Tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào SharePoint danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh một danh sách hoặc thư viện trong site SharePoint để mở rộng hoặc giới hạn người dùng nào có thể truy nhập danh sách hoặc thư viện và những người dùng có thể làm gì với nội dung của danh sách hoặc thư viện. Bài viết này hiển thị phương pháp phổ biến nhất cho việc tùy chỉnh truy nhập cho người dùng trong một dòng từng bước, và sau đó liệt kê các thủ tục riêng lẻ cho nhiều tùy chỉnh.

Trong bài viết này

Tổng quan

Thông thường bước để tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện

Các tùy chọn khác để tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện

Tổng quan

Theo mặc định, một danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ trang web của trên. Có một danh sách hoặc thư viện trên site được gọi là trang mẹ. Thay đổi đối với quyền tại trang web mẹ áp dụng cho tất cả các danh sách, thư viện và nội dung kế thừa quyền từ mẹ này.

Lưu ý: Nội dung site, còn được gọi là thể bảo mật đối tượng, bao gồm: site, trang, danh sách, thư viện, thư mục, danh sách mục và tệp thư viện.

Trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 , bạn có thể dừng kế thừa quyền từ site mẹ và tạo quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, bạn có thể muốn có quyền duy nhất cho một danh sách có chứa bản ghi nhân viên hoặc một sản phẩm lập kế hoạch tài liệu không được hoàn thành.

Theo mặc định, người sở hữu trang cho một trang có thể quản lý quyền đối với trang và tất cả các danh sách, thư viện và nội dung kế thừa quyền từ trang web. Bất kỳ người dùng nào có quyền toàn quyền kiểm soát hoặc quản lý quyền trên một đối tượng thể bảo mật cụ thể, chẳng hạn như thư viện, có thể quản lý quyền trên đối tượng đó thể bảo mật.

Đầu trang

Thông thường bước để tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện

Theo mặc định, một danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền từ trang web của trên. Phần này cung cấp thông thường bước cần thiết để tạo quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện được cấu hình để kế thừa quyền. Để biết thêm thông tin về tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện, hãy xem Thêm tùy chọn để tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện.

Bước 1: Tạo một nhóm

Bước 2: Thêm người dùng vào nhóm

Bước 3: Thêm nhóm vào danh sách hoặc thư viện

Bước 4: Loại bỏ người dùng từ danh sách hoặc thư viện

Đầu trang

Bước 1: Tạo một nhóm

Bước đầu tiên trong tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện là tạo nhóm SharePoint sẽ được dùng để cung cấp cho người dùng quyền duy nhất vào danh sách hoặc thư viện.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nhóm SharePoint để cung cấp cho người dùng truy nhập vào đối tượng thể bảo mật, chẳng hạn như danh sách và thư viện. Thật dễ dàng hơn để quản lý một vài nhóm SharePoint có chứa tài khoản người dùng nhiều hơn để thêm và quản lý quyền đối với nhiều tài khoản người dùng cá nhân.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một nhóm SharePoint mới.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

 4. Trên menu hành động , hãy bấm Quản lý quyền của mẹ.

  Lưu ý: 

  • Điều này sẽ đưa bạn từ danh sách hoặc thư viện, lập cấu trúc phân cấp trang, đến trang đầu tiên có các quyền duy nhất. Ví dụ, thư viện hợp đồng được cấu hình để thừa kế quyền từ trang web mẹ của nó, doanh thu. Doanh số trang được cấu hình để thừa kế quyền từ trang web mẹ của nó, Adventure Works trang mức cao nhất. Trong ví dụ này, bấm Quản lý quyền của mẹ trong thư viện hợp đồng sẽ đưa bạn đến trang mức cao nhất của Adventure Works.

  • Bất kể điểm bắt đầu, tất cả các nhóm SharePoint được tạo ở mức tuyển tập trang. Điều này có nghĩa là tất cả các nhóm SharePoint là sẵn dùng cho tất cả các site trong tuyển tập trang.

 5. Trên menu mới , hãy bấm Nhóm mới.

 6. Trên trang nhóm mới, xác định các thiết đặt cho nhóm SharePoint mới của bạn, nhưng không chọn mức cấp phép cho nhóm, sau đó bấm tạo.

  Mục tiêu là tạo một nhóm có quyền cụ thể danh sách hoặc thư viện. Chọn quyền ở bước này sẽ cung cấp cho phép nhóm cho trang và tất cả các đối tượng kế thừa quyền từ đó.

Ví dụ Adventure Works trước đó, doanh thu hợp đồng nhóm sẽ được tạo.

