Tùy chọn > Email Rác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Email rác có thể gây quá tải mạng, làm tắc nghẽn máy chủ email và lấp đầy hộp thư bằng những thư không mong muốn và hình ảnh. Máy chủ lưu trữ hộp thư của bạn sẽ lọc ra hầu hết các email rác, nhưng không phải luôn luôn toàn bộ. Phiên bản rút gọn của Outlook Web App nhằm giúp bạn kiểm soát thư không mong muốn và không mong muốn bằng cách cho phép bạn quản lý và tạo danh sách địa chỉ tin cậy và không được tin cậy email và tên miền.

Để đến trang Email rác từ trang chính Outlook Web App , đi đến góc trên và chọn tùychọn, rồi chọn Email rác từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Bộ lọc thư rác cho ưu tiên đối với địa chỉ email trên tên miền khi nó sẽ kiểm tra thư đến. Ví dụ, giả sử tên miền contoso.com là trên danh sách người gửi chặn và địa chỉ someone@contoso.com nằm trên danh sách người gửi an toàn. Địa chỉ someone@contoso.com sẽ được phép vào hộp thư đến của bạn, nhưng tất cả các địa chỉ email có tên miền contoso.com sẽ được gửi đến thư mục Email rác của bạn.

Lưu ý: Khi nhập miền vào Danh sách Người gửi An toàn hoặc Danh sách Người gửi bị Chặn của mình, bạn không phải thêm biểu tượng "tại" (@). Biểu tượng này sẽ được thêm tự động.

Thay đổi bạn thực hiện danh sách người gửi an toàn, danh sách người gửi chặn và danh sách người nhận an toàn tự động được lưu khi họ đang nhập. Nếu bạn thay đổi bất kỳ thiết đặt Email rác, bạn cần phải bấm lưu để lưu thiết đặt mới của bạn. Nếu bạn không bấm lưu trước khi bạn rời khỏi trang Email rác trong tùy chọn, bạn sẽ được nhắc hoặc bấm hủy để vẫn giữ nguyên trên trang hoặc bấm OK để rời khỏi trang mà không lưu thay đổi của bạn.

Trong bài viết này

Bật tính năng lọc hoặc tắt email rác

Danh sách người gửi an toàn

Danh sách người gửi bị chặn

Danh sách người nhận an toàn

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Bật tính năng lọc hoặc tắt email rác

Không lọc email rác Chọn tùy chọn này để vô hiệu hóa tính năng lọc email rác. Bằng cách chọn tùy chọn này, bạn sẽ không thể kiểm soát thư không mong muốn và không mong muốn. Nó không phải là một thực hành tốt bảo mật để vô hiệu hóa tính năng lọc email rác.

Tự động lọc email rác Chọn tùy chọn này để bật tính năng lọc email rác. Chọn tùy chọn này cho phép hộp thư của bạn để lọc thông điệp email bằng cách dùng danh sách người gửi an toàn, danh sách người gửi chặn và danh sách người nhận an toàn. Sau khi thư được xác định là bị nghi ngờ là email rác, nó sẽ được chuyển vào thư mục Email rác. Nó là một thực hành tốt nhất được đề xuất để bật tính năng lọc email rác. Theo mặc định, tính năng lọc email rác được bật.

Lưu ý: Khi bạn làm trống thư mục Email rác hoặc xóa bỏ mục khỏi thư mục Email rác, mục sẽ được chuyển vào thư mục khoản mục đã xóa.

Đầu trang

Danh sách người gửi an toàn

Người gửi an toàn là tên miền và những người bạn muốn nhận email từ.

 • Để thêm người gửi vào danh sách, trong Danh sách người gửi an toàn, hãy bấm vào hộp văn bản, nhập địa chỉ email hoặc miền, và sau đó bấm Thêm.

 • Để sửa đổi người gửi trong danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Sửa. Thay đổi mục nhập trong ô văn bản, rồi bấm Thêm.

 • Để bao gồm các liên hệ của bạn là người gửi an toàn, hãy chọn hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi . Theo mặc định, điều này được chọn.

 • Để xóa người gửi khỏi danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Loại bỏ.

Đầu trang

Danh sách người gửi bị chặn

Người gửi bị chặn là tên miền và những người bạn không muốn nhận email từ. Thư đã nhận từ bất kỳ địa chỉ email hoặc tên miền trong danh sách người gửi chặn của bạn được gửi trực tiếp đến thư mục Email rác của bạn.

 • Để thêm người gửi vào danh sách, trong Danh sách người gửi chặn, bấm trong hộp văn bản, nhập địa chỉ email hoặc miền, sau đó bấm Thêm.

 • Để sửa đổi người gửi trong danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Sửa. Thay đổi mục nhập trong ô văn bản, rồi bấm Thêm.

 • Để xóa người gửi khỏi danh sách, chọn người gửi, rồi bấm Loại bỏ.

Đầu trang

Danh sách người nhận an toàn

Người nhận an toàn có thể bao gồm Nhóm bạn là thành viên và muốn nhận email từ. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email riêng lẻ vào danh sách người nhận an toàn của bạn. Người nhận là đích dự định của thư. Người nhận có thể là một hộp thư cá nhân hoặc nó có thể là một nhóm. Ví dụ, bạn có thể muốn cho phép thư được gửi không chỉ cho bạn, mà còn có một người cụ thể.

 • Để thêm người nhận vào danh sách, trong Danh sách người nhận an toàn, bấm hộp văn bản, nhập địa chỉ email hoặc miền, sau đó bấm Thêm.

 • Để sửa đổi người nhận trong danh sách, chọn người nhận, rồi bấm Sửa. Thay đổi mục nhập trong ô văn bản, rồi bấm Thêm.

 • Để xóa người nhận khỏi danh sách, chọn người nhận, rồi bấm Loại bỏ.

 • Xem thư tất cả email là thư rác, trừ khi nó đến một người nào đó trong danh sách người gửi an toàn hoặc người nhận an toàn của tôi, hoặc từ người gửi trong tổ chức của tôi Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thông điệp email từ người gửi không được xác định trong danh sách người gửi an toàn hoặc danh sách người nhận an toàn của bạn hoặc thông điệp email từ bên ngoài tổ chức của bạn để được coi là email rác. Thông điệp email được xác định là email rác được chuyển vào thư mục Email rác.

Đầu trang

Tôi nên biết những gì khác?

Đôi khi email mà bạn gửi kết thúc trong thư mục email rác của người khác. Họ sẽ cần phải thực hiện thay đổi trong chương trình email của họ để cho phép thư bạn nhận được.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bạn nhìn thấy phiên bản rút gọn của Outlook Web App, làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App hoặc quay lại Office, hoặc cách sử dụng chương trình email khác trên thiết bị di động hoặc máy tính, hãy xem Outlook Web App Light.

Outlook Web App Light > Tùy chọn

Outlook Web App Light > Sự an toàn Email

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×