Từ điển ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chọn từ bạn muốn tra cứu và bấm Xem xét > Định nghĩa.

Hình ảnh lệnh Định nghĩa trên tab Xem lại

Hoặc chỉ cần bấm chuột phải vào từ đó và bấm Định nghĩa.

Hình ảnh của menu bấm chuột phải thể hiện lệnh Định nghĩa

Từ điển sẽ mở ra định nghĩa của từ đó.

Nếu chưa có từ điển nào được cài đặt, thì thay vì thấy các định nghĩa, bạn sẽ thấy danh sách các từ điển mà bạn có thể tải xuống. Hãy chọn từ điển bạn muốn, rồi bấm Tải xuống.

Sau khi bạn cài đặt từ điển, Word sẽ tự động mở từ điển đó mỗi khi bạn bấm vào Định nghĩa.

Nếu bạn muốn thêm từ điển, hãy xem phần Cài đặt từ điển để biết thông tin.

Mẹo: Để có danh sách từ đồng nghĩa, hãy bấm Xem xét > Từ điển đồng nghĩa. Hoặc bấm chuột phải vào một từ và bấm Từ đồng nghĩa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×