Tùy chỉnh trang đăng ký của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang đăng ký của bạn là một phần mở rộng của doanh nghiệp ảnh và thương hiệu của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thêm hỗ trợ để tùy chỉnh trang đăng ký của bạn.

Bây giờ, bạn có thể chọn từ bảng màu và chọn hay không, bạn có thể hiển thị logo công việc của bạn.

Tùy chỉnh trang đăng ký của bạn

Dẫn hướng đến nút đăng ký trang bên trong chỗ. Bạn sẽ thấy là một phần mới gọi là "Tùy chỉnh trang của bạn".

Từ đây, bạn có thể chọn một chủ đề màu và chuyển đổi business logo/tắt.

Hãy nhớ memerlukan "Lưu và phát hành" trong thanh lệnh ở phía trên cùng của trang khi bạn hoàn tất việc thay đổi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Phát hành hoặc ngừng phát hành trang đăng ký của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×