Tùy chỉnh quyền đối với trang SharePoint

Tùy chỉnh quyền đối với trang SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm SharePoint là một tập hợp người dùng tất cả có cùng một tập hợp quyền site và nội dung. Thay vì gán quyền một người tại một thời gian, bạn có thể dùng nhóm để thuận tiện gán cùng một mức cấp phép cho nhiều người cùng một lúc.

Lưu ý: Để thực hiện các bước sau đây, bạn cần một mức cấp phép bao gồm các quyền để Tạo nhómQuản lý quyền. Mức Toàn quyền kiểm soát có cả hai. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Tôi muốn

 1. Trên website hoặc site nhóm, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới mục Người dùng và Quyền, hãy bấm Quyền đối với Site.
  Trang quyền sẽ mở ra.

 3. Trên tab Quyền, hãy bấm Tạo Nhóm.

 4. Trên trang Tạo nhóm trong hộp tênthông tin về tôi , hãy nhập tên và mô tả cho nhóm SharePoint này.

 5. Trong nhóm người sở hữu hộp, xác định một người sở hữu của nhóm bảo mật này.

 6. Trong phần Thiết đặt Nhóm, hãy xác định ai có thể xem và sửa tư cách thành viên của nhóm này.

 7. Trong phần Yêu cầu Tư cách thành viên, chọn thiết đặt mà bạn muốn yêu cầu tham gia hoặc rời nhóm. Bạn có thể xác định nên gửi yêu cầu đến địa chỉ email nào.

 8. Trong phần Trao Cấp phép Nhóm cho Site này, chọn một mức cấp phép cho nhóm này.

 9. Bấm Tạo.

Bạn có thể thêm người dùng vào nhóm bất kỳ lúc nào.

 1. Trên website hoặc site nhóm, hãy bấm Chia sẻ
  Ảnh chụp màn hình các nút điều khiển Trang trên trang Nhóm. Nút Chia sẻ được khoanh tròn

 2. Theo mặc định, hộp thoại chia sẻ sẽ xuất hiện Hiển thị thư mời mọi người để sửa hoặc mời mọi người. Điều này mời những người dùng mà bạn thêm vào nhóm thành viên SharePoint. Chọn một nhóm khác nhau và mức cấp phép, bấm hiện tùy chọn và sau đó chọn một khác SharePoint nhóm hoặc mức cấp phép bên dưới chọn một nhóm hoặc mức cấp phép.
  Thêm thành viên vào một hộp thoại Nhóm

  1. Trong hộp nhập tên, địa chỉ email, hoặc tất cả mọi người , hãy nhập địa chỉ email hoặc tên của người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn thêm. Khi tên xuất hiện trong hộp xác nhận bên dưới mục nhập của bạn, hãy chọn tên để thêm nó vào hộp văn bản.

  2. Nếu bạn muốn thêm nhiều tên, hãy lặp lại các bước sau đây.

  3. (Tùy chọn) Nhập một tin nhắn cá nhân hóa để gửi cho người dùng mới trong Thêm một thông báo cá nhân với thư mời này .

  4. Bấm chia sẻ.

 1. Trên website hoặc site nhóm, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới Người dùng và Quyền, hãy bấm Người và Nhóm.

 3. Trên trang Người dùng và Nhóm, trong mục Khởi động Nhanh, hãy bấm tên nhóm bạn muốn loại bỏ người dùng khỏi nhóm đó.

 4. Chọn các hộp kiểm bên cạnh người dùng bạn muốn loại bỏ, bấm Hành động, sau đó bấm Loại bỏ Người dùng khỏi Nhóm.

 5. Trong cửa sổ xác nhận, hãy bấm OK.

 1. Trên Site Nhóm, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới phần Người dùng và Quyền, hãy bấm Quyền đối với Site.

 3. Trên tab Quyền, hãy bấm Gán Quyền.

 4. Trong hộp thoại Chia sẻ, hãy nhập tên nhóm SharePoint bạn muốn trao quyền truy nhập.

 5. Theo mặc định, hộp thoại chia sẻ Hiển thị thư mời mọi người để sửa hoặc mời mọi người có quyền có thể sửa . Đây là người quyền trong SharePoint thành viên nhóm. Để chọn một mức cấp phép khác nhau, hãy bấm hiện tùy chọn và sau đó chọn một khác SharePoint nhóm hoặc mức cấp phép bên dưới chọn một mức cấp phép hoặc chọn một nhóm hoặc mức cấp phép. Hộp thả xuống Hiển thị nhóm và mức cấp phép cá nhân, chẳng hạn như sửa hoặc Chỉ xem.

 6. Bấm Chia sẻ.

Thận trọng:  Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa bỏ bất kỳ nhóm SharePoint mặc định nào, vì điều này có thể khiến hệ thống không ổn định. Bạn chỉ nên xóa (các) nhóm bạn đã tạo và không còn muốn sử dụng.

 1. Trên Site Nhóm hoặc website của bạn, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới Người dùng và Quyền, hãy bấm Người và Nhóm.

 3. Trong Khởi động Nhanh, hãy bấm tên nhóm SharePoint bạn muốn xóa bỏ.

 4. Bấm Thiết đặt rồi bấm Thiết đặt Nhóm.

 5. Ở cuối trang Thay đổi Thiết đặt Nhóm, hãy bấm Xóa.

 6. Trong cửa sổ xác nhận, hãy bấm OK.

Nếu bạn đã tùy chỉnh mức cấp phép hoặc tạo mức cấp phép mới, bạn có thể gán nó cho các nhóm hoặc người dùng.

 1. Trên site nhóm của bạn, hãy bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấmThiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới phần Người dùng và Quyền, hãy bấm Quyền đối với Site.

 3. Chọn hộp kiểm cạnh người dùng hoặc nhóm bạn muốn gán mức cấp phép mới.

 4. Trên tab Quyền, hãy bấm Sửa Cấp phép Người dùng.

 5. Trên trang Sửa cấp phép , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên của mức cấp phép mới. Nếu bạn chọn nhiều mức cấp phép, mức cấp phép được gán vào nhóm là hợp quyền riêng lẻ ở các cấp độ khác nhau. Có nghĩa là, nếu bao gồm một cấp độ quyền (A, B, C), và mức khác bao gồm các quyền (C, D), mức cấp mới cho nhóm bao gồm các quyền (A, B, C, D).

 6. Bấm OK.

 1. Trên site nhóm hoặc website, bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới phần Người dùng và Quyền, hãy bấm Người Quản trị Tuyển tập Site.

 3. Trong hộp Người Quản trị Tuyển tập Site, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để thêm người quản trị tuyển tập site, hãy nhập tên hoặc bí danh người dùng của người bạn muốn thêm.

  2. Để thay đổi người quản trị tuyển tập site, hãy bấm dấu X bên cạnh tên của người đó rồi nhập tên mới.

  3. Để loại bỏ người quản trị tuyển tập site, hãy bấm dấu X bên cạnh tên của người đó.

 4. Bấm OK.

  Lưu ý: Để xem liên kết Người Quản trị Tuyển tập Site, bạn phải là người quản trị tuyển tập site, Người Quản trị SharePoint Online hoặc người quản trị Toàn cầu. Liên kết này không hiển thị với Người sở hữu Site.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×