Tùy chọn viền

Đường viền thả xuống cung cấp các lựa chọn vị trí và số viền, đường ngang, bảng và viền và tô bóng.

 • Đối với văn bản hoặc đoạn văn đã chọn, hãy chọn cách bạn muốn viền hiển thị:

  • Viền Dưới    Đặt viền ở phía dưới của vùng chọn.

  • Viền Trên    Đặt viền ở phía trên cùng của vùng chọn.

  • Viền Trái    Đặt viền ở bên trái của vùng chọn.

  • Viền Phải    Đặt viền ở bên phải của vùng chọn.

  • Không có viền    Loại bỏ tất cả các viền.

  • Viền Tất cả    Đặt cả bên ngoài và các viền bên trong xung quanh vùng chọn.

  • Viền Ngoài    Đặt viền quanh bên ngoài vùng chọn.

  • Viền Trong    Đặt viền ở bên trong vùng chọn.

  • Viền Ngang bên Trong    Chỉ đặt viền ngang ở bên trong vùng chọn.

  • Viền Dọc bên Trong    Chỉ đặt đường viền dọc ở bên trong vùng chọn.

 • Đường ngang    Tạo đường ngang tại vị trí con trỏ. Nếu bạn đã thực hiện lựa chọn, nó sẽ được thay thế bằng đường kẻ.

 • Vẽ bảng    Vẽ bảng trong tài liệu của bạn. Chọn bảng và sử dụng các tùy chọn bố trí để thêm cột, hàng và thực hiện các thành phần bảng khác.

 • Xem đường lưới    Hiển thị hoặc ẩn đường lưới trên một bảng.

 • Viền và Tô bóng    Tùy chỉnh các thuộc tính viền và tô màu trên các đoạn văn và văn bản có các tùy chọn này.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×