Tùy chỉnh phần Web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người sở hữu trang Web, bạn có thể tùy chỉnh phần Web theo nhiều cách. Từ trình duyệt Web của bạn, bạn có thể thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng trang bảo trì phần Web. Bạn có thể tùy chỉnh thêm phần Web bằng cách sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về tùy chỉnh phần Web và trang phần Web trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng ngăn công cụ

Mở và dùng trang bảo trì phần Web

Các thuộc tính phổ biến của phần Web

Thay đổi thuộc tính phần Web bằng cách dùng ngăn công cụ

Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của phần Web bằng cách gán giá trị vào các thuộc tính phần Web. Tất cả các phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính phổ biến để cho phép bạn xác định thuộc tính cho hình thức, bố trí, và thông tin khác. Phần Web cũng có thể tùy chỉnh các thuộc tính chỉ áp dụng cho phần Web đó.

Lưu ý: Nếu Trang Phần Web được lưu trữ trong một thư viện tài liệu, bạn có thể cần kiểm xuất tài liệu Trang Phần Web trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào chẳng hạn như thêm Phần Web. Khi bạn hoàn tất, hãy đảm bảo kiểm nhập tài liệu nhập lại vào thư viện để thay đổi hiển thị cho tất cả người dùng.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm menu phần Web Menu Phần Web của phần Web mà bạn muốn thay đổi các thuộc tính, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem chia sẻ, bấm Sửa đổi phần Web chia sẻ.

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem cá nhân, hãy bấm Sửa đổi phần Web của tôi.

 3. Thay đổi các thuộc tính mà bạn muốn thay đổi.

 4. Để lưu các thay đổi của bạn và đóng ngăn công cụ, hãy bấm OK. Để xem các thay đổi của bạn mà không đóng ngăn công cụ, bấm vào Áp dụng.

Danh sách thuộc tính áp dụng cho phần Web đã chọn xuất hiện trong ngăn công cụ. Các thuộc tính này bao gồm tất cả các thuộc tính phổ biến cũng như bất kỳ thuộc tính tùy chỉnh phần Web nhà phát triển đã xác định cho phần Web. Nếu bạn đang ở trong dạng xem cá nhân, người phát triển phần Web có thể giới hạn các thuộc tính tùy chỉnh có thể thay đổi cho phần Web đó.

Tìm các nối kết đến phần thông tin thêm về tùy chỉnh các kiểu Phần Web khác nhau trong phần Xem Thêm.

Đầu trang

Mở và dùng trang bảo trì phần Web

Nếu bạn gặp vấn đề gì với một phần Web hoặc kết nối phần Web trên trang phần Web của bạn, bạn có thể dùng trang bảo trì phần Web để giúp tách và khắc phục vấn đề của bạn. Bạn phải có phần Web phù hợp, trang phần Web hoặc quyền vùng phần Web để dùng trang bảo trì phần Web.

Mẹo: Nếu bạn không chắc chắn phần Web hoặc kết nối phần Web nào đang gây ra vấn đề trên trang phần Web của bạn, đó là nên làm việc trong một thời từng bước bằng cách đóng một phần Web tại một thời điểm và sau đó duyệt qua các trang phần Web (bấm đi lại với một phần Web của tôi Trang) để xem liệu có khắc phục vấn đề. Sau khi bạn xác định vấn đề phần Web, bạn có thể xem xét việc đặt lại hoặc xóa bỏ nó.

 1. Mở thư viện tài liệu có chứa trang phần Web.

 2. Trỏ tới tên của trang phần Web, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Sửa thuộc tính.

 3. Bấm Mở trang phần Web trong dạng xem hoạt động bảo trì để hiển thị trang bảo trì phần Web.

 4. Xác nhận rằng bạn đang ở trong dạng xem mà bạn muốn, dạng xem cá nhân hoặc dạng xem chia sẻ. Nếu bạn cần chuyển đổi dạng xem, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem cá nhân và bạn muốn chuyển sang dạng xem chia sẻ, bấm chuyển sang dạng xem chia sẻ.

  • Nếu bạn đang ở trong dạng xem chia sẻ và bạn muốn chuyển sang dạng xem cá nhân, hãy bấm chuyển sang dạng xem cá nhân.

 5. Chọn một hoặc nhiều phần Web, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển phần Web vào bộ sưu tập trang phần Web, hãy bấm đóng.

  • Để loại bỏ giá trị bất động sản cá nhân và dùng lại các giá trị thuộc tính chung của phần Web, hãy bấm đặt lại. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận trước khi việc đặt lại một phần Web.

  • Để xóa vĩnh viễn một phần Web khỏi trang phần Web, hãy bấm xóa. Bạn sẽ được nhắc để xác nhận trước khi xóa bỏ phần Web.

   Bạn có thể có quyền để xóa một phần Web trong một dạng xem chia sẻ, nhưng không có trong dạng xem cá nhân.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm Quay lại để trang phần Web.

  Mẹo: Để truy nhập trang bảo trì phần Web cho trang phần Web không được lưu trữ trong thư viện tài liệu, chẳng hạn như trang chủ của trang, chắp thêm ?content = 1 đến cuối của URL cho trang.

Lưu ý: Bạn không thể dùng trang bảo trì phần Web để đóng, đặt lại hoặc xóa phần Web tĩnh (tức là một phần Web ngoài vùng phần Web). Để duy trì phần Web tĩnh, bạn phải sử dụng một chương trình thiết kế Web tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Đầu trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý: Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp Windows SharePoint Services 3.0 mặc định chỉ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×