Tùy chọn Outlook (chung)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xem các tùy chọn chung để làm việc với Outlook, hãy bấm tệp > tùy chọn > chung.

Trong bài viết này

Tùy chọn giao diện người dùng

Cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office

Tùy chọn khởi động

Tùy chọn giao diện người dùng

Công cụ Mini Hiển thị trên lựa chọn     Chọn tùy chọn này để hiển thị công cụ Mini khi bạn chọn văn bản. Công cụ Mini cung cấp quyền truy nhập nhanh vào công cụ định dạng.

Bật xem trước trực tiếp     Chọn tùy chọn này để xem trước các hiệu ứng định dạng các thay đổi trong thư.

Mẹo màn hình kiểu     Chọn một kiểu để kiểm soát xem Outlook Hiển thị mô tả tính năng và mẹo màn hình với nút tên.

Đầu trang

Cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office

Tên người dùng     Nhập tên trong hộp tên người dùng để thay đổi tên người dùng của bạn.

Tên viết tắt     Nhập tên viết tắt của bạn trong hộp tên tắt để thay đổi tên tắt liên kết với tên người dùng của bạn.

Luôn dùng các giá trị bất kể đăng nhập vào Office     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị tên người dùng này và tên tắt này ngay cả khi bạn đăng nhập vào Office bằng tài khoản sẽ hiển thị thông tin khác nhau trong Office.

Nền Office     Chọn từ danh sách các kiểu dựng sẵn nền.

Chủ đề Office     Chọn từ danh sách các chủ đề dựng sẵn của Office.

Tùy chọn khởi động

Đặt Outlook làm chương trình mặc định cho email, liên hệ, và lịch     Bấm Chương trình mặc định để xem và thay đổi danh sách các kiểu tệp mà Outlook sẽ mở theo mặc định.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×