Sau khi bạn bấm tạo, trang mọi người và nhóm cho nhóm mới của bạn xuất hiện. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu thêm người dùng vào nhóm.

Phía trên của phần

Bước 2: Thêm người dùng vào nhóm

Sau khi bạn tạo một nhóm SharePoint, bạn cần phải thêm người dùng vào nhóm. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm nhóm bảo mật Windows vào nhóm SharePoint để cung cấp cho người dùng truy nhập vào đối tượng thể bảo mật, chẳng hạn như danh sách và thư viện. Thật dễ dàng hơn để thêm và quản lý một vài nhóm bảo mật Windows cho một vài nhóm SharePoint hơn để thêm và quản lý quyền đối với nhiều tài khoản người dùng cá nhân.

 1. Trên trang mọi người và nhóm cho nhóm của bạn, trên menu mới , hãy bấm Thêm người dùng, sau đó nhập hoặc duyệt đến các nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng mà bạn muốn thêm.

  Lưu ý: Bấm thêm tất cả người dùng được xác thực để thêm tất cả các tài khoản người dùng tên miền. Ví dụ, bạn có thể làm điều này cho một nhóm có mức cấp phép đọc cho thư viện để cung cấp cho tất cả các tài khoản người dùng tên miền khả năng đọc nội dung trong thư viện.

 2. Xác nhận rằng đã chọn Thêm người dùng vào nhóm SharePoint và nhóm chính xác được hiển thị.

  Chúng tôi khuyên bạn sử dụng các nhóm SharePoint khi có thể cung cấp cho người dùng truy nhập vào site của bạn và nội dung của nó. Trong trường hợp hiếm, bạn có thể cần trao quyền cho một người dùng riêng lẻ bằng cách bấm cho phép người dùng trực tiếp. Tuy nhiên, gán quyền cho số lớn của người dùng cá nhân có thể nhanh chóng trở nên khó khăn và tốn để quản lý.

 3. Hoặc bạn có thể chọn gửi email chào mừng đến người dùng mới vào email nhóm và người dùng khi họ được thêm vào một nhóm SharePoint.

  Lưu ý: Đi email phải được bật cho tuyển tập trang người quản trị SharePoint. Nếu gửi email chào mừng đến người dùng mới được chọn và email gửi đi không được bật, nhóm và người dùng sẽ được thêm vào nhóm SharePoint và thông báo lỗi xuất hiện cho biết rằng thông điệp email có thể không được gửi.

 4. Bấm OK.

  Lưu ý: Nếu hãy chọn quyền mong muốn Hiển thị, chọn cho phép người dùng trực tiếp, chọn lại Thêm người dùng vào nhóm SharePoint, và sau đó bấm OK.

Ví dụ Adventure Works trước đó, các nhóm bảo mật Windows phù hợp sẽ được thêm vào nhóm bán hàng hợp đồng.

Phía trên của phần

Bước 3: Thêm nhóm vào danh sách hoặc thư viện

Bước tiếp theo trong tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện thêm nhóm SharePoint hoặc người dùng vào danh sách hoặc thư viện có các quyền bạn muốn.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn cung cấp cho các nhóm quyền duy nhất.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

 4. Trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo quyền duy nhất.

 5. Trên menu mới , hãy bấm Thêm người dùng.

 6. Trong phần Thêm người dùng , hãy nhập hoặc duyệt đến các nhóm SharePoint bạn muốn thêm vào danh sách hay thư viện này.

 7. Trong phần Trao quyền , chọn cung cấp cho người dùng quyền trực tiếp và chọn quyền mà bạn muốn cung cấp cho nhóm cho danh sách hoặc thư viện. Để biết thông tin về cấp độ quyền, hãy xem quản lý mức cấp phép.

 8. Bấm OK.

Ví dụ Adventure Works trước đó, doanh thu hợp đồng nhóm được cung cấp quyền đóng góp cho thư viện hợp đồng.

Phía trên của phần

Bước 4: Loại bỏ người dùng từ danh sách hoặc thư viện

Trong bước trước đó, khi bạn đã chọn để tạo quyền duy nhất cho danh sách hay thư viện, này một bản sao của tất cả các nhóm SharePoint và người dùng từ mẹ được tạo ra cho thư viện này. Bạn có thể không muốn tất cả các nhóm với mức cấp phép được liên kết duy trì. Do đó, bạn có thể cần phải loại bỏ nhóm SharePoint và người dùng từ danh sách hoặc thư viện, sao cho chỉ những người dùng mong muốn có quyền truy nhập vào đó.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên luôn có một nhóm SharePoint hoặc người dùng với mức cấp phép toàn quyền kiểm soát đối tượng thể bảo mật, chẳng hạn như danh sách hoặc thư viện, để giúp bạn quản lý các đối tượng.

