ, bấm vào Thêm.

 4. Trên trang Tạo yêu cầu dịch vụ, bấm vào Cộng tác trực tuyến.

 5. Trên trang Xác định vấn đề, chọn và nhập vào các mục sau:

  • Tính năng chọn Gọi Trong nước và/hoặc Gọi Quốc tế.

  • Triệu chứng nhập Gọi Khẩn cấp.

  • Tóm tắt sự cố nhập Xác thực địa chỉ.

  • Chi tiết sự cố nhập chi tiết bất kỳ về (các) địa chỉ mà bạn muốn để xác thực chẳng hạn như

   • Số phố

   • Tên phố

   • Thị trấn hoặc thành phố

   • Quốc gia hoặc khu vực

    Quan trọng: Đưa vào quốc gia/vùng lãnh thổ, nơi chúng tôi cung cấp các Gói Gọi điên trong Office 365 mà bạn đang cố gắng xác thực địa chỉ khẩn cấp trong lúc bạn gán số điện thoại.

   • Bưu chính hoặc mã zip

 6. Bấm vào trang Tiếp theo, bấm vào Có, tiếp tục để tiếp tục.

 7. Trên trang Thêm chi tiết, chọn và nhập các mục sau:

  • Dịch vụ của bạn không khả dụng phải không? chọn Không.

  • Có bao nhiêu người dùng bị ảnh hưởng? chọn Một số người dùng.

  • Nhập địa chỉ email của người bị ảnh hưởng bởi sự cố này hoặc bỏ trống.

  • Chọn (các) Miền mà bạn muốn liệt kê

  • Đính kèm tệp nếu bạn có nhiều địa chỉ cần xác thực.

  • Bấm vào Tiếp theo.

  • Nhập số điện thoại liên hệ của bạn.

 8. Xem lại thông tin rồi bấm vào Gửi yêu cầu.

Mẹo: Tham số sẽ được liệt kê trên trang yêu cầu dịch vụ dạng xem trong Trung tâm quản trị Office 365.

Chủ đề Liên quan

Điều khoản và điều kiện gọi khẩn cấp
hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×