Tắt hoặc tạm hoãn một lời nhắc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi hộp thoại Lời nhắc bật ra, thì có nghĩa là có một điều gì đó cần sự chú ý của bạn. Sắp có một cuộc hẹn hoặc một cuộc họp hay đã đến lúc phải trả lời email hoặc hoàn thành một tác vụ.

Bạn có thể tắt từng mục bằng cách bấm Loại bỏ. Nút Báo lại hoạt động giống như nút này trên đồng hồ báo thức ở nhà bạn - bấm vào nút này để nhận một lời nhắc khác sau một vài phút, một vài giờ hay thậm chí một vài ngày.

  • Để tạm hoãn một lời nhắc, hãy bấm vào mũi tên xuống, chọn thời gian tạm hoãn, rồi bấm Báo lại.

  • Để loại bỏ một lời nhắc, hãy bấm Loại bỏ.

  • Để loại bỏ tất cả lời nhắc, hãy bấm Loại bỏ tất cả.

    Hộp thoại lời nhắc
    Hộp thoại lời nhắc

    Mẹo: Để tìm hiểu thêm về mục mà bạn đang nhận được lời nhắc về nó, hãy bấm đúp vào mục đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×