Nếu bạn chỉ cần hoàn thành bước 3, bạn đang ở trang quyền Hiển thị các nhóm SharePoint và người dùng cho danh sách hoặc thư viện của bạn. Sử dụng các bước sau đây để loại bỏ nhóm SharePoint và người dùng mà bạn không muốn.

 1. Trên trang quyền cho danh sách hoặc thư viện của bạn, hãy chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách hay thư viện này.

 2. Trên menu hành động , bấm Loại bỏ quyền của người dùng, sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

Ví dụ Adventure Works trước đó, bạn có thể muốn loại bỏ Adventure Works thành viên nhóm mặc định từ thư viện hợp đồng, để họ không còn có quyền đóng góp cho thư viện.

Phía trên của phần

Đầu trang

Các tùy chọn khác để tùy chỉnh người dùng quyền truy nhập vào danh sách hoặc thư viện

Nếu bạn hoặc người khác trong tổ chức của bạn đã thiết lập trước các quyền duy nhất trên danh sách hoặc thư viện của bạn, hoặc nếu bạn không chắc về tình huống, phương pháp từng bước để tùy chỉnh truy nhập người dùng có thể không đáp ứng nhu cầu của bạn. Phần này mô tả các tùy chọn khác để tùy chỉnh người dùng truy nhập vào danh sách SharePoint và thư viện.

Xem người dùng và nhóm liên kết với một danh sách hoặc thư viện

Thêm người dùng và nhóm SharePoint vào danh sách hoặc thư viện

Thay đổi mức cấp phép của người dùng cho một danh sách hoặc thư viện

Cấu hình lại một danh sách hoặc thư viện với kế thừa quyền

Loại bỏ quyền của người dùng cho một danh sách hoặc thư viện

Đầu trang

Xem người dùng và nhóm liên kết với một danh sách hoặc thư viện

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn xem người dùng và nhóm SharePoint.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

  Các quyền: Tên của thể bảo mật đối tượng trang hiển thị tất cả những người dùng và nhóm SharePoint (và mức cấp phép được gán) được dùng bởi các đối tượng thể bảo mật này. Trang cũng cho biết liệu danh sách hoặc thư viện kế thừa hoặc có quyền duy nhất, như minh họa trong hình sau đây.

  Trang Quyền cho thư viện Tài liệu Chia sẻ.

Phía trên của phần

Thêm người dùng và nhóm SharePoint vào danh sách hoặc thư viện

Sử dụng các bước sau đây để thêm nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng vào nhóm SharePoint được liên kết với một danh sách hoặc thư viện. Nếu danh sách hoặc thư viện mà bạn đang cấu hình sử dụng các quyền duy nhất, bạn có thể thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào danh sách hoặc thư viện có các quyền mà bạn muốn.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên thêm nhóm bảo mật Windows vào nhóm SharePoint để cung cấp cho người dùng truy nhập vào đối tượng thể bảo mật, chẳng hạn như danh sách và thư viện. Thật dễ dàng hơn để thêm và quản lý một vài nhóm bảo mật Windows cho một vài nhóm SharePoint hơn để thêm và quản lý quyền đối với nhiều tài khoản người dùng cá nhân.

Nếu danh sách hay thư viện này kế thừa quyền, bạn không thể thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào danh sách hoặc thư viện. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ thêm người dùng vào nhóm SharePoint hiện có trên trang web mẹ, nếu bạn có những quyền cần thiết để như vậy trên trang mẹ. Tuy nhiên, nếu bạn ngừng kế thừa và tạo quyền duy nhất cho danh sách hoặc thư viện, bạn có thể rồi thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint trực tiếp vào danh sách hoặc thư viện.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm SharePoint.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt thư viện tài liệu hoặc Thiết đặt danh sách.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho thư viện tài liệu này hoặc quyền cho danh sách này.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền. Để thực hiện điều này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, và sau đó bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo quyền duy nhất.

 5. Trên menu mới , hãy bấm Thêm người dùng.

 6. Trong phần Thêm người dùng , hãy xác định người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn thêm vào danh sách hay thư viện này.

 7. Trong phần Trao quyền , hãy thêm những người dùng vào nhóm SharePoint hiện có hoặc trao cho họ quyền trực tiếp vào danh sách hoặc thư viện và sau đó chọn một hoặc nhiều hộp kiểm để cung cấp cho những người dùng quyền mà bạn muốn. Để biết thông tin về cấp độ quyền, hãy xem quản lý mức cấp phép.

