Tại sao không được liệt kê thiết bị của tôi trong Office Starter để đi đến thiết bị trình quản lý?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Starter để đi đến quản lý thiết bị hỗ trợ thiết bị flash USB được ghi được. Thiết bị lớn hơn, chẳng hạn như ổ đĩa cứng di động, không được hỗ trợ. Thiết bị chỉ-đọc cũng không được hỗ trợ.

Nếu thiết bị của bạn không được hiển thị trong danh sách quản lý thiết bị, hãy thử cách sau:

  • Đảm bảo rằng nó một cách an toàn cắm vào. Để kiểm tra xem thiết bị thực sự được cắm vào, bấm nút Windows bắt đầu , bấm máy tínhvà xem liệu thiết bị của bạn được liệt kê trong danh sách ổ đĩa và thiết bị.

Để biết thêm thông tin về cách tạo và sử dụng Office Starter để chuyển một thiết bị, hãy xem tạo một thiết bị Microsoft Office Starter để chuyển

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×