Tại sao một vài văn bản được tô sáng trong sổ ghi chép chia sẻ?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn làm việc trong một sổ ghi chép dùng chung và người nào đó đã bổ sung phần nội dung, thì các tiêu đề của sổ làm việc, các phần và trang có sửa đổi sẽ được in đậm và nội dung mới trên mỗi trang sẽ được tô sáng. Định dạng này cho bạn biết có các bản cập nhật để xem lại và tạo thuận lợi để tìm thấy những thay đổi.

Các tab trang và phần được tô đậm và văn bản được tô sáng khi có người thêm nội dung vào một sổ ghi chép chia sẻ.

Ghi chú: Tô sáng này này khác với tô sáng bạn có thể áp dụng cho văn bản từ trang đầu tab, ngay cả khi nó trông giống như vậy.

Khi bạn bấm vào một trang, phần in đậm và tô sáng tự động sẽ biến mất, để cho thấy bạn đã duyệt nó. Tuy nhiên, bạn không cần phải bấm qua mỗi phần hoặc trang từng cái một để loại bỏ phần tô sáng. Bạn có thể đánh dấu các phần và sổ ghi chép ở dạng đã đọc để loại bỏ cùng lúc phần in đậm và tô sáng.

Để đánh dấu một phần là đã đọc:

  1. Bấm vào tab phần với nội dung chưa đọc, rồi bấm Lịch sử > Đánh dấu là Đã đọc.

  2. Chọn Đánh dấu là Đã đọc.

    Bấm Đánh dấu là đã đọc để loại bỏ in đậm và tô sáng trong sổ ghi chép dùng chung.

Để đánh dấu toàn bộ sổ ghi chép là đã đọc, hãy bấm Lịch sử > Đánh dấu là Đã Đọc > Đánh dấu Sổ ghi chép là Đã đọc.

Mẹo:  Nếu bạn muốn áp dụng lại định dạng in đậm và tô sáng trên một trang, như một lời nhắc để xem phần này sau, bấm Đánh dấu là Đã đọc > Đánh dấu là Chưa đọc.

Khi xem lại các thay đổi của người khác, bạn cũng có thể thấy một danh sách các thay đổi trong một sổ ghi chép được chia sẻxem tên tắt của tác giả khác được liệt kê bên cạnh những thay đổi của họ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×