  Lưu ý: Bạn không thể thêm một nhóm SharePoint vào nhóm SharePoint khác. Nếu bạn thêm một nhóm SharePoint trong bước 6, bạn phải chọn cung cấp cho người dùng quyền trực tiếp.

 8. Bấm OK.

Phía trên của phần

Thay đổi mức cấp phép của người dùng cho một danh sách hoặc thư viện

Dùng các bước sau đây để thay đổi các mức cấp phép của người dùng đã chọn và nhóm SharePoint cho một danh sách hoặc thư viện. Nếu danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền, thực hiện các bước sau đây dừng kế thừa và tạo quyền duy nhất cho danh sách hoặc thư viện.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

 4. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn kế thừa quyền, trước tiên bạn phải dừng kế thừa quyền để sửa mức cấp phép trên danh sách hay thư viện này. Để thực hiện điều này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, và sau đó bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo quyền duy nhất.

 5. Chọn hộp kiểm cho những người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn sửa mức cấp phép.

 6. Trên menu hành động , hãy bấm Sửa quyền người dùng.

 7. Trong phần Chọn quyền , hãy chọn mức quyền mà bạn muốn, hãy xóa những người bạn không muốn, sau đó bấm OK. Để biết thông tin về cấp độ quyền, hãy xem quản lý mức cấp phép.

Phía trên của phần

Cấu hình lại một danh sách hoặc thư viện với kế thừa quyền

Theo mặc định, một danh sách hoặc thư viện thừa kế quyền từ site mẹ của nó. Tuy nhiên, kế thừa này có thể ngưng lại để tạo quyền duy nhất cho một danh sách hoặc thư viện. Bạn có thể đồng thời, ở bất kỳ lúc nào, cấu hình lại danh sách hoặc thư viện đang sử dụng các quyền duy nhất để kế thừa quyền lần nữa.

Sử dụng các bước sau đây để cấu hình một danh sách hoặc thư viện đang sử dụng các quyền duy nhất để thừa kế quyền từ site mẹ của nó lại.

Loại bỏ quyền tái-inheritng loại bỏ quyền duy nhất được tạo ra cho danh sách hoặc thư viện, chẳng hạn như duy nhất các nhóm SharePoint hoặc gán mức cấp phép nào đã được tạo ở danh sách hoặc thư viện trong khi nó đã được cấu hình để sử dụng duy nhất quyền. Các quyền duy nhất cũng bị loại bỏ khỏi thư mục, mục danh sách và thư viện tệp trong danh sách hoặc thư viện.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn lại thừa kế quyền.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

 4. Trên menu hành động , hãy bấm Kế thừa quyền và sau đó bấm OK để xác nhận hành động. Tùy chọn kế thừa quyền không sẵn dùng trên menu hành động nếu quyền được đã được thừa kế từ trang mẹ.

Phía trên của phần

Loại bỏ quyền của người dùng cho một danh sách hoặc thư viện

Sử dụng các bước sau đây để loại bỏ người dùng hoặc nhóm SharePoint từ một danh sách hoặc thư viện.

 1. Mở danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn loại bỏ quyền của người dùng.

 2. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thiết đặt thư viện tài liệu.

 3. Trên trang tùy chỉnh, trong cột quyền và quản lý , bấm quyền cho danh sách này hoặc quyền cho thư viện tài liệu này.

  Nếu được được thừa kế quyền từ mẹ, bạn không thể loại bỏ người dùng trực tiếp từ danh sách hay thư viện mà không có ngày đầu tiên dừng kế thừa quyền này. Nếu bạn muốn xóa bỏ người dùng và nhóm SharePoint từ site mẹ từ này danh sách hoặc thư viện kế thừa quyền, bạn phải quản lý quyền mẹ.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để quản lý quyền mẹ, trên menu hành động , hãy bấm Quản lý quyền của mẹ.

  • Nếu bạn hiện đang kế thừa quyền từ mẹ và muốn dừng kế thừa này và tạo quyền duy nhất cho một đối tượng thể bảo mật này, trên menu hành động , bấm Sửa cấp phép, sau đó bấm OK để xác nhận hành động .

  • Nếu danh sách hoặc thư viện đang sử dụng các quyền duy nhất mà không kế thừa từ mẹ, tiếp tục bước tiếp theo.

 5. Chọn hộp kiểm cho người dùng và nhóm SharePoint mà bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách hay thư viện này.

 6. Trên menu hành động , bấm Loại bỏ quyền của người dùng, sau đó bấm OK để xác nhận hành động.

Phía trên của phần

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×